Uniewinnienie Beaty Pasik

Wyrażam poparcie dla wniosku do Sądu Najwyższego o podjęcie działań mających na celu uniewinnienie Beaty Pasik.

Beata Pasik padła ofiarą nieporadności oraz rażącej niekompetencji Polskiego wymiaru sprawiedliwości. 

Została oskarżona o udział w zabójstwie oraz usiłowanie zabójstwa, konsekwencją tego została niewinnie skazana na 25 lat pozbawienia wolności na podstawie zeznań jednej osoby, mimo braku dowodów oraz alibi na to, że nie uczestniczyła w przestępstwie.

Pierwsze dwa wyroki w sprawie Beaty Pasik były uniewinniające trzeci wyrok niejednogłośny skazujący.

Sprzeciwiamy się skazaniu Beaty Pasik. Dowody w sprawie budzą najwyższe wątpliwości co do tego, że wyrok w sprawie jest zasadny. Dlatego my niżej podpisani apelujemy o uniewinnie Beaty Pasik.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kinga Piotrowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...