Upamiętnienie Ignacego Daszyńskiego w przestrzeni miasta Rzeszowa (np. ulica)

Rada Miasta Rzeszowa

 

PETYCJA  

w sprawie godnego upamiętnienia Ignacego Ewarysta Daszyńskiego

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz 460 ze zm.) należy do wyłącznej właściwości gminy.

     Mając na uwadze powyższe, my niżej podpisani mieszkańcy i mieszkanki Rzeszowa zwracamy się z wnioskiem o  godne upamiętnienie Ignacego Ewerysta Daszyńskiego w nazewnictwie obiektów miejskich na terenie Gminy Miasta w obliczu zasług jakich dokonał w służbie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w świetle zbliżającej się kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

     Ignacy Daszyński to przede wszystkim gorący patriota, który dążył do odzyskania niepodległości przez Polskę. Do walki o wolność ojczyzny wzywał robotników i chłopów, zwalczał zakusy germanizacyjne. Uważał także, że niepodległość Polski maże spowodować poprawę życia najbiedniejszych. Rok 1914 przyniósł ze sobą wybuch 1 wojny światowej. Działania wojenne stwarzały realne możliwości odzyskania niepodległości. Jedną z nich stało się utworzenie w Lublinie 7 listopada 1918 raku Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej, na czele którego, stanął Ignacy Daszyński. Wydany przez rząd Manifest ogłaszał odrodzenie Polski oraz zawierał szeroki program reform społecznych. Po kilku dniach Ignacy Daszyński ustąpił ze stanowiska premiera i podporządkował się Józefowi Piłsudskiemu, który powrócił już do wolnego kraju. Zrealizowało się więc marzenie gorącego patrioty, a swoje ambicje osobiste oddał dla dobra sprawy narodu.

     W 1919 r. został posłem w Sejmie Ustawodawczym, wierny ideom socjalistycznym, a rok później objął stanowisko wicepremiera w Rządzie Obrony Narodowej z Wincentym Witosem na czele. W 1922 r. został mianowany w Sejmie wicemarszałkiem, a wszystkie swoje siły zmobilizował na edukację i wychowanie robotników, czego wynikiem stało się założenie Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych. Wiele czasu poświęcał pracy publicystycznej, pisał i drukował szereg artykułów związanych z rozwojem demokracji w Polsce. W 1926 r. Józef Piłsudski dokonał zamachu stanu, co oznaczało próbę ograniczenia znaczenia parlamentu i wzmocnienia pozycji Prezydenta w państwie. Daszyński jako demokrata i parlamentarzysta sprzeciwił się jego działaniom. W 1928 r. został Marszałkiem Sejmu, który w dużej części składał się z przedstawicieli opozycji, krytykującej posunięcia Piłsudskiego.

     W 1930 r. wycofał się z życia publicznego ze względu na zły stan zdrowia. Zmarł w 1936 r. żegnany przez tłumy robotników. Mając na uwadze biografię Ignacego Daszyńskiego, premiera, wicepremiera i marszałka sejmu, jednego z ojców niepodległej polski a przede wszystkim prawdziwego patrioty który całe życie poświęcił dla ojczyzny i walki o poprawę bytu najbiedniejszych, zwracamy się z wnioskiem o jego godne i znaczące upamiętnienie w nazewnictwie obiektów miejskich.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Patrycja Paw-Kam do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...