Uratujmy 100-letnie topole czarne przed wycinka!

Adresaci petycji:
1. Marszałek Województwa Śląskiego
2. Prezydent Miasta Rybnika
3. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im A. Mickiewicza w Rybniku     

Żądamy powstrzymania wycinki wspaniałych, wiekowych topoli czarnych rosnących na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. Mickiewicza w Rybniku (drzewa usytuowane są od strony ul. Rudzkiej, dokładnie naprzeciwko ul. Rudzkiej 3-5). Nr działek: 3955/26, 3953/26, 3949/26, 3954/26, 3949/26, 3950/26.

Jedynym uzasadnieniem wniosku o wycinkę były spadające czasami suche gałęzie, a to naprawdę bardzo słabe uzasadnienie. Zalecamy usunięcie suchych gałęzi. To naturalna praktyka pielęgnacyjna dla drzew znajdujących się w przestrzeni publicznej. Na chwilę obecną nie ma żadnych podstaw dla usunięcia tych wciąż zielonych i pełnych wigoru drzew. Nie przeprowadzono żadnych rzetelnych badań (jak choćby metoda rezonansu magnetycznego), które stwierdzałyby co innego.  

Wszyscy wiemy, jak istotną rolę pełnią drzewa w powstrzymywaniu zmian klimatycznych i zachowaniu istniejących ekosystemów (choć mówienia o tym nigdy dość). Większość osób jest też świadoma zbawiennego wpływu bujnej zieleni na naszą kondycję psychiczną. Niewielu natomiast zdaje się rozumieć, że nasadzenia, owszem, są ważne, ale miną dekady, zanim te nowe, malutkie drzewka będą w stanie osiągnąć wydajność dojrzałych osobników! Nasadzenia to dar dla przyszłych pokoleń.  

W tej konkretnej sytuacji występuje też dodatkowo nie mniej ważny czynnik edukacyjny. Jaki przykład dajemy młodemu pokoleniu uczęszczającemu do tej szkoły, jeśli drzewa traktowane są jako kłopot, a nie wspaniałe dziedzictwo pozostawione nam przez poprzednie pokolenia? Czy nie stajemy się aby hipokrytami ucząc dzieci ekologii i europejskiego sposobu myślenia? Wspólne dbanie o wiekowe drzewa przez lokalne władze administracyjne i młodzież szkolną byłoby bezcenną lekcją kształtowania świadomości ekologicznej. Bezrefleksyjne wycięcie tych drzew będzie porażką systemu edukacji.

W sprawę zaangażowały się organizacje i stowarzyszenia pro-ekologiczne (Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew, Klub Gaja), działacze-aktywiści, ludzie związani z mediami, ale przede wszystkim grupa zwykłych obywateli, tak z Rybnika, jak i z innych części Polski. Nie zgadzamy się, aby te piękne, majestatyczne drzewa bez mała trzech już pokoleń zniknęły z naszego krajobrazu!

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marcin do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...