Uratujmy Księgarnię Hiszpańską!

Uratujmy Księgarnię Hiszpańską!

Księgarnia Hiszpańska, działająca we Wrocławiu od 9 lat, mająca swoją 27-letnią historię w całej Polsce, może zostać zamknięta z dnia na dzień. Ewa Malec, właścicielka księgarni, wynajmuje pod to centrum kultury i edukacji, którym księgarnia niewątpliwie jest, część budynku należącego do Uniwersytetu Wrocławskiego. Za chwilę, 1 sierpnia, wygaśnie umowa Ewy Malec z Gminą Wrocław, a wraz z tą umową – poprzednie warunki najmu lokalu. Nowa stawka czynszowa, którą zaproponował Uniwersytet Wrocławski, niestety nie jest do udźwignięcia. 

Zbieramy podpisy w celu przekonania Uniwersytetu Wrocławskiego do renegocjacji warunków, a co za tym idzie – do obniżenia czynszu dla Księgarni Hiszpańskiej w Zaułku Solnym we Wrocławiu, który pozwoliłby lokalowi na dalsze funkcjonowanie. Jeśli obecna stawka nie zostanie zmieniona, Księgarnia będzie musiała zostać zamknięta już w ten poniedziałek. 

Uniwersytet Wrocławski złożył propozycję, na którą właścicielka Księgarni nie może przystać, ponieważ dla kameralnego i kulturalnego miejsca niemożliwe jest uzbieranie tak wysokiej kwoty. 

Zniknięcie Księgarni z kulturalnej mapy Wrocławia byłoby ogromną stratą zarówno dla turystów (korzystających z księgarni jako centrum turystycznego, w którym zawsze mogą otrzymać informacje na temat miasta w wielu językach), jak i dla mieszkańców Wrocławia. 

Współpraca Księgarni z Uniwersytetem Wrocławskim trwa nieprzerwanie przez wszystkie lata istnienia Hiszpańskiej we Wrocławiu: przy nieodpłatnym udostępnieniu przestrzeni odbywają się tutaj wydarzenia kulturalne z udziałem studentów i wykładowców UWr, imprezy towarzyszące konferencjom naukowym, dyskusje, prezentacje i koncerty; jest to także miejsce integracji studentów zagranicznych, tak licznie przybywających do Wrocławia, w tym w ramach programów Erasmus oraz Erasmus+ (praktyki dla studentów hiszpańskich i włoskich).

Jesteśmy przekonani, że biorąc pod uwagę wieloletnią współpracę Księgarni Hiszpańskiej z Uniwersytetem Wrocławskim, a także jej niepodważalnie znaczenie na kulturalnej mapie miasta, istnieje możliwość renegocjacji warunków najmu lokalu. Każdy podpis pod petycją może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego istnienia Hiszpańskiej. Podpisujmy więc ją i udostępniajmy, z wiarą, że liczba podpisów może skłonić władze Uniwersytetu Wrocławskiego do przystąpienia do renegocjacji umowy.