Uregulowanie prawne zawodu Ratownika Medycznego

W związku z opieszałymi działaniami Ministerstwa Zdrowia wobec prawnej regulacji zawodu Ratownika Medycznego oraz próbą regulacji kwestii tego zawodu przez podstępnie procedowane, niekonsultowane ze środowiskiem akty prawne jak ustawa o informacji w ochronie zdrowia, żądamy:

  1. Natychmiastowego wycofania się z próby regulacji zawodu ratownika medycznego poprzez ustawę o informacji w ochronie zdrowia.
  2. Uregulowanie wymienionego w punkcie pierwszym zawodu na drodze nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
  3. Zaprzestanie blokowania prób utworzenia samorządu zawodowego ratowników medycznych.

Ministerstwo Zdrowia pozostając głuche na postulaty organizacji nas reprezentujących ignoruje największą w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego grupę zawodową, co jest działaniem niepoważnym. Poprzez przemyślane lekceważenie potrzeb usankcjonowania zawodu ratownika medycznego Ministerstwo Zdrowia przyczynia się do obniżenia jakości we współczesnej służbie zdrowia, na co nie wyrażamy  zgody. Podstępne próby przemycenia regulacji dotyczących naszego zawodu poprzez procedowanie ustawy o informacji w ochronie zdrowia wobec zapewnień Ministerstwa dotyczących nowelizacji ustawy z dnia 08.09.2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym uważamy za działania mające na celu deprecjonowanie naszej grupy zawodowej.


Ratownicy Medyczni    Skontaktuj się z autorem petycji