Ustawowa asystencja osób z niepełnosprawnościami

 

Potrzebujemy ustawowej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami! Nie możemy dłużej czekać!

Asystent osobisty to ktoś, kto wspiera osobę z niepełnosprawnością w podstawowych codziennych czynnościach, których sama nie może wykonać. Tysiącom polskich obywateli jest niezbędny, by mogli prowadzić godne, niezależne życie. By mogli uczyć się, pracować, wychowywać dzieci – po prostu brać udział w życiu społecznym na równi z innymi osobami.

Asystencja osobista to najważniejsza usługa dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza dla tych spośród nich, które wymagają wsparcia 24 godziny na dobę, m.in. przy wstaniu z łóżka, umyciu się, skorzystaniu z toalety czy wyjściu z domu. To także ogromne wsparcie dla rodzin. Jej systemowe uregulowanie to jeden z warunków pełnego wdrożenia w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, ratyfikowanej przez nasz kraj w 2012 r.

Obecnie asystencja osobista jest w Polsce realizowana w ramach programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, jednak ta ograniczona czasowo i finansowo, niestabilna usługa to jedynie namiastka asystencji, na której można budować prawdziwie niezależne życie. Obecnie wciąż jedyną perspektywą na przyszłość wielu osób z niepełnosprawnościami jest dom pomocy społecznej lub wzajemne uzależnienie ich i rodziców lub opiekunów.

Dlatego apelujemy o uchwalenie ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami!

  • Odpowiadającej na ich potrzeby, m.in. dzięki adekwatnej, wysokiej liczbie godzin i dopasowanemu zakresowi usługi.
  • Zgodnej z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.
  • Umożliwiającej osobie z niepełnosprawnością swobodny wybór realizatora asystencji (samorząd lub organizacja pozarządowa), a także samego asystenta.
  • Zapewniający osobie z niepełnosprawnością maksymalną kontrolę nad tym, kto, kiedy, gdzie i jak świadczy asystencję osobistą.
  • Zapewniającej pełną indywidualizację asystencji zależnie od rzeczywistych potrzeb (w tym m.in. wyższe stawki przy specjalistycznych potrzebach).
  • Uwzględniającej możliwość wykonywania przez asystenta czynności pielęgnacyjno-medycznych.
  • Godnie wynagradzanej.
  • Obejmującej także dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.
  • Dostępnej od 1 stycznia 2025 r. na terenie całej Polski.

Projekt ustawy, nad którym przez kilka lat pracowała Kancelaria Prezydenta, w dużej mierze nie spełnia wymogów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, jednak w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są prace nad nowym projektem ustawy.

Obietnica przyjęcia ustawowej asystencji osobistej znalazła się w programach wszystkich partii tworzących nowy rząd.

Nie możemy dłużej czekać. Czas wypełnić to zobowiązanie!

Autorzy: 

Ewa Kowalska, Łukasz Wielgos, Agnieszka Szpila, Waldemar Różanowski, Olga Legosz, Małgorzata Szumowska, Monika, Adam, Barbara i Aleksandra Lewandowscy , Łukasz Orylski, Tomasz Przybysz- Przybyszewski,   Maciej, Anna, Barbara i Zbigniew Worony, Katarzyna i Karolina Koseckie, Joanna Cwojdzińska oraz Bogumiła Siedlecka-Goślicka.

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Olga Legosz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...