Utworzenie miejsca pracy dla społecznika miasta Kętrzyn.

 Szanowny Panie burmistrzu oraz Urzędzie Miasta Kętrzyn,

my mieszkańcy Kętrzyna i okolic zgłaszamy się z prośbą o utworzenie dodatkowego stanowiska pracy w Centrum Wolontariatu w Kętrzynie i zatrudnienie Pana Jacka Szwarka.
Prośbę swą motywujemy tym iż, Pan Jacek Szwark jest jednym z największych działaczem społecznym na terenie Kętrzyna jak i całej gminy.

Pomógł wielu potrzebującym osobom, w tym dzieciom z domów dziecka jak i starszym osobom z DPS w Kętrzynie. Swoją charyzmą, determinacją, wielkim dobrym sercem motywował większość mieszkańców do zbiórek pieniędzy i innych potrzebnych rzeczy im. Wiktorii Deptuły, Edycie Dudzik, Jasiowi Korshenrich, Dawidowi Buniowskiemu, pogorzelcom, osobom z Ukrainy oraz wielu innym.
Również chcemy zauważyć, że szukanie oszczędności w budżecie miasta pozbawia mieszkańców tak nieocenionego aktywistę społecznego, a co za tym idzie pozbawieni tej pomocy będą również potrzebujący z Kętrzyna i gminy.


My mieszkańcy Kętrzyna jak i gminy zwracamy się ze szczególną prośbą o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji, składając podpisy mamy wiarę w Urząd naszego miasta i chęć pomagania władz w czynieniu Dobra.

Mieszkańcy Kętrzyna 


Magdalena Rogozińska    Skontaktuj się z autorem petycji