w sprawie odtworzenie funkcji sportowo-rekreacyjnej stadionu żużlowego Gwardii w Warszawie przy ulicy Racławickiej 132

Szanowny Pan

Joachim Brudziński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu odtworzenie funkcji sportowo-rekreacyjnej części nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Racławickiej 132 w Warszawie, na której znajduje się boisko piłkarskie wraz z torem żużlowym. Od 2011 roku ten teren, należący do Skarbu Państwa, systematycznie niszczeje i nie jest wykorzystywany w jakikolwiek sposób związany z jego przeznaczeniem. W latach 2014-2017 Warszawskie Towarzystwo Speedwaya wielokrotnie deklarowało chęć współpracy z MSWiA oraz instytucjami posiadającymi trwały zarząd nad nieruchomością.

Warszawskie Towarzystwo Speedwaya to organizacja typu non-profit, której głównym celem jest reaktywacja sportu motorowo-żużlowego w Warszawie. W tym celu do młodzieżowych rozgrywek żużlowych została zgłoszona drużyna, która pod szyldem WTS Nice Warszawa, zdobyła w latach 2011-2012 aż 4 medale Mistrzostw Polski oraz osiągnęła wielki sukces medialny, mimo rozgrywania wszystkich swoich zawodów na obcych torach. W barwach stołecznego klubu startowali wówczas m.in. bracia Przemysław i Piotr Pawliccy - aktualnie jedni z najlepszych zawodników na świecie.

Sport żużlowy jest uznawany za nasz sport narodowy. Polacy mogą pochwalić się corocznie licznymi osiągnięciami w gronie juniorów oraz seniorów. Polska PGE Ekstraliga uchodzi powszechnie za najlepszą ligę żużlową na świecie. Co ciekawe, mimo braku stałego toru żużlowego w Warszawie, w maju 2017 r. w czasie Żużlowego Grand Prix Polski na PGE Narodowym, ponad 20% publiczności stanowili kibice z województwa mazowieckiego (na podstawie statystyki sprzedanych biletów). Oznacza to, że na tych zawodach było ponad 10 tysięcy osób interesujących się żużlem, którzy deklarują swoje zamieszkanie w Warszawie i okolicach. Oprócz osób przyjezdnych do Warszawy z różnych ośrodków bogatych w tradycje żużlowe, grupą docelową działań są osoby, które wciąż pamiętają powojenne sukcesy warszawskiego sportu żużlowego. Warto bowiem wspomnieć, że pierwszym powojennym mistrzem Polski była drużyna Polskiego Klubu Motocyklowego Warszawa, a w latach 50-tych Warszawę w najwyższej klasie rozgrywkowej reprezentowały nawet trzy zespoły.

Od 2012 roku przedmiotowy teren, na którym znajduje się boisko piłkarskie wraz z torem żużlowym, jest zamknięty przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Od ponad 5-ciu lat dotychczasowy zarządca terenu (Komenda Główna Policji) regularnie informuje, że trwają prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem tego terenu. Warszawskie Towarzystwo Speedwaya na przełomie 2013 oraz 2014 roku zwróciło się do zarządcy terenu z prośbą o możliwość dzierżawy terenu w celu jego rewitalizacji oraz realizacji tam statutowych celów ze środków własnych. Po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi oraz w związku z całkowitą degradacją tego terenu zwrócono się z ponowną propozycją. Dotyczyła ona możliwości pozyskania przez stowarzyszenie środków finansowych na rewitalizację obiektu oraz przywrócenie jego funkcji za pomocą funduszy z budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawy, o czym mieli zdecydować mieszkańcy stolicy. Z tego źródła możliwe było pozyskanie nawet 1 miliona złotych na modernizację obiektu. Niestety, zarządca terenu także nie był zainteresowany taką możliwością współpracy, tłumacząc się nieuregulowanym statusem prawnym terenu. Z obecnych informacji wynika, że wygaszany jest trwały zarząd nad nieruchomością ze strony KGP na rzecz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Realnie nad obiekcie nic się nie dzieje, mienie państwowe jest degradowane oraz rozkradane. Opis działalności, która miała na celu przywrócenie świetności temu obiektowi w latach 2014-2017, można prześledzić szczegółowo na stronie internetowej (http://www.wtswarszawa.pl/pentagon-zamiast-toru-zuzlowego/#more-4630). Wszystkie działania poparte są pisemnymi załącznikami. Jeszcze w 2010 roku zorganizowano na tym obiekcie trening żużlowy, który miał na celu sprawdzenie nawierzchni po długiej przerwie oraz ocenę zakresu niezbędnych prac. Trening cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy, Mokotowa, a także mediów lokalnych i ogólnopolskich.

Jak wynika z wypowiedzi prasowych posła na Sejm RP, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Promocji Żużla, Pana Tomasza Latosa (Tygodnik Żużlowy, nr 32/2017, wydanie z dnia 8.08.2017 r.) na omawianej działce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje stworzenie budynku z zakresu obronności kraju, tzw. polskiego Pentagonu. Jako źródło informacji Pan Poseł wymienia ścisłe kierownictwo MSWiA. Należy jednak podkreślić, że w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ten teren jest jednoznacznie przeznaczony na działalność sportowo-rekreacyjną, a nie sugerowaną przez kierownictwo MSWiA. Wcześniejszy brak chęci współpracy ze strony MSWiA tłumaczono planami inwestycyjnymi Międzynarodowej Agencji Frontex, której na mocy międzynarodowej umowy przekazano część nieruchomości.

Tymczasem, po spotkaniu z Szefem Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Panem Łukaszem Kudlickim oraz na podstawie negocjacji, Pana Ryszarda Czarneckiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego ustalono, że plany inwestycyjne ministerstwa oraz Międzynarodowej Agencji Frontex wobec tej działki nie wykluczają całkowitej likwidacji funkcji sportowo-rekreacyjnej omawianej części nieruchomości. Co więcej, Sekretarz Stanu w MSWiA, Pan Jarosław Zieliński w piśmie skierowanym do Pana Ryszarda Czarneckiego z dnia 27.04.2017 r. podkreślił, że istnieje możliwość zachowania statusu sportowo-rekreacyjnego omawianej części nieruchomości pod warunkiem, że nie będzie to w żaden sposób zakłócało planów inwestycyjnych Agencji Frontex.

Należy podkreślić, że Dyrektor Wykonawczy Międzynarodowej Agencji Frontex, Pan Fabrice Leggeri w piśmie z dnia 17.05.2017 r. zaznaczył, że jest zwolennikiem rozwoju lokalnego sportu i nie widzi przeciwwskazań wobec rozwoju lokalnej społeczności na sąsiadujących działkach, a także podkreślił, że w skład przekazanej do Frontex-u działki nie wchodzi w żaden sposób działka z boiskiem piłkarskim oraz torem żużlowym!

Całkowite zlikwidowanie boiska piłkarskiego wraz z torem żużlowym jednocześnie bezpowrotnie usunęłoby ze sportowej mapy Warszawy miejsce, w którym swoje kariery zaczynali wielcy sportowcy (m.in. Jerzy Kulej, Grażyna Rabsztyn, Władysław Komar), oraz które było świadkiem wielkich imprez piłkarskich (mecze warszawskiej drużyny w europejskich pucharach) oraz żużlowych (z meczami reprezentacji Polski czy finałem Indywidualnych Mistrzostw Polski na czele).

Prosimy zwrócić także uwagę na fakt, że w dzielnicy Mokotów nie znajduje się obecnie żadne inne pełnowymiarowe boisko piłkarskie, z którego mogłyby korzystać dzieci z okolicznych szkół oraz sportowcy-amatorzy. Co więcej, nie ma w Warszawie innego obiektu, na którym można trenować niezwykle popularny w Polsce żużel, postrzegany jako polski sport narodowy. W związku z tym całkowita likwidacja funkcji sportowo-rekreacyjnej tego terenu może spotkać się z dużym oporem społecznym. Co więcej, na zrewitalizowanym obiekcie sportowym, będzie także istniała możliwość, prowadzenia działalności mającej na celu potrzymanie kondycji fizycznej przez służby podległe Panu Ministrowi.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przestrzeganie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zachowanie funkcji sportowo-rekreacyjnej tej części nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem oraz próbę współpracy z instytucjami, których celem będzie rzeczywista rewitalizacja tego terenu, bez naruszenia pozostałej części nieruchomości, która może być w dowolny sposób zagospodarowana przez zarządzających. Wierzymy, że sport stanowi dobro wspólne, bez względu na reprezentację polityczną, a niedopuszczalne jest pozostawienie obiektu zlokalizowanego w samym centrum najpiękniejszej europejskiej stolicy w agonalnym stanie, bez próby współpracy z instytucjami, których celem jest rozwój lokalnego sportu z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.


Wojciech Jankowski (Warszawskie Towarzystwo Speedwaya)    Skontaktuj się z autorem petycji