Warszawa - Bielany - Sokratesa - poprawa bezpieczeństwa

Renata Kaznowska

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

pl. Bankowy 3/5, pok. 119

00-950 Warszawa

Szanowna Pani Prezydent,

niniejsze wystąpienie dotyczy silnie rozwijającego się Wawrzyszewa, obszaru miejskiego Bielan, z gęstą zabudową mieszkalną, bez naturalnej infrastruktury, niezbędnej do funkcjonowania mieszkańców naszego miasta. Do niedawna ulica Sokratesa na warszawskich Bielanach wyznaczała zachodnią granicę zamieszkanego Wawrzyszewa. Dziś okolica zmieniła w sposób znaczny swój charakter, powiększając się o nowe bloki mieszkalne oraz punkty usługowe, sięgające aż do ul. Nocznickiego. Niestety wzrost liczby zabudowań nie poszedł w parze z rozwojem infrastruktury. Od innych ważnych elementów miasta, takich jak szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia, kościół, miejsce rekreacji - Stawy Brustmana, czy Bazar Wolumen dzieli nas ruchliwa ulica, z której obok mieszkańców Bielan korzystają także warszawiacy z innych dzielnic, takich jak Białołęka oraz mieszkańcy okolicznych podwarszawskich miejscowości. Na tej samej ulicy obecne są także liczne linie autobusowe komunikacji miejskiej.

Na odcinku ograniczonym ulicami Kasprowicza i Wólczyńską znajdują się jedynie cztery przejścia dla pieszych, które z racji swojej długości – przebiegają przez 2, a miejscami przez 3 pasy ruchu – stwarzają sytuacje niebezpieczne. Ponadto brak sygnalizacji świetlnej lub progów zwalniających na dwóch z nich powoduje, że kierowcy nie poczuwają się do obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszym w wyznaczonych miejscach. Do tego dochodzą regularne przekroczenia prędkości – potwierdzone wynikami analiz prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich oraz statystykami – tylko w latach 2012-2017 odnotowanych zostało tu aż 18 wypadków i kolizji. Materiały ujęte są m.in. w dokumenty wynikłe z audytu bezpieczeństwa przejść dla pieszych (w dyspozycji ZDM). Notorycznie jesteśmy świadkami sytuacji niebezpiecznych, a przecież z tych przejść korzystają także dzieci w drodze do szkoły.

W związku z wybudowaną wyspą dzielącą na długim odcinku ulicę Sokratesa brak jest możliwości wykonywania naturalnych manewrów, ograniczających nadmiarowy ruch lokalny, w szczególności lewoskrętów (jadąc w kierunku północnym, w stronę ul. Kasprowicza) do nowo wybudowanych i stale rozwijających się osiedli mieszkaniowych. Ponadto w miejscach występowania wydzielonych prawoskrętów po północnej stronie ulicy, przy zjazdach do osiedli nie są zachowane wymagane odstępy drogi dla rowerów od jezdni. W tych samych miejscach z uwagi na ograniczenia w dojazdach do osiedli wykonywane są nawroty, te manewry wyzwalają wiele sytuacji kolizji drogowych i wymagają wprawy z uwagi na obecne geometrie jezdni.

Jako nowi mieszkańcy bielańskiej części Wawrzyszewa od 2016 roku czynimy starania by poprawić wyżej opisany stan. Korzystając ze środków budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udało nam się doświetlić dwa przejścia dla pieszych. W tym roku ZDM powinien zrealizować nasz projekt budowy przejścia dla pieszych w środkowej części ulicy, który w głosowaniu mieszkańców uzyskał poparcie blisko 900 osób! To jednak tylko doraźne działania, a duże zmiany nie są możliwe z wykorzystaniem tego procesu ze względu na ograniczone środki i zasady określające czas realizacji projektów w ciągu jednego roku. Także w bieżącej edycji, budżetu partycypacyjnego 2019, obecny jest wniosek dotyczący poprawy bieżącego stanu. Jednak należy mieć na uwadze, że poziom budżetu wymaganego do zmiany obecnego stanu i formuła budżetu partycypacyjnego (w tym poziom środków finansowych) nie idą w parze.

Zmiany powinny objąć całą ulicę Sokratesa z uwzględnieniem przebudowy infrastruktury podziemnej, skrzyżowań (w tym sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu z ul. Wólczyńską) oraz geometrii ulic. Zwracamy także uwagę na istotnie kolizyjne skrzyżowanie ul. Kasprowicza z ul. Sokratesa – regularne, powtarzalne kolizje oraz istotne ograniczenia w sprawnej komunikacji miejskiej (autobusy blokują skrzyżowanie) z uwagi na niezbędne lewoskręty.

Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, szczególnie ze względu na dzieci pokonujące każdego dnia drogę do przedszkoli, czy do szkół rejonowych; lepsza obsługa komunikacyjna przyległych terenów oraz wzrost jakości życia w przestrzeni publicznej, w tym zniwelowanie sztucznego podziału Wawrzyszewa.

W związku z powyższym zwracamy się do Pani Prezydent z prośbą o przyjrzenie się prezentowanemu przez nas problemowi oraz wsparcie działań prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich, których celem jest pozyskanie środków na kompleksową realizację zadania przebudowy ul. Sokratesa.

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Tomasz Cichoń do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...