Więcej zieleni na osiedlu Bielawy

Szanowny Panie Prezydencie,

Jako mieszkańcy osiedla i miasta zwracamy się z prośbą o przeznaczenie terenu będącego do dziś nieużytkiem, położonego między posesjami Koszalińska 50 i Koszalińska 52 pod tzw. park kieszonkowy. 

Osiedle Bielawy jest miejscem o bardzo małym udziale zieleni, park położony przy ul. Koszalińskiej i Szczecińskiej, pomimo licznych zabiegów, daleko odbiega od wymarzonego miejsca, które byłoby miejscem wytchnienia i relaksu dla mieszkańców centrum osiedla. Dlatego tak ważne jest, aby każdy skrawek terenów należących do miasta, był przeznaczony pod zagospodarowanie zieleni i mógł cieszyć wszystkich mieszkańców. Wspomniany pas zgłoszony został do tegorocznego programu "budżet obywatelski" jako zadanie poprawy jakości zieleni w centrum osiedla Bielawy.  

Na ww terenie znajduje się dość dużych rozmiarów kępa drzew sumaka octowca (Rhus typhina), która jest - wraz z krzewami od strony nieruchomości Koszalińska 50, ostoją dla objętego ochroną gatunkową ptaka rudzika zwyczajnego (Erithacus rubecula). Zagospodarowanie tego terenu, poprzez nasadzenie drzew i krzewów, będzie stanowić przedłużenie parku usytuowanego po drugiej stronie ulicy Koszalińskiej. 

Nie bez znaczenia jest też fakt, że ten park stanowić będzie również naturalną separację od wybudowanego w pasie Koszalińska 52-58 bloku wielorodzinnego, który nie przystaje do otaczającej go architektury domów jednorodzinnych ani formą, ani warunkami technicznymi. 

Jesteśmy pełni nadziei, że mając na uwadze dobro mieszkańców, licząc się z ich potrzebami oraz chąc Torunia jako miasta zielonego. funkcjonującego w zgodzie z przyrodą, przychyli się Pan do tej inicjatywy społecznej. 

Z uszanowaniem:

Mieszkańcy Torunia i osiedla "BIELAWY" w Toruniu 

rudzik1.jpg20220610_162608[1]3.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marcin Skibicki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )