Petycja w sprawie przenoszenia dzieci klas 1-3 do "dużej szkoły"

Włoszakowice dnia 14.03.2013

Szanowny Panie Wójcie Gminy Włoszakowice.

Jako mieszkańcy Gminy Włoszakowice, zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o zaniechanie zmian, które planuje Pan wprowadzić w sposobie edukacji dzieci we Włoszakowicach, a których głównym celem jest uzyskanie przez gminę oszczędności finansowych. Zmiany, którym jesteśmy przeciwni , to przede wszystkim przeniesienie dzieci z klas 1-3 z tzw. małej szkoły przy Placu 21 Października 4 do tzw. dużej szkoły, czyli kompleksu edukacyjnego umiejscowionego we Włoszakowicach przy ulicy Karola Kurpińskiego 30. Jako mieszkańcy gminy Włoszakowice uważamy, iż są inne, lepsze i dużo skuteczniejsze sposoby na oszczędności w naszej gminie. Zmiana, którą planuje wprowadzić urząd gminy budzi w nas jako rodzicach, dziadkach, ciociach czy wujkach ogromne obawy o dobro, bezpieczeństwo i przyszłość naszych podopiecznych. Tak różnorodne skupisko  dzieci, młodzieży czy też nawet młodzieży dorosłej może mieć negatywny wpływ na rozwój naszych dzieci. Poczynając od przemocy, poprzez nie do końca, chciane przez nas rodziców uświadamianie seksualne, a kończąc na używkach typu papierosy, alkohol czy nawet narkotyki, których obecność w naszej gminie potwierdzana jest nawet w reportażach radia Elki. Sytuowanie w jednym kompleksie szkolnym dzieci w wieku 7-9lat, jak i młodzieży dorosłej w wieku nawet  19lat, jest rzeczą niekorzystną i ryzykowną z punktu widzenia prawnych opiekunów dzieci klas 1-3. Obawiamy się również, że jeżeli wpływ otoczenia, o którym wspomniane jest powyżej, wywrze negatywny wpływ na nasze dzieci  lub jeżeli dzieci zostaną w sposób nieodwracalny skrzywdzone, pozostaniemy bez pomocy ze strony gminy. Co więcej, sądzimy iż jako opiekunowie, zostaniemy obarczeni odpowiedzialnością za niewłaściwy rozwój naszych podopiecznych. Aby przeciwdziałać rozwojowi patologii w naszej gminie, czujemy się zobowiązani, uprzedzić Pana, iż jako członkowie lokalnej społeczności nie zgadzamy się z planami połączenia tzw. małej szkoły, czyli dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej, z tzw. dużą szkołą czyli Szkołą Podstawową, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkołą Zawodową. Wyrażamy nadzieję, iż jako Wójt Gminy Włoszakowice liczy się Pan ze zdaniem i opinią lokalnej społeczności.