WNIOSEK O POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW UL. MIESZCZAŃSKIEJ

 

Pan Tomasz Staruchowicz

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

 

WNIOSEK O POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW UL. MIESZCZAŃSKIEJ

 

Szanowny Panie Dyrektorze!                

Niniejszym zwracamy się z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców ul. Mieszczańskiej i okolic. Wprowadzona na ulicy strefa ruchu, nie rozwiązała dotychczasowych problemów mieszkańców. Każdego dnia chodnik zastawiony jest przez zaparkowane samochody, które uniemożliwiają swobodne przejście pieszym, szczególnie rodzicom z dziećmi i osobom z niepełnosprawnościami. Coraz częściej piesi zmuszeni są poruszać się ulicą, ponieważ chodnik zajęty jest przez zaparkowane samochody, nie tylko osobowe ale i dostawcze/ciężarowe. Powoduje to wiele sytuacji groźnych dla życia i zdrowia mieszkańców, ponieważ kierowcy jednocześnie nie stosują się do znaku stanowiącego o dopuszczalnej prędkości. Mieszkańcy nie czują się bezpiecznie. Zaparkowane bez ładu, w całym ciągu ulicy samochody ograniczają widoczność, również dla tych kierowców, którzy wyjeżdżają z garaży podziemnych - kierowcy zmuszeni są wyjeżdżać "w ciemno" z parkingu na ulicę, bo przez ustawione pojazdy nie widzą czy zbliża się jakiś pojazd. Kierowcy parkujący na chodniku i wzdłuż ulicy pozostawiają niewielką przestrzeń dla innych pojazdów w ciągu ulicy oraz dewastują okoliczną zieleń, której i tak jest już bardzo mało. Zaparkowane samochody często uniemożliwiają dojazd służb miejskich odbierających odpady. Miał również miejsce incydent gdzie straż pożarna nie mogła dotrzeć na miejsce wezwania ze względu na nieprawidłowo zaparkowane samochody.

Opisane wyżej sytuacje to problemy, z którymi mierzymy się codziennie. Dlatego zwracamy się z wnioskiem o zastosowanie rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców, uporządkują przestrzeń przy ulicy Mieszczańskiej i umożliwią podejmowanie skutecznych interwencji przez Straż Miejską. Wnosimy o wprowadzenie strefy zamieszkania, z uwzględnieniem wyznaczenia w ciągu ulicy możliwych, ogólnodostępnych miejsc postojowych. Strefa zamieszkania pozwoli jednocześnie na podejmowanie działań przez miejskie służby i uniknięcie osłupkowania całego chodnika.

Podpisani mieszkańcy ulicy Mieszczańskiej

 


Mieszkańcy Kępy Mieszczańskiej    Skontaktuj się z autorem petycji