Wniosek o postawienie Premiera Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu

Wniosek o postawienie Premiera Donalda Tuska oraz Ministrów Adama Bodnara i Bartłomieja Sienkiewicza przed Trybunałem Stanu
(Oryginał wniosku znajduje się pod adresem http://wp.evot.org/ts)

wersja:   0.5   03.04.2024

 

:

  trybunal_stanu.jpg
 
 
 
Skrót Zarzutów:
 1. Budowaniem nienawiści społecznej Donald Tusk złamał Art.1 i Art.30 Konstytucji
 2. Naruszając zobowiązania NATO Donald Tusk dokonał zdrady wojskowej (złamanie Art.5)
 3. Niszczeniem sądownictwa oraz porządku prawnego wykroczył przeciwko Art.2
 4. Włamaniami oraz bezprawnymi przejęciami Donald Tusk niszczył wraz z Adamem Bodnarem i Bartłomiejem Sienkiewiczem polskie media (TVP, PAP), czym naruszył wraz z nimi Art.14, 54, 213 Konstytucji
 5. Niszczeniem gospodarki narodowej zdradził interesy gospodarcze Polski
 6. Donald Tusk współdziałał w kryciu sprawców Katastrofy Smoleńskiej
 7. Próbami usuwania z programu szkolnego kluczowych elementów polskości wykroczył przeciwko ochronie dziedzictwa narodowego
 8. Donald Tusk podjął próby rezygnacji z odszkodowań wojennych Niemiec, czym naruszył Art.5
 9. Współdziałał także w rozkradaniu podatku VAT
 10. Donald Tusk dokonywał wraz Bartłomiejem Sienkiewiczem włamań do działających zgodnie z prawem instytucji państwa polskiego jak prokuratury, sądy niwecząc ich działalność
 11. Włamywał się do domów osób chronionych immunitetem w celu zdobycia agresją respektu społecznego

 

Rozwinięcie:

 

 1. Budowaniem nienawiści społecznej Donald Tusk złamał Art.1 i Art.30 Konstytucji

  Oskarżamy Donalda Tuska o inspirowanie psychozy społecznej nienawiści rozpoczętej obelżywymi przedstawieniami oponentów, na które to obelgi nie było faktów mogących uzasadniać merytorycznie takie uczucia. Donald Tusk jednoczył w ten sposób swoich zwolenników za pomocą mechanizmu "wspólnego wroga", mającym swoją dynamikę społeczną mimo, że nie było żadnego merytoryczngo uzasadnienia na traktowanie oponentów jako wrogów, a jedynie motyw odebrania im władzy. Takim działaniem Donald Tusk współtworzył przyzwolenie społeczne na agresje między różnymi środowiskami zarazem wskazując kierunki tych agresji.

  Naszym zdaniem oczernianie obywateli, szczególnie tych udzielających się politycznie nie jest dozwoloną metodą walki politycznej, bo narusza Art.1 Konstytucji stwierdzający, że Rzeczypospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Wzbudzanie obelżywego stosunku do całych grup społecznych bez wyraźnego wcześniejszgo uzasadnienie takich ocen w faktach inicjuje przywolenie społeczne na rozbój i przemoc. Dlatego tworzenie struktur władzy (także wyników wyborów) opierających się w istotny sposób na sianiu pomówień i następujacej po tym nienawiści społecznej jest agresją wobec wszelkiego porządku prawnego w Polsce, a także niedopuszczalnym naruszeniem godności indywidualnych osób (Art.30 Konstytucji).

  Obarczamy Donalda Tuska winą celowego, świadomego wzbudzania tych mechanizmów.  (5)    (6)   Oto dowody i przykłady:

  1. Szkalował członków i zwolenników Prawa i Sprawiedliwości,  2. przeciwników aborcji,

   Donald Tusk podsycał uczucia nienawiści związane z brakiem legalnej aborcji w Polsce. To nagranie: https://twitter.com/yurek55/status/1658791396566786050" ukazuje członkinię jego partii, Panią Magdalenę Filiks, która postępowała według tych inspiracji szefa partii, za co uhonorowana została nominacją na kandtdatkę w wyborach i jest obecnie posłanką polskiego Sejmu. Żadna poważna debata na temat aborcji nie miała ze strony Donalda Tuska nigdy miejsca, a porzucenie przez niego obietnic wyborczych w tej sprawie, o czym świadczy protest środowisko kobiet dowodzi, że chodziło jedynie o jednoczenie opozycji za pomocą nienawiści. Takim działaniem Donald Tusk złamał drastycznie Art.1 Konstytucji określający państwo polskie jako dobro wspólne.

  3. Kościoła Katolickiego,

   Kościół Katolicki wraz z osobami poczuwającymi się do przynależności do niego, jak także częstokroć osobami nie przynależącymi do Kościoła, lecz identyfikowanymi jako takie przez agresora był oczerniany i poniżany w sposób naruszający Art.30, Art.25.3 oraz Art.53 Konstytucji. Budujący przyzwolenie społeczne na takie poniżanie Donald Tuska wyrażał aprobatę na przemoc.

   Donald Tusk aprobował też bez podania uzasadnienia publiczne generalne odmawiania Kościołowi Polskiemu kwalifikacji moralnych, co na widać na tym aprobowanym: https://youtu.be/U__W50BiouU?t=20"  (7)    (8)  

  4. Włamywał się do domów osób chronionych immunitetem w celu zdobycia agresją respektu społecznego

   27-mego marca 2024 Donald Tusk wraz Adamem Bodnarem dokonali włamań do domów osób chronionych immunitetem lub godnością księży nie mając po temu ani racjonalnych powodów prawnych ani uzasadnienia w tej procedurze, bo dotknięte tym osoby deklarowały wolę otwarcie dostępu do swoich domów, lecz nie zostali o tych włamaniach poinformowani. Donald Tusk pragnął naszym zdaniem zyskać tym demonstracyjnym bezprawiem respekt społeczny wśród osób, które akceptują częściowe bezprawie na korzyść silnego przywódcy, który potrafi rozwiązywać problemy nawet tam, gdzie prawo nie sięga wystarczająco szybko i celnie. Niemiej jest to tylko działanie psycho-manipulacji społecznej, ponieważ żadne realne problemy społeczne nie zostały tymi włamaniami podjęte, tym mniej rozwiązane.

   Rządzenie za pomocą wzbudzania respektu przed pozprawną agresją łamie Art.1 Konstytucji. Naszym zdaniem taki rozwój metod sprawowaania władzy rozwija dynamikę społeczną w kierunku dyktatury i oznacza zdradę wobec wszelkiej demokracji.

  5. prezesa Obajtka,

   Na tym nagraniu: https://youtu.be/Vt4m3Q23oaw?t=362" Premier Donald Tusk zarzuca prezesowi największej polskiej firmy Orlen "niegospodarność", "hazard", "interesowność", a jego otoczenie określa jako bagno. Na określenia te Premier nie podał żadnych dowodów, a jedynie je zasugerował. Łamie to zasadę, wg. której wpierw dowód winy, a potem ocena, nie odwrotnie. Przyrost zysków firmy Orlen z rzędu 3 mld za poprzedniego prezesa Krawca na 83 mld zł za prezesury Prezesa Obajtka dowodzi, że zarzut niegospodarności wydaje się odbiegać daleko od realiów.

   Donald Tusk nie podał też żadnej poszlaki, która wskazywałaby na hazard.

   Jakkolwiek można oceniać uposażenia prezesów największych firm jako zbyt wysokie, i jest to ocena polityczna podlegająca dyskusji, to obniżenie przez Prezesa Obajtka swojego uposażenia w stosunku do poprzednika czyni zarzut interesowności mało pasujący do realiów.

   Wysoki Trybunał powinien zwrócić się naszym zdaniem do Donalda T. o przestawienie dowodów lub choćby poszlak na te podane przez niego powyżej oceny. Ich podanie lub brak w dramatyczny sposób rzutuje na oceny ekonomiczne sytuacji gospodarczej w Polsce i może skutkować rozbiciem największej polskiej firmy na poważną szkodę Polski. Ocena do jakiej dojdzie Trybunał nie jest z góry znana, a sam proces przed Trybunałem nie jest wyrokiem, lecz wyjaśnieniem prawdy. Waga tych możliwych szkalowań uzasadnia dlatego konieczność społeczną podjęcia pracy Trybunału.

  6. prezesa Glapińskiego,

   Na tym nagraniu: https://youtu.be/Vt4m3Q23oaw?t=362" Premier Donald Tusk stawia prezesowi Rady Polityki Pieniężnej nigdzie nie dowiedzione zarzuty, które sprowadzają się do obelżywego przedstawianie jego osoby bez podania faktów, które miałyby je uzasadniać. Żadne fakty, które uzasadniałyby te agresje słowne nie zostały do dziś podane.

  7. Pomówienie dotyczące kradzieży związanej z konfliktem zbożowym

   Rzekomy "skok na kasę" poprzedniej ekipy władzy: Na nagraniu tym  (9)    (10)   Donald Tusk oskarża publicznie całą klasę polityczną o wielkoskalową kradzież związaną z bezczynnością wobec konfliktu zbożowego z Ukrainą. Jednak żadna kradzież nie została poprzedniemu rządowi w tej sprawie udowodniona. W przypadku pojedynczych osób mielibyśmy do czynienie z pomówieniem. Tu Donald Tusk sugeruje dramatyczną winę całej grupy rządzącej krajem nie podając na to oskarżenie żadnego dowodu.

   Powoduje to przejmowania przez społeczeństwo możliwie dramatycznie fałszywych ocen dotyczących całych grup społecznych, do których wydania nie zostały podane wystarczające fakty.

   Donald Tusk sugeruje bezczynność poprzedniego Rządu w tej sprawie, której także nie udowodnił, lecz nawet bezczynność nie jest kradzieżą - nie oznacza bowiem żadnego własnego zysku materialnego  (11)   2. Naruszając zobowiązania NATO Donald Tusk dokonał zdrady wojskowej (złamanie Art.5)

  1. zgoda na współpracę z rosyjskim kontrwywiadem wojskowym

   W 2012 roku Donald Tusk wyraził jako Premier Polskiego Rządu pisemną zgodę na współpracę polskiego wywiadu wojskowego SKW z rosyjskim kontrwywiadem wojskowym. Sama współpraca rozpocząć się miała już dwa lata wcześniej, w 2010 roku bezpośrednio po Katastrofie Smoleńskiej. Donald Tusk akceptował wtedy wręcz pertraktacje polsko-rosyjskie omawiające sposoby podporządkowania się polskich służb służbom rosyjskim  (14)   Zgoda ta narusza sojusze wojskowe (NATO) o ile nie była ona uzgodniona z nimi wcześniej. Zagraża ona w bezpośredni sposób bezpieczeństwu państwa, bo otwiera możliwość, że NATO odmówi wypełnienia swoich zobowiązań opisanych w art.5 tego paktu wobec państwa polskiego wskazując na nieuzgodnioną współpracę z wrogiem, z powodu którego NATO zostało powołane do życia. Swoją pisemną zgodą na tę współpracę Donald Tusk naruszył więc Art.5. Konstytucji nakazujący państwu polskiemu ochronę swojej niepodległości.

  2. rozwiązywanie jednostek wojskowych oraz wycofanie do Wisły

   Rozwiązywanie dziesiątek jednostek wojskowych na wschodnich terenach Polski oraz plan wycofania się militarnego ze wschodniej Polski aż do Wisły oznacz de facto poddanie połowy Rzeczypospolitej. Donald Tusk zdradził tym niepodległość Polski (art.5 Konstytucji). Argument, że takie wycofanie było konieczne odpada, ponieważ dziś Polska broni całości swojego obszaru.

  3. zniweczenie stacjonowania w Polsce wojsk amerykańskich w ramach NATO

   Donald Tusk działając wspólnie ze swoim ministrem Radosławem Sikorskim zniweczył stacjonowanie w Polsce wojsk amerykańskich z NATO, co było już uzgodnionym między Polską a USA zaplanowanym przedsięwzięciem. Minister Radosław Sikorski zaproponował wręcz włączenie Rosji do NATO !

   Działaniami tymi Donald Tusk, jako Premier oraz Radosław Sikorski jako Minister Spraw Zagranicznych dramatycznie wystąpili przeciwko niepodległości Polski łamiąc Art.5 Konstytucji.  (15)  

  4. oczernianie wysiłku Polski w zahamowaniu agresji imigracyjnej

   Donald Tusk oczerniał wysiłki polskiego Rządu oraz polskich służb granicznych podjęte w celu zatrzymania agresywnej imigracji poprzez granicę z Białorusią, starając się także powstrzymać budowę muru na granicy. Takie działanie oznacza zamach na terytorialną niepodległość Polski, czyli zdradę wobec Art.5 Konstytucji.

  5. ograniczenie TV Biełsat

   Osobny przypadek zdrady poprzez dramatyczne naruszenie bezpieczeństwa państwa odnosi się do obronności w dziedzinie informacji i opisany został z tego powodu w podpunkcie o niszczeniu mediów. Dotyczy on ograniczenie działania stacji Biełsat, która była kluczowym elementem bezpieczeństwa Polski w dziedzinie informacji.

  6. działanie przeciwko bezpieczeństwu energetycznemu

   Rząd Premiera Donalda Tuska działał też dramatycznie przeciwko bezpieczeństwu Polski w sferze ekonomicznej ogólnie, a sferze energetyki w szczególności. Opisy tych zarzutów znajdują się w punkcie dotyczącym ekonomii.

 3. Niszczeniem sądownictwa oraz porządku prawnego wykroczył przeciwko Art.2

  1. Deprecjonowanie porządku prawnego w Polsce

   Deprecjonując samo sedno porządku prawnego zbudowanego na Konstytucji poprzez podważanie obowiązywania w Polsce jej zapisów, w tym w szczególności Art.8 §1 Konstytucji stwierdzającego, że jest ona najwyższym prawem Rzeczypospolitej Donald Tusk dokonał nie tylko Zdrady Stanu lecz inspirował do takiego czynu innych.  (16)  

   Podobnie jest Zdradą Stanu sugerowanie wyższości innych praw pochodzących po części spoza Polski, a szczególnie z nacisków lobbystycznych nieobjętych Traktatami Unijnymi uzurpacji jej urzędników, ponieważ narusza ono samo sedno chronionej Art.2 demokracji. Zasada demokracji mówi, że obowiązujące w Polsce prawo oparte może być tylko na wyrażonej w prawidłowy sposób woli polskich obywateli, a nie na motywach pochodzących z zewnątrz Polski.

   Donald Tusk promując takie działanie naruszył więc naszym zdaniem Art.2 oraz Art.10 Konstytucji.

  2. Podważanie autorytetu sądów

   Sugerowanie prawnej konieczności zaprzysięganie przez Prezydenta Rzeczypospolitej sędziów nie zgodnie z jego wyrażona swoim podpisem wolą i decyzją, lecz zgodnie z podsuniętą mu kolejnością realizującą własne oczekiwania polityczne jest oszustwem, ponieważ nie ma prawa w postaci zapisanej reguły, które by taką konieczność nakazywało. Regułą taką nie jest także żaden wyrok sądu, w szczególności sądu unijnego, bo sądy nie są źródłem prawa (por.Art.87 Konstytucji) i nie definiują same jego reguł.

   Donald Tusk aprobując pseudo-prawne pojęcia "sędziego-dublera" dokonał zamachu na Art.179 Konstytucji opisujący sposób powoływania sędziów, winny jest więc Zdrady Stanu. .

  3. Upolitycznienie sądów

   Donald Tusk aprobował i wręcz chwalił w swoich wystąpieniach działalność polityczną sędziów. Akceptacja lub inspirowanie sędziów do takiej działalności narusza nie tylko Art.2 Konstytucji, lecz jest bezprecedensowym atakiem na porządek prawny w Polsce ze względu na Art.178 pkt.3 zakazujący sędziom takiej działalności. Donald Tusk promował swoim postępowaniem anarchię w tym względzie, dokonał więc Zdrady Stanu.

  4. Atak na instytucje prawa

   Sugerowanie przez Donalda Tuska konieczności usuwania zdefiniowanych w polskim prawie instytucji wymiaru sprawiedliwości, jak Sądów i Trybunałów, podważanie legalności utworzonych zgodnie z polskim prawem Wydziałów tych sądów, podważanie ich prawomocnych wyroków bez merytorycznego uzasadnienia, jedynie określając je deliberatywnie jako obarczone wadą prawna, deprecjonowanie uprawnień opisanej w Art.186, 187 Konstytucji Krajowej Rady Sądownictwa jest zdradą stanu z powodu siania anarchii (naruszenie Art.2 Konstytucji).

  5. Zamykanie wybranych przedstawicieli do więzień

   Sugerowanie przez Donalda Tuska konieczności usuwania zdefiniowanych w polskim prawie instytucji wymiaru sprawiedliwości, jak Sądów i Trybunałów, podważanie legalności utworzonych zgodnie z polskim prawem Wydziałów tych sądów, podważanie ich prawomocnych wyroków bez merytorycznego uzasadnienia, jedynie określając je deliberatywnie jako obarczone wadą prawna, deprecjonowanie uprawnień opisanej w Art.186, 187 Konstytucji Krajowej Rady Sądownictwa jest zdradą stanu z powodu siania anarchii (naruszenie Art.2 Konstytucji).

 4. Włamaniami oraz bezprawnymi przejęciami Donald Tusk niszczył wraz z Adamem Bodnarem i Bartłomiejem Sienkiewiczem polskie media (TVP, PAP), czym naruszył wraz z nimi Art.14, 54, 213 Konstytucji

  Art. 14, 54 oraz 213 Konstytucji PR określają istnienie w Polsce mediów państwowych. Naruszanie lub wręcz usuwanie zbudowanych na przyjętych większością sejmową ustawach polskich mediów uzasadniając to rzekomo niewłaściwymi treściami -teza na którą Donald Tusk nie podał ani rzetelnego dowodu, ani rzetelnej oceny społecznej oddziaływania tych rzekomych niewłaściwych treści - jest naruszeniem art.14 o wolności słowa. W Polsce obowiązuje wynikający z tego artykułu zakaz cenzury. Oznacza on, że żadna instytucja państwa polskiego nie może dopuszczać lub niedopuszczać treści medialnych, co de facto zapowiadał i promował w swoich wystąpieniach Donald Tusk. Włamania do siedzib tych instytucji, usuwanie działających zgodnie z ustawami redakcji, wyprzedaż ich majątku oraz inne okradanie ich z wartości materialnych jak wynoszenie sprzętów przez nasłanych przez obecny rząd nie działających zgodnie z prawem nieznanych publicznie sprawców jest drastycznym naruszeniem pokoju wewnętrznego w Polsce, działaniami polskiego Rządu pod przewodnictwem Donalda Tuska. Dowodem jest sam fakt postawienie tych instytucji w stan likwidacji.

  Wcześniej Donald Tusk namawiał publicznie do niepłacenia abonamentu,

  Działając w tej sprawie nie na podstawie prawa, lecz na podstawie uchwał chwilowej większości sejmowej Donald Tusk naruszył działając w związku przestępczym wraz z Ministrem Sienkiewiczem Art.7 Konstytucji nakazujący organom państwa działanie jedynie na podstawie i w granicach prawa.

  Wyłącznie stacji Biełsat z aktywnej obrony dobrego imienia Polski na Wschodzie

          Szczególnym przypadkiem niszczenia mediów powodującym bezpośrednie zagrożenie bytu państwowego, jest drastyczne ograniczenie działalności Telewizji Biełsat, które Donald Tusk zarządził 20 marca 2024 zmniejszając o połowę jej budżet oraz usuwając dotychczasową redakcję w trybie natychmiastowym bez merytorycznych powodów ku temu.  (12)  

  Telewizja Biełsat jest orężem państwa polskiego w wojnie medialnej i jest kluczowym elementem obrony przed fałszywym przedstawianiem przez grupę Putina Polski i Polaków jako wrogów zagrażających bezpieczeństwu Rosji, co on w rzeczywistości czyni. Wyłączenie tego elementu obronnego powodować będzie zapewne wzmożenie motywów agresji na nasz kraj ze strony Rosjan lub Białorusinów, którzy uwierzą w propagandę wojny Putina, a napadając na nas będą mogli mieć fałszywe wrażenie obrony swojego kraju - Rosji przed "polskim zagrożeniem".

  Zastrzeżenia do działalności Telewizji Biełsat były do tej pory zgłaszane ze strony Rosji, nie ze strony Polski, więc Donald Tusk realizuje swoją decyzją antypolską politykę Kremla. Utrudnienie działania Telewizji Biełsat jest dlatego naszym zdaniem, jako wnioskodawców na tyle poważnym dowodem zdrady stanu, że uzasadnia samo postawienie Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu, o co wnosimy  (13)   .
 5. Niszczeniem gospodarki narodowej zdradził interesy gospodarcze Polski

  1. Likwidacja polskiego przemysłu okrętowego

   Rozparcelowanie, wyprzedaż i likwidacja kolebki Solidarności - stoczni Gdańskiej  (17)   Donald Tusk działał w tym przypadku jako Premier w okresie zwiększonego na rynkach światowych popytu na budowane w Polsce statki oraz na korzyść stoczni niemieckich usuwając dla nich ich polską konkurencję. Donald Tusk naruszył tym co najmniej Art.20 Konstytucji ustanawiający w Polsce gospodarkę rynkową.
  2. wyprzedaż innych firm

   Podobnie naruszeniem Art.20 Konstytucji była niczym nie uzasadniona ekonomicznie wyprzedaż likwidacyjna dotycząca wielu polskich przedsiębiorstw, czego szczegóły uzupełniane będą
   w tym rozwinięciu:
   1. polski cukier
   2. miedź
   3. próby sprzedaży Rosjanom rafinerii
   4. próby wyprzedaży lasów
   5. ...
  3. próby likwidacji LOT-u

   Donald Tusk jest jako Premier także współodpowiedzialny za przestępcze próby likwidacji Polskich Linii Lotniczych LOT. Wydane w tej sprawie orzeczenie Komisji Śledczej badającej legalności działań instytucji publicznych w sprawie Grupy Amber Gold dostępne jest na stronie www tej. Komisji .
  4. Donald Tusk skupiał rozboje dokonywanie na polskich firmach lub inspirował do takich rozbojów

   Donald Tusk skupiał rozboje dokonywanie na polskich firmach lub inspirował do takich rozbojów w celu zdobycie respektu, który miał pomóc mu we władzy. Przykładem jest rozbicie firmy Optimus Romana Kluski, należącego wtedy do najbogatszych Polaków i przejęcie jego własności za pomocą przestępstw urzędniczych Ministerstwa Finansów.
  5. Działał przeciwko uniezależnieniu energetycznemu Polski

   Działając przeciwko uniezależnieniu energetycznemu Polski od Grupy Putina w Rosji Donald Tusk naruszał bezpieczeństwo i polską niepodległość narażając Polskę na ewentualny szantaż ze strony Grupy Putina, który jak wiem był potem gdzie indziej efektywnie praktykowany. Donald Tusk początkowo wyszydzał idee gazoportu wpieraną przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a potem, gdy inwestycja ta stała się nieunikniona, opóźniał ją działanimi administracyjnymi. To jest zdrada Stanu względem Art.5 (niepodległość Polski).
  6. zawarł niekorzystną umowę energetyczną między Polską Rosją

   W 2010 roku pierwszy Rząd Premiera Donalda Tuska  (18)   zawarł umowę energetyczną między Polską a Grupą Putina (Gazprom), przy której działał przeciwko Polsce broniąc bezpośrednio interesów Gazpromu.  (19)   Podpisującym był wicepremier Waldemar Pawlak, który brał tym sam udział w Zdradzie Stanu naruszając Art.5 Konstytucji mówiący o niepodległości Polski.
 6. Donald Tusk współdziałał w kryciu sprawców Katastrofy Smoleńskiej

  Pomijając szczegóły katastrofy Smoleńskiej Donald Tusk zmieniając przewidzianą umowami międzynarodowymi podstawę prawną procedowania wyjaśnienia tej katastrofy de facto oddał nie tylko wrak rozbitego samolotu, lecz także czarne skrzynki w ręce głównego podejrzanego, jakim było rosyjskie FSB. Donald T. naruszył tym polską niepodległość, tj. art. 5 Konstytucji. Naruszenie to wzmacnia się też późniejszym współdziałaniem w celu ukrycia sprawców czego przykładem jest wykluczenie przez niego Rosji z grona podejrzanych już w kilka minut po katastrofie.

  Nie jesteśmy w stanie orzec dziś, czy można zarzucić Donaldowi Tuskowi współudział w mordzie na Prezydencie Państwa, więc pozostawiamy ten zarzut na szóstym miejscu, do późniejszego dalszego wyjaśnienie i oceny.

 7. Próbami usuwania z programu szkolnego kluczowych elementów polskości wykroczył przeciwko ochronie dziedzictwa narodowego

  Działając w porozumieniu z Ministrem Szkolnictwa Panią Barbarą Nowacką Donald Tusk podjął działania zmierzające do pozbawienia dzieci szkolnych kluczowej wiedzy historycznej, jak ta dotycząca okresów zagłady, rozbiorów Polski oraz bohaterów narodowych. Złamany został tym Art.5 oraz Art.6 Konstytycji nakazujący państwu polskiemu budowanie niepodległości oraz bezpieczeństwa także na ochronie dziedzictwa narodowego, którym jest bez wątpienia wiedza o naszej historii.

  Oficjalna strona www tego projektu zapisana oryginalnie pod adresem http://reformaedukacji.men.gov.pl przestała być dostępna, choć propozycja oficjalnie nie upadło (stan na 28.3.2024). Można zaznajomić się z nią na podstawie tej kopii: szkola.

 8. Donald Tusk podjął próby rezygnacji z odszkodowań wojennych Niemiec, czym naruszył Art.5

  Nie posiadając do tego pełnomocnictw ze strony poszkodowanych obywateli oraz przy braku jakichkolwiek konsultacji Donald Tusk podjął z podmiotami zagranicznymi działania w kierunku rezygnacji z odszkodowań jakie należą się Polsce ze strony Niemiec, z powodu napaści na Polskę podczas Drugiej Wojny Światowej. Odszkodowania te należą się nie Rządowi, żeby mógł nimi do woli dysponować lub z nich w dowolny, nie uzgodniony z nikim sposób rezygnować, lecz poszkodowanym obywatelom. One są także przedmiotem naszego dziedzictwa narodowego, które państwo polskie ma obowiązek strzec. Donald Tusk naruszył więc takimi nieuzgodnionymi próbami rezygnacji Art.5 Konstytucji. Uzasadnienie, jakie podał on na swoje działanie jest niezasadne  (20)   .

 9. Współdziałał także w rozkradaniu podatku VAT

  Za rządów Premiera Tuska wprowadzone zostały wbrew ostrzeżeniom urzędników skarbowych ustawy umożliwiające kradzież podatku VAT. Sam Premier musiał wyrazić na takie działania zgodę.

 10. Donald Tusk dokonywał wraz Bartłomiejem Sienkiewiczem włamań do działających zgodnie z prawem instytucji państwa polskiego jak prokuratury, sądy niwecząc ich działalność

  Donald T. odpowiedzialny jest jako Premier oraz zleceniodawca włamaniom do wielu instytucji państwa polskich i próbom siłowego bezprawnego przejęcia kontroli nad nimi. Przykłady:
  1. bezprawne usunięcie Prokuratora Krajowego
  2. usuwanie siłą sędziów
  3. innych działających na podstawie prawa urzędników państwa polskiego


  Działaniami tymi Donald Tusk wprowadza stan anarchii w Polsce, o którym możemy podejrzewać, że jest w zamiarze dyktatury moskiewskiej Putina przygotowaniem do siłowego przejęcia kontroli nad Polską. Taki motyw podejrzewamy co najmniej w przypadkach, w których nie doszło do rozstrzygnięcia, lecz mamy obecnie nadal stan zaognienia i anarchii, bo to on wprowadza niejasność kompetencji i idący za tym niedowład państwa w uruchamianiu procedur obronnych.

 

Zarzuty pominięte

Z poniższych zarzutów rezygnujemy dla jasności sprawy. Rozstrzyganie o nich będzie zapewne bardziej właściwe w innym trybie.
Podajemy je tu chwilowo, ponieważ taka kwalifikacja jest nadal propozycją roboczą i może ulec w następnej wersji zmianie.

 1. Naruszenie niepodległości poprzez zewnętrzne finansowanie partii PO

  Powstanie partii Platforma Obywatelska  (21)   wspierane było środkami finansowymi z Niemiec przekazywanymi poza obrotem rejestrowanym za pomocą kont bankowych. Dowodem są świadectwa publiczne osób współobecnych przy powstawaniu tej partii, jak Krzysztof Wyszkowski. Brakiem po dziś dzień pełnego przedstawienie zakresu tego finansowania spoza Polski Donald Tusk działając wspólnie z innymi osobami naruszył Art.11 Konstytucji nakazujący pełną otwartość finansowania partii politycznych. Skrywając po dziś dzień wpływy niemieckie z okresu sprzed 20-tu lat Donald Tusk jako jej Przewodniczący skrywa także ewentualne dzisiejsze wpływy obcego kraju na polski system parlamentarny.

  Po poznaniu rozmiaru tego finansowania możliwe będzie określenie czy i na ile narusza on dziś polską niepodległość (Art.5 Konstytucji).

 2. Zdrada Ukrainy jaką umową Polska-Rosja

  Donald Tusk działając jako urzędnik Unii Europejskiej – Przewodniczący Rady Europejskiej wstrzymywał po Pomarańczowej Rewolucji na ukraińskm Majdanie wbrew konieczności i wbrew polskiej oraz europejskiej racji stanu przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej, które było głównym postulatem Pomarańczowej Rewolucji. W działaniu tym Donald Tusk posłużył się w fałszywy sposób autorytetem Polski w tej sprawie, bo przyjął urząd Przewodniczącego Rady Europejskiej także głosami osób, które oczekiwały, że Polak doprowadzi do szybkiego zjednoczenia, podczas gdy praktycznie Donald Tusk zwlekaniem opóźnił akces Ukrainy aż do wybuchu wojny, podczas której przyjęcie Ukrainy do Unii odrzucane jest niechęcią ponoszenia wspólnie kosztów tej wojny.

  Osłabiał on nie tylko pozycję Polski lecz całej Unii wobec rosyjskiego FSB. Naruszał więc Art.5 mówiącego nie niepodległości Polski, lecz w grę wchodzi także zdrada Ukrainy. Między Polskim Rządem a Rosją istniała tajna umowa, w której Polska zobowiązała się do nie popierania żadnych zmian statusu, ani umów Ukrainy bez zgody Rosji.  (22)  

  To jest zdrada całej Europy na rzecz Rosji. Jednak Trybunał Stanu dotyczyć może tylko zobowiązań nakładanych przez polską Konstytucją, w tym przypadku Art.5 nakazującemu bronić polskiej niepodległości. Zdrady tej Donald Tusk dokonał jako Premier polskiego Rządy akceptując taką tajną umowę z Rosją.

  Jednak zakres procedury polskiego Trybunału Stanu nie został do końca wyjaśniony i z tego powodu ten zarzut znajduje się aktualnie an liście zarzutów pominiętych. Proszę zwrócić uwagę, że istnienie takiej umowy nie zostało niezbicie dowiedzione, niemniej przedstawienie dowodu jest zadaniem mniej dla wnioskodawców, a bardziej dla samego Trybunału. Waga zarzutu jest naszym zdaniem wystarczająco poważna, żeby podjąć pracę wyjaśnienia, czy jest słuszny, czy nie.

 3. Zdrada opozycji Białoruskiej

  Państwo Polskie zdradziło za czasu Rządów Premiera Tuska swoich sprzymierzeńców - opozycję na Białorusi udostępniające dane dotyczące kont Alesia Bialackiego jego prześladowcom ze strony władz Białorusi, co spowodowało utratę środków oraz jego uwięzienie. Do działania takiego konieczna był zgoda ówczesnego Premiera, którym był Donald Tusk, a zdrada ta podporządkowująca Polskę oczekiwaniom reżimu Łukaszenki narusza polską niepodległość, tj. Art.5 Konstytucji oraz Art.30 i 31 wobec Alesia Bialackiego osobiście. Podobne przypadki odmowy wymaganego polską racją stanu wsparcia dla innych osób będących w opozycji wobec reżimu FSB (Putin) uzupełniane będą w rozwinięciu tego zarzutu.

 4. Łamiące Traktaty Unijne współdziałanie z gremiami para-unijnymi wbrew interesom Polski

  Donald Tusk wielokrotnie współdziałał z gremiami poza-polskimi, mającymi wątpliwe uprawnienia Unii Europejskiej, bo nawet będę wysokimi urzędnikam Unii działali oni poza Traktatami Unijnymi, stawiając się po stronie tych gremiów wbrew oczywistym interesom Polski. Przykładem są działające na rzecz wielkich koncernów ograniczenia polskiej gospodarki rolnej uzasadniane fałszywie potrzebami tzw. „zielonego ładu”. Jakkolwiek sam „Zielony ład” nie stoi w sprzeczności z polską Konstytucją, lecz narzucane siłą sposoby jego realizacji naruszają polski pokój ekonomiczny, a co za tym idzie Art.20 mówiący o społecznej gospodarce rynkowej.

  Donald Tusk współdziałał lub wręcz inspirował gremia spoza Polski, jak działających poza-traktatowo skorumpowanych urzędników Unii Europejskiej do wymierzania nie objętych żadnymi obowiązującymi umowami międzynarodowymi kar ekonomicznych na obywatelach polskich, którzy nie ponoszą za podane przez niego uzasadnienia tych kar żadnej odpowiedzialności. Kary te polegały na blokowaniu zatwierdzonego uzgodnieniami wsparcia finansowego z powodu pandemii wirusa Covid-19, poprzez wstrzymane kredytu za niesprawiedliwe rzekomo w Polsce sądy, na które to sądy cie przedsiębiorcy nie mieli żadnego wpływu ! Donald Tusk naruszał tym Art.5 Konstytucji niszcząc także struktury Unii Europejskiej, których Polska jest częścią. Unia Europejska działa na podstawie Traktatów. Poza-traktatowe uzurpacje są więc naruszeniem także szczególnie Polskiej niepodległości.
 5. Donald Tusk działał także na rzecz utraty przez Polskę suwerenności żywnościowej łamiąc tym Art.23 oraz Art.5 Konstytucji

  Utrata suwerenności żywnościowej oznacza utratę niepodległości. Działania Donalda Tuska na rzecz wyelimonowania ekonomicznego niezależnych rodzinnych gospodarstw rolnych narusza więc nie tylko Art.23 Konstytucji, który nakazuje takiego rodzaju gospodarki rolnej bronić, lecz powoduje utratę samostanowienia  (23)  

 • Uwagi końcowe

  Ten wniosek dotyczy czołowych polityków polskich, jednak należy wziąć także pod uwagę możliwość, że to nie oni są głównym źródłem tych działań, a jedynie ktoś inny się nimi posłużył. Jeśli to prawda, żródło to powinno zostać także ujawnione. Nie wykluczamy więc, że ktoś podsunął Donaldowi Tuskowi (a także zapewne niektórym innym działającym w polskiej sferze publicznej osobom) agresję przeciwko społeczeństwu, jako metodę wzbudzania respektu, czyli (zdegenerowaną dziś, pochodzącą z nierozumienia świata) metodę sprawowania władzy. Potocznie nazywamy taką władzę dyktaturą. Choć to Donald Tusk i grupa jego współpracowników dokonywała wielokrotnej Zdrady Stanu pełne tło tej zdrady powinno zostać więc także wyjaśnione. W przypadku Donalda Tuska może zdaniem autorów tego wniosku okazać się istotne wyjaśnienie ewentualnych powiązań ze wschodnioniemiecką STASI.

 • Podpisy

  Osoby, które popierają ten wniosek upubliczniamy z imienia i nazwiska. Wymagane jest jedynie posiadanie polskiego obywatelstwa, czego nie sprawdzamy. Sam wniosek może zostać rozszerzony, uzupełniony lub skorygowany i podpisujących prosimy o uwzględnienie tego faktu. Poprzednie wersje wniosku dostępne są przez rozwinięcie słów "poprzdnie wersje" po prawej stronie, poniżej tytułu. Każdy z podpisujących może wycofać w każdej chwili swój złożon tu podpis.

 


Zbigniew Lisiecki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Zbigniew Lisiecki będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...