­čôú Wniosek Stowarzyszenia Ekrany Akustyczne dla Wawra do GDDKiA ­čôú

Warszawa, dnia 4. lutego 2021 roku

Stowarzyszenie
Ekrany Akustyczne dla Wawra
ul. Cygańska 2
04-815 Warszawa
kontakt@ekranypow.org

Generalna Dyrekcja
Dr├│g Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00 - 874 Warszawa

 

Dot.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Po┼éudniowa Obwodnica Warszawy na odcinku od w─Öz┼éa ÔÇ×Pu┼éawskaÔÇŁ do w─Öz┼éa ÔÇ×LubelskaÔÇŁ: Zadanie ÔÇ×CÔÇŁ od w─Öz┼éa ÔÇ×Wa┼é Miedzeszy┼äskiÔÇŁ do w─Öz┼éa ÔÇ×LubelskaÔÇŁ (dalej zwane jako ÔÇ×POW Zadanie CÔÇŁ).

 

WNIOSEK

Stowarzyszenie Ekrany Akustyczne dla Wawra, kt├│rego cele obejmuj─ů m.in.:

- dzia┼éania┬á na rzecz ochrony ┼Ťrodowiska┬á naturalnego i ochrony przed ha┼éasem na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i jej otoczenia;

- wyst─Öpowanie do organ├│w rz─ůdowych i samorz─ůdowych oraz instytucji publicznych i prywatnych w sytuacji zagro┼╝e┼ä ochrony ┼Ťrodowiska naturalnego i zagro┼╝e┼ä przed ha┼éasem i wibracjami na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,

uwzgl─Ödniaj─ůc bardzo liczne g┼éosy zaniepokojonych, a w zasadniczej cz─Ö┼Ťci zdesperowanych mieszka┼äc├│w, kt├│rych miejsca zamieszkania stanowi─ů lokalizacje nara┼╝one na uci─ů┼╝liwy ha┼éas, w zwi─ůzku z otwarciem w dniu 22 grudnia 2020 roku fragmentu drogi ekspresowej S2 b─Öd─ůcej cz─Ö┼Ťci─ů POW Zadanie C, zwraca si─Ö z wnioskiem o:

zapewnienie odpowiedniej ochrony akustycznej wzd┼éu┼╝ odcinka POW, przebiegaj─ůcego w obr─Öbie dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w postaci:

  1. budowy p├│┼étuneli akustycznych nad odcinkiem zag┼é─Öbionym poni┼╝ej terenu gruntu rodzimego w pobli┼╝u w─Öz┼éa ÔÇ×Patriot├│wÔÇŁ pomi─Ödzy wiaduktem przy ulicy Mozaikowej a wiaduktem przy ulicy Zabawnej (km 13+000 do km 14+300)
  2. budowy ekran├│w o wysokiej poch┼éanialno┼Ťci akustycznej na ca┼éym odcinku POW Zadanie C od w─Öz┼éa ÔÇ×Wa┼é Miedzeszy┼äskiÔÇŁ do w─Öz┼éa ÔÇ×LubelskaÔÇŁ lub innych rozwi─ůza┼ä ograniczaj─ůcych emisj─Ö ha┼éasu;
  3. wykonanie nawierzchni z materia┼éu gwarantuj─ůcego niski poziom emisji ha┼éasu podczas eksploatacji zgodnie z decyzj─ů RDO┼Ü z dnia 29 kwietnia 2011 r., znak WOO┼Ü-II.4200.12.2011.JI.

 

UZASADNIENIE

W dniu 24 wrze┼Ťnia 2019 r. Rada Ministr├│w przyj─Ö┼éa uchwa┼é─Ö nr 105/2019 (M.P. 2019, poz. 1054) w sprawie przyj─Öcia ÔÇ×Strategii Zr├│wnowa┼╝onego Rozwoju Transportu do 2030 rokuÔÇŁ (dalej: ÔÇ×StrategiaÔÇŁ), przed┼éo┼╝on─ů przez ministra infrastruktury. Strategia wskazuje na nowoczesne rozwi─ůzania u┼éatwiaj─ůce funkcjonowanie ca┼éego sektora transportowego, zmniejszaj─ůce jego negatywny wp┼éyw na ┼Ťrodowisko i klimat, tak aby mo┼╝liwe by┼éo stworzenie zr├│wnowa┼╝onego systemu transportowego kraju do 2030 r.

Zapisy Strategii sa╠Ę sp├│jne z przyje╠Ęta╠Ę przez Zgromadzenie Og├│lne Organizacji Narod├│w Zjednoczonych (ONZ) w 2015 r. ÔÇ×Agenda╠Ę na Rzecz Zr├│wnowaz╠çonego Rozwoju - 2030ÔÇŁ i zawartymi w niej 17 Celami Zr├│wnowaz╠çonego Rozwoju (SDGs).

W przyj─Ötej Strategii czytamy mi─Ödzy innymi, ┼╝e w konteks╠ücie ochrony s╠ürodowiska polski transport musi sprostac╠ü wyzwaniom, takim jak utrzymuja╠Ęce sie╠Ę przekroczenia norm jakos╠üci powietrza oraz ha┼éasu, maja╠Ęce negatywny wp┼éyw na zdrowie ludzi oraz s╠ürodowisko jako ca┼éos╠üc╠ü.

Zgodnie z przyj─Öt─ů Strategi─ů nale┼╝y wdro┼╝y─ç

  1. Dzia┼éania o charakterze inwestycyjnym zwia╠Ęzane bezpos╠ürednio z ograniczeniem negatywnego wp┼éywu na s╠ürodowisko (m.in. rozwia╠Ęzan╠ü ograniczaja╠Ęcych emisje╠Ę ha┼éasu, przejs╠ücia dla zwierza╠Ęt);
  2. Dzia┼éania o charakterze innowacyjno-technicznym jak np. stosowanie innowacyjnych nawierzchni drogowych poch┼éaniaja╠Ęcych ha┼éas, o wzmocnionej wytrzyma┼éos╠üci, mniej podatnych na s╠ücieranie;

W naszej ocenie przedmiotowa inwestycja nie wpisuje si─Ö w Strategi─Ö w kluczowych punktach: zastosowane rozwi─ůzania antyha┼éasowe oraz zastosowany rodzaj nawierzchni ÔÇ×betonowejÔÇŁ zamiast asfaltowej w ┼╝adnym stopniu nie przyczyniaj─ů si─Ö do ograniczenia emisji ha┼éasu w silnie zurbanizowanym terenie, jakim jest dzielnica Wawer m. st. Warszawy.

W pe┼éni podzielamy pogl─ůd Pana Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, ┼╝e wysokiej jakos╠üci infrastruktura to jeden z najwaz╠çniejszych czynnik├│w pobudzaja╠Ęcych zr├│wnowaz╠çony rozw├│j kraju. Zintegrowany i nowoczesny system transportowy jest kluczowym ogniwem w budowaniu sp├│jnos╠üci ekonomicznej, terytorialnej oraz spo┼éecznej pan╠üstwa.

Jeste┼Ťmy natomiast zdania, ┼╝e rozw├│j infrastruktury transportowej nie mo┼╝e odbywa─ç si─Ö kosztem mieszka┼äc├│w miast i osiedli, w pobli┼╝u kt├│rych realizowana jest dana inwestycja.

Cz─Ö┼Ť─ç trasy POW Zadanie C zosta┼éa przeprowadzona pod ulic─ů Patriot├│w oraz lini─ů kolejow─ů za pomoc─ů odkrytej wanny szczelnej, a nie jak wcze┼Ťniej planowano w tunelu. Skutkiem czego ekrany akustyczne zlokalizowane w pobli┼╝u w─Öz┼éa ÔÇ×Patriot├│wÔÇŁ na odcinku pomi─Ödzy wiaduktem przy ulicy Mozaikowej a wiaduktem przy ulicy Zabawnej nie stanowi─ů odpowiedniej ochrony akustycznej.

Zgodnie z Decyzj─ů Regionalnego Dyrektora Ochrony ┼Ürodowiska w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., znak WOO┼Ü-II.4200.12.2011.JI o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj─Ö przedsi─Öwzi─Öcia polegaj─ůcego na budowie Po┼éudniowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od w─Öz┼éa ÔÇ×Pu┼éawskaÔÇŁ do w─Öz┼éa ÔÇ×LubelskaÔÇŁ (ÔÇŽ), zmienionej Decyzj─ů Generalnego Dyrektora Ochrony┬á┼Ürodowiska z dnia 2 grudnia 2011 r., znak DOOS.IDK.4200.14.2011.AA oraz zmienionej Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony ┼Ürodowiska z dnia 18 sierpnia 2017r. znak WOO┼Ü-II.4200.18.2016.WM.14 konstrukcja posadowienia ekran├│w powinna dopuszcza─ç ich monta┼╝ o maksymalnej wysoko┼Ťci 8 m. Gdyby nawet zastosowano w okolicy w─Öz┼éa ÔÇ×Patriot├│wÔÇŁ ekrany o maksymalnej wysoko┼Ťci 8 m to i tak powo┼éane Postanowienie prognozuje przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha┼éasu na najwy┼╝szych kondygnacjach dla a┼╝ sze┼Ťciu spo┼Ťr├│d 62 analizowanych budynk├│w w porze nocy a tak┼╝e w porze dnia ju┼╝ dla roku 2020 (patrz str. 53 Postanowienia). Zastosowanie tzw. p├│┼étuneli akustycznych mo┼╝e stanowi─ç jedyn─ů skuteczn─ů ochron─Ö przed ha┼éasem odcinka POW zag┼é─Öbionego poni┼╝ej terenu gruntu rodzimego.

Nale┼╝y zaznaczy─ç, ┼╝e obecnie, przed wybudowaniem tunelu pod Ursynowem nat─Ö┼╝enie ruchu na przedmiotowym odcinku POW szacowane jest na oko┼éo 7 000 pojazd├│w na dob─Ö. Natomiast z Opracowania z zakresu Analizy i Prognozy Ruchu na odcinku od w─Öz┼éa ÔÇ×Pu┼éawskaÔÇŁ do w─Öz┼éa ÔÇ×LubelskaÔÇŁ z marca 2014 roku wykonanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dr├│g Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wynika, ┼╝e nate╠Ęz╠çenie ruchu pojazd├│w na odcinku mie╠Ędzywe╠Ęz┼éowym od ÔÇ×Wa┼é Miedzeszy┼äskiÔÇŁ do ÔÇ×Patriot├│wÔÇŁ b─Ödzie wynosi┼éo 90 610 pojazd├│w na dob─Ö w 2020 roku oraz 106 830 pojazd├│w na dob─Ö w 2025 roku.

Nawet przy tak znikomym ruchu pojazd├│w, jaki jest obecnie, i w sytuacji kiedy nie s─ů jeszcze dopuszczone do ruchu pojazdy ci─Ö┼╝arowe, poziom ha┼éasu emitowany w okolicy wyznaczonych punkt├│w pomiarowych ju┼╝ teraz prawdopodobnie przekracza dopuszczalne poziomy ha┼éasu okre┼Ťlone w Rozporz─ůdzeniu Ministra ┼Ürodowiska z dnia 1 pa┼║dziernika 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 1109)┬á zmieniaj─ůcym Rozporz─ůdzenie Ministra ┼Ürodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziom├│w ha┼éasu w ┼Ťrodowisku ( aktualnie t.j. Dz.U.2014.112 z dnia 2014.01.22.).

Zgodnie z powo┼éanymi rozstrzygni─Öciami┬á administracyjnymi jednym z warunk├│w realizacji przedsi─Öwzi─Öcia jest ÔÇ×wykonanie nawierzchni projektowanej drogi z materia┼éu gwarantuj─ůcego niski poziom emisji ha┼éasu podczas eksploatacji drogiÔÇŁ. Dost─Öpne s─ů badania naukowe wed┼éug kt├│rych skala redukcji ha┼éasu przy odpowiednio dobranych nawierzchniach zawiera sie╠Ę w przedziale od 1 dB do 3 dB, niekt├│re nawierzchnie charakteryzuj─ů sie╠Ę redukcj─ů rze╠Ędu 7-10 dB. W przypadku realizacji POW Zadanie C zastosowano nawierzchni─Ö ÔÇ×betonow─ůÔÇŁ, kt├│ra wed┼éug wszelkich dost─Öpnych bada┼ä charakteryzuje si─Ö wy┼╝szym poziomem emisji ha┼éasu drogowego. Naszym zdaniem realizacja POW jest w tym zakresie w istotny spos├│b niezgodna z Decyzj─ů administracyjn─ů i skutkuje podwy┼╝szonym poziomem ha┼éasu, kt├│ry mieszka┼äcy oceniaj─ů jako ÔÇ×niezno┼ŤnyÔÇŁ i ÔÇ×nie do zaakceptowaniaÔÇŁ.

Cel realizacji takiej inwestycji jak POW nie mo┼╝e ogranicza─ç si─Ö wy┼é─ůcznie do stworzenia bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniaj─ůcego wysoki komfort dalekobie┼╝nego ruchu drogowego o du┼╝ych pr─Ödko┼Ťciach podr├│┼╝y oraz rozwoju infrastruktury drogowej obszaru metropolitarnego, lecz musi uwzgl─Ödnia─ç prawa mieszka┼äc├│w ┼╝yj─ůcych nieopodal POW.

Obecnie, z uwagi na brak rozwi─ůza┼ä ograniczaj─ůcych emisj─Ö ha┼éasu, w tym w szczeg├│lno┼Ťci ekran├│w akustycznych prawa spo┼éeczno┼Ťci lokalnej osiedli Aleksandr├│w, Falenica, Miedzeszyn, Nadwi┼Ťle oraz Rado┼Ť─ç s─ů naruszane, co uzasadnia wyst─ůpienie z niniejszym wnioskiem.

Dodatkowo nale┼╝y podkre┼Ťli─ç, ┼╝e przedmiotowa inwestycja jest wsp├│┼éfinansowana ze ┼Ťrodk├│w Unii Europejskiej w ramach Funduszu Sp├│jno┼Ťci. Program polityki sp├│jnos╠üci przygotowany na lata 2014- 2020 kontynuuje d┼éugofalowe cele, jakimi sa╠Ę zr├│wnowaz╠çony wzrost gospodarczy zapewniaja╠Ęcy zatrudnienie, poste╠Ęp spo┼éeczny oraz wysoki poziom ochrony i poprawa jakos╠üci s╠ürodowiska naturalnego.

Projekty finansowane z Funduszu Sp├│jno┼Ťci zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. powinny by─ç zgodne z postanowieniami traktat├│w i przyj─Ötymi zgodnie z nimi instrumentami oraz politykami wsp├│lnotowymi ┼é─ůcznie z polityk─ů ochrony ┼Ťrodowiska, transportow─ů, w dziedzinie sieci transeuropejskich, polityk─ů konkurencji oraz polityk─ů zam├│wie┼ä publicznych.

W ┼Ťwietle wcze┼Ťniej przytoczonych fakt├│w wydaje si─Ö, ┼╝e przedmiotowa inwestycja mo┼╝e narusza─ç postanowienia w zakresie wsp├│lnotowej polityki ochrony ┼Ťrodowiska a w szczeg├│lno┼Ťci sprzeczna z podstawowymi za┼éo┼╝eniami i priorytetami polityki ha┼éasowej UE (Dyrektywa WE/49/2002).

Podkre┼Ťlenia┬áwymaga r├│wnie┼╝ fakt, ┼╝e GDDKiA zleci┼éa opracowanie Koncepcji Programowej inwestycji, bazuj─ůc ju┼╝ na poziomach┬á ha┼éasu okre┼Ťlonych w Rozporz─ůdzeniu Ministra ┼Ürodowiska z dnia 1 pa┼║dziernika 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 1109), podwy┼╝szaj─ůcym dopuszczalne poziomy ha┼éasu w stosunku do tych poziom├│w okre┼Ťlonych w Rozporz─ůdzenie Ministra ┼Ürodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. przed nowelizacj─ů dokonan─ů powo┼éanym Rozporz─ůdzeniem z dnia 1 pa┼║dziernika 2012 r. Dokument pod nazw─ů OPRACOWANIE STADIUM PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY PO┼üUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY NA ODCINKU OD WE╠ĘZ┼üA "PU┼üAWSKA" DO WE╠ĘZ┼üA "LUBELSKA" (d┼éugos╠üc╠ü ok.19.5 km) ÔÇô KONCEPCJA PROGRAMOWA ODCINEK ÔÇ×CÔÇŁ od km 11+500,00 do km 18+950,00 datowany na luty 2014 roku, przewidywa┼é wybudowanie na odcinku POW Zadanie C ekran├│w akustycznych o powierzchni ponad 58 tys. m kw., podczas gdy w rzeczywisto┼Ťci zosta┼éo wybudowanych jedynie 22,5 tys. m kw., to jest a┼╝ o ponad 61% mniej ni┼╝ przewidywa┼éo Opracowanie.

Tak istotne ograniczenie ilo┼Ťci ekran├│w (ich d┼éugo┼Ťci i wysoko┼Ťci) by┼éo wynikiem ÔÇ×optymalizacji koszt├│wÔÇŁ po stronie wykonawcy inwestycji, na jak─ů wyrazi┼éa zgod─Ö GDDKiA. Ta ÔÇ×optymalizacjaÔÇŁ skutkuje dzisiaj, przy stosunkowo niskim nat─Ö┼╝eniu ruchu, znaczn─ů uci─ů┼╝liwo┼Ťci─ů┬áakustyczn─ů dla mieszka┼äc├│w. Powy┼╝sze przemawia za┬á konieczno┼Ťci─ů niezw┼éocznego przeprowadzenia ponownej analizy akustycznej i zastosowania rozwi─ůza┼ä przewidzianych w Koncepcji Programowej z 2014 roku.

W najnowszej publikacji S╠üwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Wsp├│lnego Centrum Badawczego Komisji (Environmental Noise Guidelines for the European Region, 2018) wykazano, z╠çe na skutek ha┼éasu zwia╠Ęzanego z ruchem drogowym naste╠Ępuje istotna utrata zdrowia w krajach Europy Zachodniej.

Europejska Agencja ┼Ürodowiska w raporcie (Environmental noise in Europe ÔÇö 2020) zwraca uwage╠Ę na najnowsze zalecenia WHO, w kt├│rych postuluje sie╠Ę obniz╠çenie wskaz╠ünik├│w LDWN>55 dB i LN>50 dB do wartos╠üci 40 dB, poniewaz╠ç w aktualnej ocenie stopnia zagroz╠çenia ha┼éasem ludnos╠üci UE pomija sie╠Ę fakt, z╠çe znaczna cze╠Ęs╠üc╠ü populacji naraz╠çona jest na ha┼éas o niz╠çszych poziomach, kt├│re prawdopodobnie r├│wniez╠ç maja╠Ę szkodliwe skutki dla zdrowia.

Oddzia┼éywanie ha┼éasu ma negatywny wp┼éyw na kondycje╠Ę cz┼éowieka, na jego zdrowie, w szczeg├│lno┼Ťci na uk┼éad nerwowy i psychike╠Ę oraz na narza╠Ędy wewne╠Ętrzne. Szkodliwe dzia┼éanie ha┼éasu na organizm cz┼éowieka objawia sie╠Ę zme╠Ęczeniem, gorsza╠Ę wydajnos╠ücia╠Ę nauki, trudnos╠üciami w skupieniu uwagi, zaburzeniami orientacji, draz╠çliwos╠ücia╠Ę, podwyz╠çszonym cis╠ünieniem krwi, b├│lem i zawrotami g┼éowy, czasowymi lub trwa┼éymi uszkodzeniami s┼éuchu, wyste╠Ępowaniem szum├│w usznych. Ha┼éas jest szczeg├│lnie szkodliwy dla uk┼éadu nerwowego ma┼éych dzieci, gdyz╠ç budzi w nich strach, poczucie zagroz╠çenia, niepewnos╠üci, powoduje p┼éacz, ja╠Ękanie sie╠Ę, a nawet moz╠çe wywo┼éac╠ü padaczke╠Ę, (I. Les╠ünikowska-Matusiak, A. Wnuk, Instytut Transportu Samochodowego, 2014).

W bliskiej odleg┼éo┼Ťci oko┼éo 150 m od POW jest zlokalizowany M┼éodzie┼╝owy O┼Ťrodek Socjoterapii nr 8 przy ulicy Podmok┼éej 4. Mieszcz─ů si─Ö w nim szko┼éa podstawowa i internat z my┼Ťl─ů o dzieciach, kt├│re ze wzgl─Ödu na zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w funkcjonowaniu spo┼éecznym oraz trudno┼Ťci w uczeniu si─Ö s─ů zagro┼╝one niedostosowaniem spo┼éecznym. O┼Ťrodek nie posiada ┼╝adnego zabezpieczenia przeciwha┼éasowego od strony POW.┬á

Warto w tym miejscu wskaza─ç na zasad─Ö zaufania do w┼éadzy publicznej wynikaj─ůc─ů z Ustawy┬á z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post─Öpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z p├│┼║n. zm.).

Brak zaufania obywateli do w┼éadzy publicznej jest z regu┼éy skutkiem naruszenia prawa przez organy pa┼ästwowe, zw┼éaszcza za┼Ť niekt├│rych warto┼Ťci w nim wyra┼╝onych, takich jak r├│wno┼Ť─ç i sprawiedliwo┼Ť─ç. Naczelny S─ůd Administracyjny w wyroku z┬á dnia 7 grudnia 1984 r., III SA 729/84, ONSA 1984/2, poz. 117, podkre┼Ťla, ┼╝e w celu realizacji tej zasady konieczne jest ÔÇ×przede wszystkim ┼Ťcis┼ée przestrzeganie prawa, zw┼éaszcza w zakresie dok┼éadnego wyja┼Ťnienia okoliczno┼Ťci sprawy, konkretnego ustosunkowania si─Ö do ┼╝─ůda┼ä i twierdze┼ä stron oraz uwzgl─Ödniania w decyzji zar├│wno interesu spo┼éecznego, jak i s┼éusznego interesu obywateli, przy za┼éo┼╝eniu, ┼╝e wszyscy obywatele s─ů r├│wni wobec prawaÔÇŁ.

Wnioskodawca i liczni mieszka┼äcy, kt├│rych lista z podpisami jest zawarta w za┼é─ůczeniu┬á pozostaj─ů w nadziei, i┼╝ wszyscy adresaci niniejszego wniosku podejm─ů stosowne dzia┼éania, b─Öd─ů d─ů┼╝y─ç do dok┼éadnego wyja┼Ťnienia okoliczno┼Ťci sprawy i w spos├│b konkretny ustosunkuj─ů si─Ö do niniejszego wniosku.

Obecna sytuacja zmierza w kierunku powstania nieodwracalnych skutk├│w pogorszenia jako┼Ťci ┼╝ycia mieszka┼äc├│w oraz pensjonariuszy m. in. MOS nr 8 a tak┼╝e dewastacji ┼Ťrodowiska. Podkre┼Ťli─ç nale┼╝y, ┼╝e taka sytuacja mo┼╝e skutkowa─ç odpowiedzialno┼Ťci─ů odszkodowawcz─ů GDDKIA jeszcze przed wykonaniem analizy porealizacyjnej, wobec wyst─ůpienia przez mieszka┼äc├│w z roszczeniami odszkodowawczymi, uwzgl─Ödniaj─ůc, ┼╝e ich prawa s─ů chronione nie tylko przepisami prawa administracyjnego, w tym w szczeg├│lno┼Ťci┬á ustaw─ů z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ┼Ťrodowiska, ale r├│wnie┼╝ przepisami┬á kodeksu cywilnego w zakresie zakazu immisji.

W ┼Ťwietle wszelkich powy┼╝szych okoliczno┼Ťci, nale┼╝y uzna─ç, i┼╝ budowa odpowiednich zabezpiecze┼ä akustycznych wzd┼éu┼╝ drogi ca┼éego odcinka POW Zadanie C przebiegaj─ůcego na terenach przylegaj─ůcych do osiedli Aleksandr├│w, Falenica, Miedzeszyn, Nadwi┼Ťle oraz Rado┼Ť─ç w Dzielnicy Wawer znajduje uzasadnienie zar├│wno faktyczne jak i prawne, uwzgl─Ödniaj─ůc obowi─ůzek GDDKiA przewidywania koszt├│w roszcze┼ä odszkodowawczych, kt├│re mog─ů powsta─ç jeszcze przed wykonaniem przez GDDKiA analizy porealizacyjnej.

Wskaza─ç i podkre┼Ťli─ç nale┼╝y ponadto,┬á ┼╝e niniejszy wniosek jest sk┼éadany przez Stowarzyszenie, ale zosta┼é on poparty przez mieszka┼äc├│w, zamieszkuj─ůcych budynki po┼éo┼╝one nieopodal POW i nara┼╝one na ha┼éas.┬á Lista mieszka┼äc├│w, kt├│rzy popieraj─ů niniejszy wniosek wraz z ich podpisami jest zawarta w za┼é─ůczniku nr 1 do niniejszego wniosku.

 

Z powa┼╝aniem,
Zarz─ůd Stowarzyszenia ÔÇ×Ekrany Akustyczne dla WawraÔÇŁ

 

Za┼é─ůczniki:

  1. Lista zawieraj─ůca podpisy os├│b popieraj─ůcych niniejszy wniosek, zamieszkuj─ůcych budynki po┼éo┼╝one nieopodal POW
  2. "Mapa hałasu"

 

Do wiadomo┼Ťci:

 

Pan Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Pan Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa;

Pan Arkadiusz Siembida
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st Warszawy
Plac Bankowy 2, 00-950 Warszawa;

Pan Norbert Szczepański
Burmistrz Dzielnicy
ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa;

Pan Michał T. Żebrowski
Przewodnicz─ůcy Rady Dzielnicy Wawer
ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

Centrum Unijnych Projekt├│w Transportowych
ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

 

halas2.jpeg


Stowarzyszenie Ekrany Akustyczne dla Wawra (ekranypow.org)    Skontaktuj si─Ö z autorem petycji

Podpisz petycj─Ö

Podpisuj─ůc, upowa┼╝niam Stowarzyszenie Ekrany Akustyczne dla Wawra (ekranypow.org) do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, kt├│re podejmuj─ů decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzaj─ůcym Tw├│j podpis. Aby mie─ç pewno┼Ť─ç, ┼╝e otrzymasz nasze wiadomo┼Ťci e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej ksi─ů┼╝ki adresowej lub listy bezpiecznych nadawc├│w.

Pami─Ötaj, ┼╝e nie mo┼╝esz potwierdzi─ç swojego podpisu, odpowiadaj─ůc na t─Ö wiadomo┼Ť─ç.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana w┼Ťr├│d 3000 os.

Dowiedz si─Ö wi─Öcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )