W obronie noworodków przebywających w szpitalach w Polsce

Sz.P. Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15,

05-077 Warszawa 

 

Szanowny Panie Ministrze,

Każdego dnia w Polsce prawie tysiąc kobiet rodzi swoje dziecko, kilkadziesiąt z tych dzieci rodzi się przedwcześnie lub choruje. Każdy dzień jest tu na wagę złota, aby zminimalizować stres i długofalowe skutki izolacji dziecka od rodzica.
Dlatego my, obywatele, zwracamy się do Pana z apelem. Proszę stanąć po stronie hospitalizowanych noworodków i ich matek. Nie powinny być rozdzielane! Ta sprawa wymaga Pana natychmiastowej interwencji!

Hospitalizowane noworodki w naszym kraju oraz ich rodzice znaleźli się w dramatycznej sytuacji. W wielu placówkach tygodniami, czy wręcz miesiącami, rodzic nie ma możliwości zajmowania się swoim dzieckiem.
Dziecko pozbawione wsparcia jedynej osoby, jaką znało jeszcze z życia płodowego, przeżywa jedną z największych traum swojego życia. Ogromny stres przeżywają także rodzice dzieci. Niezależnie od tego jak bardzo pomocny jest personel medyczny w szpitalu, nie zastąpi on rodzica. Długotrwałe pozbawienie dziecka kontaktu ze swoim rodzicem/opiekunem może mieć negatywny wpływ na jego rozwój.

Ograniczenie obecności rodzica często wynika z kwestii organizacyjnych szpitala, kierownictwo placówki obawia się rozprzestrzeniania koronowirusa.Takie postępowanie wobec dzieci oceniamy jako nieludzkie. EPIDEMIA nie zwalnia nas z empatii i kierowania się szeroko pojętym bezpieczeństwem medycznym!

Do Pana, jako osoby odpowiedzialnej za realizację konstytucyjnego obowiązku zapewnienia dzieciom szczególnej opieki, zwracamy się z naszym apelem. Nie wolno rozdzielać dzieci od rodzica/opiekuna! Rodzic, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ma prawo zajmować się swoim dzieckiem przez całą dobę, co gwarantuje mu także Europejska Karta Praw Dziecka. Apelujemy zatem o umożliwienie rodzicom/opiekunom zajmowania się noworodkami przez całą dobę na wszystkich oddziałach szpitalnych.


Dlaczego to tak istotne?

  • Według współczesnej wiedzy rodzic jest istotnym elementem zespołu leczącego dziecko.
  • Kontakt fizyczny z dzieckiem (kangurowanie) wpływa na zmniejszenie liczby bezdechów, szybsze przybieranie na wadze i szybszy wypis z placówki.
  • Hospitalizacja i zabiegi medyczne są niezbędne dla zdrowia i przeżycia dzieci. Związany z nimi stres może prowadzić do negatywnych konsekwencji w życiu dorosłym.
  • Dla wcześniaka z bardzo niską masą urodzeniową, zwykłe czynności pielęgnacyjne, takie jak np. zmiany pieluch czy ważenie, uruchamiają reakcję stresową. Wskazują na to wyniki badań. Według nich już podczas przyjęcia na Oddział Intensywnej Opieki Neonatologicznej, noworodek poddawany jest średnio 60 procedurom, z których część uznać można jako bolesne i inwazyjne.
  • Do krótkoterminowych konsekwencji przedłużonego odczuwania bólu i dyskomfortu należą m.in. zmiany w interakcjach noworodka z otoczeniem: zmniejszenie jego zdolności do angażowania się i podtrzymywania kontaktu z rodzicami.
  • Długoterminowo wysoki poziom stresu, który towarzyszy bólowi (np. duża liczba zabiegów naruszających barierę skóry), związany jest ze zmniejszonym rozwojem istoty białej w mózgu oraz okołokorowej istoty szarej, z opóźnionym rozwojem ruchowym i poznawczym u przedszkolaków, zmienioną aktywnością osi podwzgórze przysadka nadnercza oraz zaburzeniami zachowania o charakterze internalizacyjnym w okresie szkolnym.

Ze względu na obecny stan wiedzy dotyczący powyższych konsekwencji wprowadzane są działania, których celem jest zmniejszenie stresu odczuwanego przez noworodki. Możliwość kontaktu z rodzicem, muzykoterapia, kangurowanie, podawanie wcześniakom glukozy przed pobraniem krwi to działania, które prowadzą do zmniejszenia poziomu stresu u przedwcześnie urodzonych dzieci. Zmniejszenie stresu chorego dziecka nie jest “fanaberią”! Należy o tym pamiętać. To czynnik chroniący niedojrzały układ nerwowy dziecka oraz inwestycja w jego przyszłe godne życie.

W związku z powyższym apelujemy - Panie Ministrze, prosimy umożliwić stały kontakt chorego dziecka z przynajmniej jednym rodzicem/opiekunem na wszystkich oddziałach szpitalnych!

 

Fundacja Rodzić po Ludzku

Joanna Pietrusiewicz

 

Do wiadomości:

1. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

2. Rzecznik Praw Pacjenta

3. Rzecznik Praw Obywatelskich

4. Rzecznik Praw Dziecka

 

Podpisz_petycję!.png


Fundacja Rodzić po Ludzku    Skontaktuj się z autorem petycji