ws. zawetowania projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dn. 2

 

Jako studenci kierunku fizjoterapii wyrażamy swój sprzeciw wobec projektowi ustawy wniesionej przez posła Dariusza Dziadzio (PSL), która będzie ograniczała kompetencję magistrów fizjoterapii. Zaproponowany projekt ustawy lobbuje za wąską grupą fizjoterapeutów posiadających tytuł specjalisty. Uważamy, iż 5-cio letnie studia magisterskie zapewniają wystarczający zasób wiedzy, by móc pracować z pacjentem indywidualnie. Po wejściu w życie projektu ustawy wydłuży się czas edukacji fizjoterapeuty do 11 lat! Projekt ustawy zawiera błędne analizy, gdyż nie uwzględnia ograniczenia dostępu do rehabilitacji, zwiększonego bezrobocia jak i zwiększonej emigracji zarobkowej w środowisku fizjoterapeutów. Wobec projektowi ustawy wprowadzającemu sztuczną hierarchię wśród fizjoterapeutów mówimy stanowcze NIE!