Wsparcie przez OZZ artystów w okresie koronawirusa.

W związku z ogłoszoną przez WHO pandemią koronawirusa, a co za tym idzie odwołaniem wszelkich imprez masowych, w tym koncertów oraz innych przedstawień artystycznych z wielu źródeł docierają do nas sygnały o trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazła się duża cześć artystów.
Dlatego zwracamy się z prośbą do Organizacji Zarządzania Zbiorowego, w tym:
- Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
- Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP)
- Związek Artystów Scen Polskich (ZASP)
- Związek Artystów Wykonawców (STOART)

o realizacje celów zapisanych w statutach każdego z ww., w szczególności tych dotyczących:
- pomocy i prowadzenia działalności socjalnej na rzecz twórców
oraz
- przyznawania zaliczek, zapomóg jednorazowych, trwałych lub terminowych, wypłat pomocowych dla artystów w trudnych sytuacjach życiowych lub zawodowych.

Zważywszy na to, że w dobie streamingu koncerty oraz inne formy przedstawień stanowią główne źródło dochodu twórców, ciężko wyobrazić sobie sytuacje, w której podjęcie działań byłoby bardziej uzasadnione.
Zachęcamy do podpisywanie petycji wszystkich tych, których problem dotyczy, a także tych, dla których obecna sytuacja artystów nie jest obojętna.

#PetycjaDlaArtystów

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Art Synergy do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook