Ochrońmy naszą Wisłę. Nadajmy jej prawa, by mogła się bronić!

Wisła, nasza najdłuższa i najważniejsza rzeka, od wieków stanowi serce Polski. Przepływa przez nasz kraj, łącząc go z południa na północ, wpływając na życie milionów Polaków. Jest symbolem naszej historii, kultury i tożsamości narodowej, a także kluczowym elementem naszego ekosystemu.
Polskie rzeki, w tym królowa Wiła są jedną  z najbardziej zdegradowanych części środowiska, a w Polsce 99% z nich nie spełnia standardów środowiskowych.  

PETYCJA_Wspólnie_dla_Wisły_Banner1.jpg
 

My, niżej podpisani obywatele i obywatelki Polski, zwracamy się z apelem o podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań chroniących naszą królową rzek Wisłę. Wisła, nasza najdłuższa i najważniejsza rzeka, od wieków stanowi serce Polski.

W związku z tym wzywamy do nadania rzece Wiśle osobowości prawnej, aby zagwarantować jej skuteczną ochronę i zrównoważone zarządzanie. Nadanie Wiśle osobowości prawnej ma na celu uznanie jej za podmiot prawny z własnymi prawami i obowiązkami. Oznacza to, że rzeka mogłaby być reprezentowana przez specjalną jednostkę zarządzającą, która dbałaby o jej interesy i podejmowała decyzje w jej imieniu. Taki krok jest niezbędny, aby skutecznie chronić Wisłę przed degradacją i zanieczyszczeniami, które zagrażają jej zdrowiu ekologicznemu.

Wisła jest domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a także kluczowym zasobem wodnym dla rolnictwa, przemysłu oraz dostarczania wody pitnej. Jej zdrowie ma bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców regionów przez które przepływa. Nadanie jej osobowości prawnej umożliwiłoby wdrażanie długoterminowych strategii ochrony, które uwzględniają potrzeby ekologiczne, gospodarcze i społeczne. Kultura i dziedzictwo związane z Wisłą są nieocenione.

Przez wieki rzeka inspirowała artystów, pisarzy i poetów, będąc ważnym elementem naszej tożsamości narodowej. Uznanie jej za podmiot prawny podkreśliłoby jej znaczenie i zainspirowało nas do większego zaangażowania w jej ochronę. Ponadto, nadanie Wiśle osobowości prawnej wzmocniłoby głos lokalnych społeczności w procesach decyzyjnych dotyczących rzeki. Umożliwiłoby to lepsze zarządzanie zasobami wodnymi i wprowadzenie mechanizmów prawnych, które zapewnią zrównoważony rozwój regionów położonych nad Wisłą.

Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu przyszłość naszej najważniejszej rzeki, do podpisania tej petycji. Razem możemy zapewnić, że Wisła będzie chroniona i zarządzana w sposób, który zagwarantuje jej przetrwanie i zdrowie na kolejne pokolenia.

Pomysłodawcą petycji jest Fundacja Biznes dla Klimatu. Wraz z petycją na ręce Prezesa Rady Ministrów RP złożony zostanie projekt ustawy o nadanie Wiśle osobowości prawnej.

Petycja jest elementem ogólnopolskiego projektu „Wspólnie dla Wisły”. 

Podpisz i udostępnij!

 

 


Biznes dla Klimatu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Biznes dla Klimatu będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...