wydłużenie turnusów wakacyjnych w przedszkolach publicznych w Warszawie do 1 miesiąca

Pan Rafał Trzaskowski

Prezydent m.st. Warszawy

Prosimy o wprowadzenie w Warszawie systemu, który funkcjonuje w innych miastach w Polsce, np. w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Pile czy Gorzowie Wielkopolskim, tj. by wszystkie publiczne przedszkola dyżurowały w wakacje przynajmniej jeden miesiąc: lipiec lub sierpień, i aby termin dyżuru przedszkola był podany do wiadomości rodziców najpóźniej do końca stycznia danego roku kalendarzowego.

przedszkole_zdjęcie.jpg

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.) przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym powinny być związane jedynie z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Obecnie funkcjonujący w Warszawie system dyżurowania przedszkoli na turnusach długości 2 (sporadycznie 3) tygodnie w wakacje jest niekorzystny dla rozwoju dzieci, a także sprawia problemy organizacyjne ich rodzicom i de facto jest zaprzeczeniem zasady, że przedszkole to placówka całoroczna.

Rekrutacja na dyżur do przedszkola wraz z odwołaniami trwa aż do czerwca i do ostatniej chwili nieznany jest termin oraz miejsce zapewnionej przez przedszkole opieki nad dzieckiem.

Dzieci zmuszone korzystać z dyżurów przedszkolnych co 2 tygodnie muszą przechodzić aklimatyzację w nowym przedszkolu. Gdy poznają już dzieci i nauczycieli, muszą zmieniać przedszkole, ponieważ rozpoczyna się kolejny turnus w innym miejscu. Dla dzieci to ogromny stres, a dla nauczycieli niekomfortowa sytuacja, że całe wakacje pracują z nieznanymi im dziećmi.

Tylko niewielka grupa dzieci ma takie szczęście, by przez 2 miesiące wakacji nie potrzebować przedszkola, nie każde dziecko ma babcię, dziadka, czy niepracującego rodzica, którzy będą się nimi opiekować przez całe wakacje. Rodzice dzieci mają tylko 26 dni urlopu wypoczynkowego i jeśli nie pracują w oświacie, nie mogą całego wykorzystać w terminach letnich. Gdyby wszyscy rodzice w jednym czasie wzięli urlop, trzeba by zamykać większość firm, bo pracowników nie miałby kto zastępować. Dla zdrowia i dobra rodziny nie powinno wymagać się od rodziców, by urlop wykorzystywali oddzielnie, by zajmowali się dziećmi naprzemiennie, tylko dlatego, że przedszkole dziecka nie pełni dyżuru dłużej niż 2 tygodnie.

Wprowadzenie turnusów długości przynajmniej 1 miesiąca nie powinno być problemem organizacyjnym dla przedszkoli. W czasie jednego wolnego miesiąca istnieje możliwość wykorzystania przez pracowników przedszkola prawie całego urlopu wypoczynkowego. Obłożenie przedszkola dziećmi w tym czasie wakacji jest mniejsze, więc obsada przedszkola też może być mniejsza.

Ponadto gdy termin dyżuru przedszkola (lipiec czy sierpień) będzie znany i podany rodzicom do wiadomości do końca stycznia, rodzice dzieci będą mieć możliwość zaplanowania swoich urlopów w terminie, w którym ustalenia urlopów z pracodawcą są dopiero w toku.

Biorąc pod uwagę, że tego typu zasady obowiązują w wielu miastach w Polsce, także miastach wojewódzkich, nic nie stoi na przeszkodzie by wprowadzić je wreszcie w stolicy.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Hanna Wróbel do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...