Uruchomienie programu wykonywania dróg osiedlowych z nawierzchnią asfaltową

                                                                      Święta Katarzyna 15.02.2024 

 

Mieszkańcy Gminy Siechnice (wg. listy stanowiącej załącznik nr 1 do petycji)   

Katarzyna Nowak-Pokorny (podmiot wnoszący petycję)

Stowarzyszenie Mam Głos

ul. Orla 5/11

55-010 Święta Katarzyna 

 

Sz.P. Milan Ušák                                                                                 

Burmistrz Siechnic                                                                                  

Urząd Miejski w Siechnicach                                                                                 

ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice    

 

Petycja:

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195, dalej: u. o p.), mając na uwadze interes publiczny wnosimy petycję w sprawie:  

 

- uruchomienie programu wykonywania drog osiedlowych z nawierzchnią asfaltową

- wprowadzenie przejrzystych kryteriów wyboru i kolejności realizacji dróg w programie

- radykalne zwiększenie środków na remonty dróg

 

Celem programu powinna być szybka, radykalna poprawa stanu dróg osiedlowych poprzez wykonanie asfaltowej nawierzchni wszędzie tam gdzie można to zrealizować poprzez wzmocnienie istniejącej konstrukcji szutrowej i wykonanie nakładki z warstwy betonu asfaltowego. W tej technologi wykonano już w ostatnich latach kilka dróg i uzyskany efekt (w tym trwałość) jest pozytywny.

 

UZASADNIENIE:

 

My niżej podpisani mieszkańcy gminy Siechnice mamy dość poruszania się po drogach szutrowych!

Drogi te są bardzo rzadko utwardzane przez niewielką ilość dosypywanego kruszywa oraz znikome zagęszczanie mechaniczne. 

Ubytki pogłębiają się od jesieni do późnej wiosny a same naprawy dróg wystarczają średnio na tydzień czasu.

Niektóre ubytki są tak głębokie, że powodują uszkodzenia pojazdów. Auta zahaczają podwoziem o wystające kamienie lub przegłębienia. Mieszkańcy – szczególnie matki lub ojcowie z dziećmi w wózkach, nie mają, jak przejść, ponieważ tworzą się ogromne kałuże, które po połączeniu tworzą jeziora. 

Przypominamy, że zgodnie z uzasadnieniem wyroku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z 9 grudnia 2016 r. (sygn. akt I C 597/16), zarządca drogi jest obowiązany do utrzymania stanu bezpieczeństwa drogowego i nie powinien dopuszczać do występowania zagrożeń na drodze. Zagrożenia związane z ruchem są rozmaite – między innymi mogą mieć źródło w stanie drogi, jak i jej odpowiednim utrzymaniu. Zasadniczo zarządca powinien kompleksowo zapewniać właściwe warunki funkcjonowania systemu utrzymania dróg. Praca jednostki sprawującej zarząd drogi powinna być tak zorganizowana, aby miała możliwość szybkiego stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa i podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia. 

W listopadzie zostały na sesji zatwierdzone dodatkowe środki na naprawę dróg. Urząd czekał kilka tygodni, żeby przekazać je do wykonawcy i w tym momencie spadł śnieg. Gdzie wiadomo, że tutaj czas grał ogromną rolę. Drogi nie zostały wykonane, bo już warunki pogodowe na to nie pozwalały a zlecenie czeka.

 Wnioskujemy o:

1. uruchomienie programu wykonywania drog osiedlowych z nawierzchnią asfaltową

2. wprowadzenie przejrzystych kryteriów wyboru i kolejności realizacji dróg w programie

3. radykalne zwiększenie środków na remonty dróg

 

 

 

 droga_bema1.jpg

 


Katarzyna Nowak-Pokorny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna Nowak-Pokorny do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...