Zachowajmy tereny zielone na tarnowskiej Piaskówce!

Szanowny Panie Prezydencie i Radni Miasta Tarnowa  

W ogłoszonym harmonogramie sprzedaży nieruchomości Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 pod numerem 21 znalazła się działka o powierzchni 62615 m2, zlokalizowana między ulicami Czapskiego i Piłsudskiego. Pojawienie się tej działki budzi uzasadnione kontrowersje. Tereny byłej strzelnicy na Piaskówce odgrywają istotną rolę w okolicy.

W 2018 roku, jak informowało Radio Kraków, Gazeta Krakowska i Onet, Magistrat wycofał się z planów przeznaczenia pod zabudowę terenów zielonych między ulicą Czapskiego i Piłsudskiego. Nastąpiło to na skutek kilku istotnych czynników.

1.      Uporu mieszkańców, jak i członków Rady Miejskiej.

2.       Wykonanej przez Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne ekspertyzy potwierdzającej istotną rolę w lokalnym ekosystemie (badanie było opłacone przez mieszkańców).

3.      Porozumień politycznych pomiędzy Prezydentem i klubami Koalicji Obywatelskiej i Naszego Miasta Tarnów.

4.      Planowanego oddolnie w tym okresie Parku Centralnego — łączącego zabytkowy park Strzelecki, rewitalizowaną w tym okresie Kantorię, a także park Piaskówka.

Po pięciu latach Urząd Miasta Tarnowa, bez odpowiednich konsultacji z mieszkańcami, chcę sprzedać ten teren na cel zabudowy „mieszkaniowej niskiej intensywnej”.

Takie działanie niezgodne jest z zasadami demokracji lokalnej, a także może nieść negatywne konsekwencje dla miasta i mieszkańców. Do wad sprzedaży tego terenu należy zaliczyć:

1.      Nieuwzględnienie głosu mieszkańców najbliższej okolicy i nie tylko.

2.      Nieuwzględnienie głosów eksperckich – wskazujących na wyjątkowy charakter dla terenu — ze względu na aspekty przyrodnicze i przestrzenne.

3.      Bezpowrotne zatracenie idei „Parku Centralnego”, który mógłby być realizowany nawet w perspektywie kilkunastu lub kilkudziesięciu lat.

4.      Możliwość tworzenia terenów inwestycyjnych (pod zabudowę mieszkaniową) w innych częściach miasta – stawiającą na lepsze zróżnicowanie.

Nagłówek.png

 

W dokumencie „Strategia Rozwoju Miasta – Tarnów 2030” wymieniony został jeden z problemów miasta: „Zmiany klimatyczne - zauważalna uciążliwość wysokich temperatur w centrum miasta i niektórych osiedlach w okresie letnim - deficyty zieleni miejskiej oraz niewystarczająco rozwinięta infrastruktura „błękitna”.

Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej w teren idealnie łączący wyjątkowe walory historycznego parku Strzeleckiego, przestrzeni Kantorii z akwenem i niemal leśnego charakteru Piaskówki jest wbrew przyjętej strategii miasta. Zabudowanie tej przestrzeni będzie sprzeczne z zapisami strategii, jak i demokracji lokalnej. Teren ten mógłby być zagospodarowany niewielkimi środkami, z minimalną ingerencją w kierunku „czwartej przyrody” — terenu, w którym oddajemy przestrzeń naturze.

Dlatego jako mieszkańcy i miłośnicy miasta Tarnowa apelujemy o odejście od pomysłu sprzedaży zielonego terenu pomiędzy ulicami Czapskiego i Piłsudskiego, uwzględnienie głosu mieszkańców miasta w otwartych konsultacjach społecznych i realizowaniu zielonej polityki miasta, która przełoży się na wszystkie aspekty życia.

 

Mieszkańcy i miłośnicy miasta Tarnowa

Linki do informacji:

Harmonogram sprzedaży nieruchomości: https://tarnow.pl/Dla-firm-i-inwestorow/Wsparcie-dla-inwestora/Nieruchomosci-nalezace-do-Gminy-Miasta-Tarnowa-Harmonogram-sprzedazy-na-2023-r?utm_source=pocket_saves

Radio Kraków o zostawieniu tych terenów: https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/tarnow/tereny-zielone-na-tarnowskiej-piaskowce-zostana-uratowane

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Wiktor Bochenek będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...