Zatrzymajmy wycinkę Puszczy Wkrzańskiej. NIE dla obwodnicy !

Rada Miejska w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

 

Gmina Police planuje budowę obwodnicy wsi Przęsocin. Wsi, która liczy mniej niż 1000 mieszkańców. Ta droga sprawi, że Puszcza Wkrzańska jaką znamy zniknie. Zostanie wzdłuż przecięta betonową drogą co spowoduje, że zamiast ciszy i spokoju lasu wprowadzimy tam ruch samochodowy generujący hałas i spaliny. To jest przykład jak źle wydatkowane są pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład. To nie pierwszy przypadek w naszym Województwie gdzie drzewa przegrywają z asfaltem z powodu dotacji finansowej polskiego rządu.

Puszcza Wkrzańska to unikalny las, będący zielonymi płucami tej części Województwa Zachodniopomorskiego. Las, który jest bogatym ekosystemem, centrum bioróżnorodności, schronieniem dla dzikich zwierząt, ale przede wszystkim jest miejscem wypoczynku tysięcy Szczecinian i Policzan. Puszcza Wkrzańska to nasz zielony skarb, który mamy obowiązek chronić, a nie niszczyć budując drogę, która z punktu widzenia logistyki jest mało ważna.

Dlatego dziś jako obywatele zatroskani losem drzew zwracamy się do Gminy Police o zaniechanie budowy tej szkodliwej inwestycji i zachowania Puszczy Wkrzańskiej w niezmienionej formie. Inaczej zniszczymy lokalny ekosystem i stracimy to miejsce na zawsze. STOP budowie obejścia drogowego Przęsocina !

Wyłączmy piły, włączmy myślenie !

Petycja_Przesącin.jpg


Andrzej Radziwinowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Andrzej Radziwinowicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...