Zmiana projektu budowlanego stadionu miejskiego przy ul. Orkana w Zakopanem - BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO.

PETYCJA3.pngZarząd Klubu Sportowego Zakopane prosi Państwa o wyrażenie swojego zdania na temat projektowanego stadionu miejskiego przy ul. Orkana w Zakopanem.

Jako Klub chcieliśmy podjąć inicjatywę w celu ustalenia możliwości zmiany tego projektu w taki sposób, aby na tym stadionie ostatecznie powstało pełnowymiarowe boisko piłkarskie, które będzie umożliwiało rozgrywanie meczów drużyn 11-osobowych. Wierzymy, że wraz z nowymi władzami Miasta oraz z projektantem inwestycji uda się nam znaleźć takie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonowało większość mieszkańców i klubów sportowych. W tym celu bardzo prosimy Państwa o wypełnienie formularza i wyrażenie poparcia dla wskazanej powyżej inicjatywy naszego Klubu. 

Społeczności piłkarskiej nie musimy wyjaśniać jak dużym problemem dla Klubu jest brak miejskiego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. Blokuje to rozwój starszym zawodnikom, którzy po zakończeniu 13 roku życia zgodnie z przepisami powinni rozgrywać mecze w składach 11-osobowych oraz na pełnowymiarowym boisku. Oczywiście doraźnym rozwiązaniem jest korzystanie na zasadach komercyjnych z obiektów Centralnego Ośrodka Sportu jednak wiąże się to z niebagatelnymi kosztami, które w znaczym stopniu obciążają klubowe finasne na niespotykaną w jego historii skalę. 

Trzeba również mieć na uwadze, że koncepcja budowy nowego boiska piłkarskiego w innej lokalizacji to proces, na który składa się: planowanie, regulowanie stanu prawnego odpowiednich nieruchomości, pozyskiwanie środków na budowe i ostatecznie sama realizacja. Wszystko to może potrwać nawet kilka lat. Przez ten okres czasu nie możemy sobie pozwolić na przestój i wyhamowanie rozwoju młodych talentów. Dlatego niniejsza inicjatywa dotyczy możliwości zmiany projektu stadionu, który jest już w tej chwili w realizacji. Wierzymy jednak, że przy opdowiednim wsparciu społeczności sportowej, władz samorządzowych oraz merytorycznym projektanta inwestycji uda nam się znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące większość zainteresowanych. 

W związku z powyższym prosimy Pańśtwa o wsparcie naszej petycji i poparcie wniosku o zmianę projektu stadionu miejskiego przy ul. Orkana poprzez budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. 


Zarząd Klubu Sportowego Zakopane    Skontaktuj się z autorem petycji