Zmiana regulaminu odszkodowań PKP

Szanowna Pani

Joanna Marcinkowska

Rzecznik Praw Pasażera Kolei

Szanowna Pani Rzecznik,

zwracamy się do Pani jako Pasażerowie Polskich Kolei Państwowych, którzy są już zmęczeni opóźnieniami pociągów oraz brakiem konsekwencji ze strony spółki.

Jesteśmy świadomi, że pasażerowie mogą liczyć na pewne odszkodowania tytułem opóźnienia pociągu. Uważamy jednak, że regulamin ten powinien zostać zmodyfikowany, by każdy pasażer był równo objęty rekompensatami oferowanymi przez PKP S.A. Aby zrozumieć problem przytoczymy tutaj konkretny fragment regulaminu.

Podróżnym, którzy zrealizowali przejazd opóźnionym pociągiem przyznawane jest odszkodowanie w wysokości:

  • 25% należności za przejazd opóźnionym pociągiem, gdy opóźnienie wyniesie od 60 do 119 min.
  • 50% należności za przejazd opóźnionym pociągiem, gdy opóźnienie wyniesie 120 min. lub więcej.

Jeżeli bilet został wydany dla więcej niż jednej osoby, koszty przejazdu stanowiące podstawę odszkodowania oblicza się dla każdej osoby oddzielnie. Odszkodowanie przyznaje się w przypadkach, gdy jego wartość wynosi co najmniej 16,00 zł dla jednej osoby, przy czym wartość ta nie może przekroczyć 50% ceny biletu.

Uważamy że punkt ostatni regulaminu powinien zostać wykreślony. Osoby korzystające ze zniżek najczęściej w przypadku opóźnienia pociągu nie mogą liczyc na zwrot należności gdyż kwota ta sprowadza się np. do 15,00 zł. Niesłusznym zatem jest nieobejmowanie rekompensatą osób, które miały możliwość zakupu tańszego biletu.

Prosimy o podjęcie należytych działań związanych z polepszeniem regulaminu na korzyść klienta. Wierzymy, że uda się nam dojść do porozumienia w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Pasażerowie Polskich Kolei Państwowych

 


Aleksandra Rosa, Julia Wardzyńska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Aleksandra Rosa, Julia Wardzyńska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...