Zmiana w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie, 15 maja 2018 roku

 

Szanowny Pan

Krzysztof Nowak

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

 

Wniosek o zmianę w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z przystąpieniem do sporządzania nowego Studium, w imieniu mieszkańców gminy Miasteczko Śląskie zwracamy się z prośbą o zmianę przyjętych ustaleń i kierunków zagospodarowania w Studium dla działek położonych przy Drodze wojewódzkiej nr 908 na południu Miasteczka Śląskiego w proponowanym studium określonych jako strefę AG2. 

Zdjecie_do_studium.png

Proponuje sposób użytkowania dla wnioskowanego terenu jako U1, czyli Teren wielofunkcyjny o dominującym przeznaczeniu usługowym.

Wniosek chciałbym uzasadnić tym, iż:

 Mamy już kilka bardzo rozbudowanych stref przemysłowych na północ Miasteczka, które w dużym stopniu są niewykorzystane. Dla wielu mieszkańców uciążliwym jest działanie Huty Cynku, więc istnieje spora obawa, iż w nowopowstałym sektorze pojawią się firmy, które w pewnym stopniu będą uciążliwe do mieszkańców.

Na spotkaniu z mieszkańcami dot. Studium, Pan Burmistrz stwierdził, że przystanek kolei wąskotorowej, będzie usytuowany przed nasypem kolejowym od strony Tarnowskich Gór, przez to iż w miejscu obecnego przystanku kolei wąskotorowej, będzie znajdował się dworzec kolejowy "Miasteczko Śląskie Centrum", co wiązać się będzie tym, że turyści podróżujący ową koleją, będą wysiadać i podziwiać nasze tereny produkcyjne. Moim zdaniem, będzie to bardzo dużym obciążeniem do walorów estetycznych i rekreacyjnych naszej gminy, tym bardziej że nie powinniśmy bagatelizować napływu turystyki wiążącego się tym, iż Tarnowskie Góry zostały wpisane na listę UNESCO. Nasza kolej wąskotorowa jest najstarszą, nieprzerwanie czynną koleją wąskotorową na świecie i jeśli turyści, będą mieli wysiadać w Miasteczku przy strefie przemysłowej, to zachodzą obawy, że większość z nich będzie wolała wysiadać na przystanku Zalew Nakło-Chechło. 

Sporo mieszkańców spędza rekreacyjnie czas udając się na pobliski zbiornik wodny "Zandkę" lub korzystając z ścieżki rowerowej prowadzącej do Zalewu Nakło-Chechło. Łatwo można wnioskować, że większość mieszkańców zrezygnuje z takiego spędzania czasu przez planowany sektor przemysłowy, a jest to jeden z ostatnich spokojnych terenów, gdzie można aktywnie spędzać czas w naszej gminie. 

Kolejnym problemem jest fakt, iż Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem wiążącym burmistrza przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. Wiążę się to z tym, że później po wprowadzeniu na tym terenie strefy usługowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, właścicielom gruntów, będzie przysługiwać odszkodowanie. 

W trosce o zadbanie właśnie o nowe miejsca pracy i zabezpieczeniu mieszkańców przed bezrobociem, proponuje przeznaczyć tą strefę na tereny wielofunkcyjne o dominującym przeznaczeniu usługowym. W niedalekim czasie, zaczną się prace nad Drogą ekspresową S11 w pobliżu tego terenu, a także powstanie sieć kolejowa z pobliskim dworcem kolejowym. Miasto będzie miało możliwość pozyskania inwestorów związanych z transportem i magazynami, które byłyby zdecydowanie mniej uciążliwe niż sektor produkcyjny. W pobliżu miasta i przystanku kolei wąskotorowej, mogłyby się rozwinąć sektory turystyczne i handlowe. 

 

Patryk Kurc

Instytut Carla Mengera 

Źródło:


Patryk Kurc Instytut Carla Mengera    Skontaktuj się z autorem petycji