Zmiana koncepcji linii tramwajowej KST na odcinku Rondo Barei - ulica Jancarza

My, mieszkańcy Prądnika Czerwonego oraz Mistrzejowic, zwracamy się z petycją do Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Prezydenta Miasta Krakowa o powtórne przeanalizowanie koncepcji linii tramwajowej KST Meissnera-Mistrzejowice, na odcinku: Rondo Barei - ulica Jancarza.

Nasze prośby dotyczą ostatniej wersji koncepcji tej linii:

 1. Prosimy o nieotwieranie ulicy Aliny i łącznika pomiędzy ulicami Krzesławicką a Brzechwy w celu wprowadzenia tam dodatkowego ruchu samochodowego.

  Wyjazd z ulicy Krzesławickiej powinien być zachowany nawet pod warunkiem braku lewoskrętu tak, aby nie przecinał linii tramwajowej.

  Wady proponowanego otwarcia tych ulic:

  • Łącznik ulic Brzechwy z Krzesławicką jest spokojnym deptakiem. Jego otwarcie spowoduje wprowadzenie ruchu samochodowego pomiędzy pieszych. Ulica ta jest bardzo ciasna, a ruch pieszych bardzo duży. Mieszkańcy pobliskich osiedli pokonują ten odcinek pieszo by dojść do Aquaparku, Multikina, CH Serenada w ktorym znajduje sie Punkt Obslugi Mieszkancow Urzedu Miasta Krakowa, przystanku autobusowego Parku Wodnego czy kompleksu biurowego przy ulicy Lublańskiej.
  • Otwarcie łącznika pomiędzy ulicą Krzesławicką i Brzechwy wiąże się z wycięciem dużych drzew na granicy tego łącznika.

  •  Mieszkańców ul.Krzesławickiej zmusza się do wjazdu w ciasne ulice Aliny(na ktorej znajduje sie przedszkole, ktora nie posiada chodnikow, nie jest odśnieżana przez miasto, ma zniszczona nawierzchnie), Brzechwy, Kwartową po to aby mogli oni wyjechać ze swoich posiadłości i dostać się do ulicy Dobrego Pasterza. Do tej pory mogli oni wyjeżdżać bezpośrednio na tę ulicę oszczędzając czas i nie obciążając innych osiedlowych, ciasnych uliczek. Ulica Brzechwy nie posiada chodnikow 1,5 metrowych a na skrzyzowaniu z ulica Kwartowa nie ma przejscia dla pieszych. Dodatkowo, taki wyjazd zwiekszy natezenie ruchu na ulicy Kwartowej ktory juz jest bardzo duzy. 

  •  Ulica Aliny oraz łącznik pomiędzy ulicą Krzesławicką i Brzechwy są zbyt wąskie na wprowadzenie tam dodatkowego ruchu.

 2. Prosimy o przeanalizowanie potrzeby budowy ścieżki rowerowej oraz chodników na ulicy Krzesławickiej.

  Wspomniana ulica jest ślepa, znajduje się na niej kilka posesji, a ruch samochodowy jest znikomy. Warto wyremontować tę ulicę i zrobić tam strefę pieszych. Zamiast ścieżki rowerowej pomiędzy jezdnią a linią tramwajową należy posadzić wysokie drzewa, które dadzą cień przechodniom i zniwelują hałas.

 3. Prosimy o przeanalizowanie potrzeby zbudowania chodnika na ulicy Krzesławickiej, gdzie planowane jest wprowadzenie strefy pieszych.

  Ulica ta powinna być zielonym, spokojnym deptakiem, gdzie mieszkańcy nawet większą grupą będą mogli przemieszczać się pieszo pomiędzy ulicami Dobrego Pasterza i Franciszka Bohomolca. Ulicę tę należy wyremontować oraz zaprojektować na ruch pieszych. Nie ma potrzeby odbierania gruntów mieszkańcom w celu budowy betonowych chodników, z których nikt nie będzie korzystał gdyż mieszkańcy będą chodzić ulicą.

 4. Prosimy o przeanalizowanie potrzeby budowy przejazdu rowerowego na ulicy Bohomolca w kierunku ulicy Krzesławickiej w pobliży skrzyżowania z ulicą Kniaźnina.

  Przejście to jest jednym z najniebezpieczniejszych w okolicy. Znajduje się ono na końcu wzniesienia (jadąc od ulicy Dobrego Pasterza) przez co kierowcy mają ograniczoną widoczność. W ostatnich latach doszło tam do wielu wypadków z udziałem pieszych. Poprowadzenei tam przejazdu rowerowego nie jest dobrym pomysłem. Ulica Krzeslawicka jest ulica ślepa, należy tam utworzyć strefe pieszych a nie tworzyć dodatkowy ruch rowerowy kosztem prywatnych działek mieszkańców.

 5. Prosimy o przeanalizowanie zasadności wyznaczenia przystanku tramwajowego przy skrzyżowaniu ulic Kniaźnina z Bohomolca, od strony ulicy Krzesławickiej.

  Przystanek ten powinien być zlokalizowany 200 m dalej, przy skrzyżowaniu ulic Bohomolca z Marchołta, od strony osiedla Oświecenia.

  Wady proponowanego przystanku przy skrzyżowaniu ulicy Bohomolca z Krzesławicką:
  •  Przejście dla pieszych w tym rejonie, ze względu na wzniesienie ulicy Bohomolca od strony ulicy Dobrego Pasterza, jest bardzo niebezpieczne. W ostatnich latach doszło do licznych potrąceń pieszych w tym rejonie. Nie ma planów wprowadzenia tam sygnalizacji świetlnej.

  • Szeroki potok pieszych idących od strony Osiedla Oświecenia utrudni przejazd samochodowy w tym rejonie. Przy takiej lokalizacji przystanku wszyscy mieszkańcy os. Oświecenia będą musieli przejść przez ruchliwą ulicę Bohomolca.

  • W omawianym rejonie jest mniejsza zabudowa w porównaniu z Osiedlem Oświecenia, dlatego przystanek nie powinien powstać  po stronie wschodniej ulicy Bohomolca. Mieszkańcy osiedla Bohomolca 1-7 będą mieli 240 m do kolejnego przystanku tramwajowego “Park Wodny”.

  • W pobliżu proponowanej lokalizacji przystanku tramwajowego nie ma i nie będzie przystanku autobusowego. Dlatego powinno się ten przystanek usytuować bliżej przystanku autobusowego “Marchołta”.

  • Brak tego przystanku umożliwi mieszkańcom ulic Reduta i Marchołta na dostanie się do CH Serenada czy w rejon przystanku autobusowego “Oświecenia” bez konieczności przechodzenia na drugą stronę ulicy i dodatkowego spowalniania ruchu na tym odcinku drogi.

  •  Brak przystanku  przy ulicy Krzesławickiej spowoduje  braku zasadności wyznaczenia kolejnego przejścia dla pieszych na ulicy Bohomolca pomiędzy ulicami Marchołta a Kurzei (jest ono naniesione w planach). Kolejne przejście dla pieszych w tym rejonie oraz przecięcie linii tramwajowej i wyjazd z inwestycji Domosfera II spowoduje totalne zakorkowanie tego odcinka na już teraz bardzo ruchliwej drodze.

  •  Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Marchołta z Bohomolca jest bardzo bezpieczne, a w dodatku planowane jest wprowadzenie tam sygnalizacji świetlnej.

  •  Po stronie wschodniej ulicy Bohomolca jest znacznie więcej miejsca na przystanek tramwajowy niż przy skrzyżowaniu ulic Kniaźnina z Bohomolca

  • Zamiana dwóch przystanków tramwajowych “Bohomolca”   i “Kurzei“na jeden “Marchołta” spowoduje zmniejszenie czasu dojazdu do Ronda Barei. W obecnej koncepcji odległość przystanków pomiędzy Parkiem Wodnym a Pętlą Mistrzejowice wynosi 400-500 metrów. Biorąc pod uwagę cztery ostre zakręty oraz trzy przecięcia z ulicami na tym samym poziomie, powstanie bardzo wolny odcinek jazdy.

 6. Prosimy o wzięcie pod uwagę możliwości poprowadzenia pod ziemią linii tramwajowej na odcinku przecięcia się z ulicą Bohomolca.

  Ulica Bohomolca jest bardzo ruchliwa. W tej okolicy powstają kolejne bloki mieszkalne (ulica Reduta, Marchołta, inwestycja Domosfera). Wnosimy o analizę czasu dojazdu autem na odcinku od Pętli Mistrzejowice do Ronda Barei w tej koncepcji gdzie planowane jest dołożenie 3 dodatkowych przejść dla pieszych i dwóch przecięć z linią tramwajową, której planowane kursowanie w godzinach szczytu jest co 5-10 minut.

 7. Prosimy o rozważenie możliwości przeprowadzenia pod ziemią linii tramwajowej w miejscu przecięcia się z ulicą Dobrego Pasterza.

  Wyjazd tramwaju z ulicy Krzesławickiej będzie bardzo niebezpieczny dla wyjeżdżających z ulicy prowadzącej do CH Krokus. Przejazd na ruchliwej drodze Dobrego Pasterza zostanie zablokowany przez częsty ruch tramwajowy. Mieszkańcy ulicy Krzesławickiej nie będą mieli możliwości wyjazdu w ulice Dobrego Pasterza w kierunku Nowej Huty.

 8. W przypadku przecięcia się linii tramwajowych z ulicami Dobrego Pasterza i Bohomolca należy wprowadzić sygnalizację świetlną w tych miejscach.

 9. Prosimy o wzięcie pod uwagę możliwości zaprojektowania i wybudowania zjazdu z ulicy Stefana Jurczaka na ulicę Bora Komorowskiego w kierunku ulicy Lublańskiej.

  Tylko w taki sposób można odciążyć ulicę Dobrego Pasterza oraz Rondo Barei, które w koncepcji jest przedstawione jako skrzyżowanie z czterema pasami do wjazdu od strony ulicy Dobrego Pasterza. Taki zjazd przyspieszyłby znacząco dojazd mieszkańcom osiedli w pobliżu ulicy Bohomolca do centrum lub w kierunku Prądnik Białego, Bronowic czy Grzegórzek. Przede wszystkim zmniejszyłby on ruch samochodowy na ciasnej ulicy Dobrego Pasterza.

 10. Prosimy o przeanalizowanie zasadności wyznaczania dwóch przejść dla pieszych w okolicy przystanku autobusowego “Słoneckiego” w odległości około 120 metrów.

  Na prostej drodze zdecydowanie spowolni to ruch samochodowy. Warto sprawdzić czy jedno przejście przy przystanku autobusowym nie jest wystarczające.

 11. Prosimy o zaprojektowanie łatwego dojścia oraz dojazdu rowerowego od Ronda Barei i ulicy Dobrego Pasterza do kompleksu biurowego przy ulicy Lublańskiej (Quattro Business Park).

  W obecnej koncepcji jest zaprojektowana zmiana wyjazdu z ulicy od centrum biurowego do ulicy Lublańskiej. Nie wzięto pod uwagę faktu, że wielu pracowników tych biurowców udaje się do pracy pieszo bądź dojeżdża rowerem od północnej strony czyli od ulic Strzelców i Dobrego Pasterza.

 12. Prosimy o przeanalizowanie potrzeby budowy ścieżki rowerowej po obu stronach ulicy Dobrego Pasterza.

  Prosimy o zbadanie natężenia obecnego ruchu rowerowego w godzinach szczytu, aby na tej podstawie oraz po konsultacjach z mieszkańcami podjąć decyzję o budowie drugiej ścieżki rowerowej (od strony południowej ulicy Dobrego Pasterza; na odcinku Rondo Barei-Park Wodny).

  Prosimy o podanie informacji dotyczącej ilości drzew, jakie trzeba wyciąć na tym odcinku, aby było możliwe zbudowanie w/w ścieżki rowerowej. Oczekujemy również odpowiedzi na pytanie czy jest możliwość nasadzenia wysokich drzew niwelujących hałas tramwaju (pomiędzy linią tramwajową a osiedlami, zamiast ścieżki rowerowej).

 

Mapa koncepcji przebudowy układu drogowego Ronda Barei

mapa_dojazd_korpo.JPG

 

Mapa koncepcji przebudowy układu drogowego ulic Krzesławicka, Bohomolca

Krzesławicka3.JPG

 

Ulica Bohomolca, odcinek gdzie planowane jest przecięcie ulicy linią tramwajową, wyjazd z inwestycji Domosfera II, dodatkowe przejscie dla pieszych i przystanek tramwajowy (po prawej stronie)

20210706_2104161.jpg

Łącznik ulic Krzesławickiej z Brzechwy. Obecnie służy pieszym. Planowane jest jego otwarcie na ruch z ulicy Krzesławickiej.

wierzba1.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marcin Borek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...