Zostawmy Kurczaka na Dolnej

Adresaci petycji: 

Biuro Prezydenta m.st. Warszawy 
Prezydent m. st. Warszawy 

Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Zarząd Dróg Miejskich 
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta
Urząd m.st. Warszawy
ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa

PETYCJA

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowny Zarządzie Dróg Miejskich!

Szanowne Biura Architektury i Planowania Przestrzennego M st. Warszawy!

Na 30-lecie naszej działalności otrzymaliśmy pismo od Zarząd Dróg Miejskich Warszawa z odmowną decyzją w sprawie przedłużenia naszej działalności po czerwcu 2024 roku.

Po 4 latach od naszej głośnej akcji „Nie dla likwidacji kurczaka”, dialogu i wyremontowaniu kiosku według wytycznych Biura Architektury i Planowania Przestrzennego - jesteśmy zmuszeni jeszcze raz udowadniać, że zasługujemy na zajęcie kilkunastu metrów kwadratowych na skrzyżowaniu Dolnej i Sobieskiego.

Decyzja wydaje się mieć związek z budową linii tramwajowej, pomimo tego, że Zarząd Zieleni Warszawy oraz Tramwaje Warszawskie nie dały żadnych zastrzeżeń co do naszej lokalizacji!

Jedynie ZDM powtarza dawne argumenty sprzed czterech lat, które mieliśmy nadzieje obalić za poprzednim razem, mówiące, że Miasto chce uporządkować przestrzeń Traktu Królewskiego. Nie możemy doczytać się, jak to uporzadkowanie ma wyglądać, jedynie dowiadujemy się, że tym uporządkowaniem ma być nasza likwidacja.

Dlatego chcemy Was znowu poprosiliśmy naszą społeczność, mieszkańców Warszawy, aby pokazali, jak za poprzednim razem - z szacunkiem, ale stanowczością, że elementem uporządkowania tego miejsca jest pozostawienie w nim tego kultowego baru. Chcemy pozostawić kurczaka na Dolnej, zanim miasto zorientuje się po pewnym czasie, że w sumie to fajnie byłoby mieć takie uliczne kioski tętniące życiem, ruchem pieszym, sąsiedzkim, takie jak właśnie nasz, są chętnie uczęszczane i owiane legendą - zanim będzie za późno i będą usunięte.

Jesteśmy firmą rodzinną. Dla małżeństwa - Pani Małgorzaty (57l.) oraz Pana Tadeusza (79l.), którzy to otworzyli ten kiosk 30 lat temu, po emeryturze Pana Tadeusza, kiosk ten jest najważniejszym źródłem dochodów. Nasi klienci mówią jednym głosem, że jesteśmy kultowym miejscem, które wrosło się w mokotowską tkankę miejską. Chodzą do nas od dziecka, zaprowadzały ich do nas babcie, dziadkowie, rodzice. Dorastali z Nami. A my mamy dalej siłę i energię prowadzić ten pawilon. Zatem, komu to przeszkadza?

Złożyliśmy już odwołanie od decyzji, które przygotował dla nas dr nauk prawnych i w którym odrzuca wszystkie prawne zarzuty, które znalazły się w negatywnej decyzji.  

Stąd, My, niżej podpisani, reprezentowani przez właścicieli kiosku gastronomicznego Akurat Tadeusz Bartosiewicz, NIP 1131197073, składamy petycje o odwołanie od decyzji odmawiającej w pkt 8 udzielenia zezwoleniana zajęcie pasa drogowego w ciągu ulicy Dolnej w rej. ul. Belwederskiej na potrzeby lokalizacji kiosku handlowego (gastronomicznego) o powierzchni 19,60 m 2 wydanej przez Zarząd Dróg Miejskich w dniu 12 lipca 2023 roku (doręczonej dnia 19 lipca 2023 roku za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego) i wnosimy o:

 - zmianę negatywnej decyzji Zarządu Dróg Miejskich wydanej w
imieniu Prezydent m. st. Warszawy o nr. ZDM/GPD/K/1B/P/289/2023 dotyczącej
dalszego funkcjonowania obiektu - kiosku zlokalizowanego na pasie drogowym ul.
Dolnej w rejonie ul. Belwederskiej i umożliwienie dalszego prowadzenia obecnej
działalności gospodarczej poprzez przedłużenie umowy dzierżawy na okres
kilkuletni dla prowadzącego działalność gospodarczą Akurat Tadeusz Bartosiewicz


Łukasz Bartosiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Łukasz Bartosiewicz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...