LIST OTWARTY W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA 1,2% PODATKU NA RZECZ OPP

 

Screenshot_20220113-192421_Messenger.jpg

 

Warszawa, 7.01.2022r.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

LIST OTWARTY

 

W imieniu portalu NaRencie.pl oraz licznego grona osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich, jak również osób i instytucji którym dobro i wsparcie osób niepełnosprawnych nie jest obojętne prosimy, by wprowadzono możliwość przekazania na wybraną przez podatnika Organizację Pożytku Publicznego nie jak do tej pory 1% podatku, a 1,2% podatku za rok 2022 i w latach kolejnych.

 

Od bardzo dawna osoby z niepełnosprawnościami są w niezwykle ciężkiej sytuacji finansowej. Wiele z nich żyje na granicy ubóstwa. Większość osób z niepełnosprawnościami wymaga drogiej fizjoterapii, kosztownego sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistycznych leków. Te niestety w chwili obecnej są tylko w pewnym stopniu dofinansowywane przez NFZ. Koszty leczenia w dużej mierze obciążają budżet nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale również ich najbliższych.W ostatnim czasie szansą na pokrycie ogromnych kosztów leczenia była możliwość przekazywania 1% podatku na OPP i konkretnego jej podopiecznego.

 

Wielu beneficjentów 1% podatku wskazuje, że dzięki tym pieniądzom są w stanie pokryć choć w pewnym stopniu niezbędne turnusy rehabilitacyjne, zakup wózków inwalidzkich, opłacenie zajęć terapeutycznych, czy dostosować dom do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W obliczu sytuacji ekonomicznej w Polsce i na Świecie, przy rosnącej inflacji i zmianach zaproponowanych przez Polski Ład, ucierpią finansowo osoby, które co roku pozyskują fundusze na leczenie właśnie w ramach 1% podatku. To zaś przełoży się bezpośrednio na ich kondycję zdrowotną, często również na możliwości przeżycia w ogóle. W ostatnim czasie podrożały usługi fizjoterapeutyczne, medyczne i lecznicze. Wzrósł również koszt wielu sprzętów rehabilitacyjnych. Świadczenie pielęgnacyjne, które nie należy się wszystkim, wzrosło nieproporcjonalnie nisko w stosunku  do rosnących innych kosztów życia i leczenia. Z racji przekierowania przez Rząd strumienia pieniędzy z podatku dochodowego w stronę składki zdrowotnej, wpływy z 1% spadna w porównaniu z tym, co było przed wprowadzeniem Polskiego Ładu. 9 milionów osób w ogóle nie będzie płacić podatku dochodowego. Jak wskazują badania, to właśnie ta grupa najczęściej przekazywała swój 1% podatku. Mimo, że nie był on wysoki, stanowił istotne zasilenie subkont podopiecznych OPP. To również jedyna szansa, by wiele osób mogło dzielić się swoimi pieniędzmi przekazując procent podatku, jednocześnie nie ponosząc realnie żadnych dodatkowych kosztów. 

 Jak wyliczył portal Business Insider  zgodnie z ustawą budżetową wpływy z PIT w 2022 r. po wprowadzeniu Polskiego Ładu mają wynieść 67,1 mld zł, czyli nawet mimo cięć podatkowych powinny być wyższe o 12,7 proc. w porównaniu z 2018 r. Przyjąć więc można, że  proporcjonalnie o tyle samo więcej niż w 2019 r. dostaną beneficjenci 1 procenta podatku. Jednak gdy policzy się inflację w latach 2018-2022 to ceny wzrosły o 23,2 procent.  Żeby zrekompensować tę różnicę, trzeba by podnieść odpis z 1% podatku do mniej więcej 1,1 procenta. Zważywszy jednak na fakt, iż koszty rehabilitacji i sprzętu w całym kraju wzrosły obecnie o około 15%, a w przyszłości planowane są kolejne podwyżki, według naszych wyliczeń, by tę różnicę pokryć i zapewnić podopiecznym fundacji przynajmniej podobne możliwości finansowania leczenia jak w latach minionych, zmiana przekazania z 1% na 1,2% wydaje się konieczna.

 

 Mając na uwadze, że Rząd przychylnie przyjął prośby samorządów i te dostały rekompensatę na podstawie specjalnej ustawy otrzymując 8 mld złotych na realizację zadań własnych, jak również subwencję rozwojową, mamy nadzieję że również nasza prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona.Wierzymy, że Państwu Polskiemu los osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich nie jest obojętny, co wiele razy  podkreślano podczas licznych wystąpień w mediach, jak również kampaniach wyborczych. Liczymy, że tym razem słowa zamienią się w czyny i Państwo Polskie zapewni realną pomoc osobom potrzebującym, które obecnie są beneficjentami 1% podatku. 

 

Z poważaniem,

redakcja NaRencie.pl 

wraz z niżej podpisanymi osobami i organizacjami


Agnieszka Jóźwicka, NaRencie.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Agnieszka Jóźwicka, NaRencie.pl będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...