Protest przeciwko zmianie rozporządzenia - zabytki

Skontaktuj się z autorem petycji

Zmiana Rozporządzenia od 30 listopada 2015 roku

2015-11-08 08:48:02

Szanowni Państwo!

Od 30 listopada 2015 roku obowiązywać będzie nowe Rozporządzenie  w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001789. Jego zapisy są zgodne z postulatami naszych środowisk, popartych przez Państwa podpisy pod Protestem przeciwko zmianie rozporządzenia. Miejmy nadzieję, że nasze wspólne zaangażowanie przyczyniło się do tej zmiany.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udzielone nam poparcie i podpisanie Protestu.

Alina Jaszewska


Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich

W sprawie protestu przeciwko zmianie rozporządzenia - zabytki

2015-06-24 12:57:27

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy podpisali się pod protestem w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.

Jednocześnie chcemy Państwa powiadomić, że podjęliśmy działania mające na celu zaskarżenie przepisów rozporządzenia do Trybunału Konstytucyjnego. Niestety, stowarzyszeniom innym niż zawodowe (podobnie jak osobom fizycznym) nie przysługuje prawo wniesienia skargi konstytucyjnej na zapisy rozporządzenia. Zaskarżyć je mogliśmy jedynie za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego złożyliśmy do RPO stosowny wniosek, lecz do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi, czy RPO w ogóle zajmie się tym problemem. Termin wniesienia skargi konstytucyjnej to 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia, zatem minął 21 czerwca.

W tej sytuacji musimy liczyć na to, że nowy rząd rozpocznie działania mające na celu wypracowanie systemu ochrony zabytków w Polsce. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich już teraz deklaruje swój czynny udział w tych pracach.

Alina Jaszewska


Stowarzyszenie Naukowe Archeologów PolskichUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.