Wolny dostęp do Parku Natolińskiego

Skontaktuj się z autorem petycji

Kolejna interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie otwarcia Parku Natolińskiego

2023-01-20 07:54:32
 • Nie jest wiedzą powszechną, że w granicach Warszawy znajduje się fragment dawnej puszczy - Park Natoliński
 • Wynika to m.in. z faktu, że dostęp do tego dobra kultury dla większości obywateli jest bardzo ograniczony - w ocenie RPO: wręcz zbyt restrykcyjny
 • Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której zarządzie pozostaje XVIII-wieczny pałac w Natolinie wraz z parkiem 
 • AKTUALIZACJA: Zasady udostępniania parku nie naruszają nieproporcjonalnie wolności korzystania z dóbr kultury. Wypełniają zaś obowiązek ochrony unikatowego rezerwatu Las Natoliński - odpisała KPRM

Rezerwat leśny - obszar Natura 2000 - obejmuje tam całe piętro dolne oraz część obszaru na skarpie, z wyłączeniem pałacu i terenów do niego przylegających. Liczy on w sumie 103 ha. Jest tam ponad 100 pomników przyrody,  wiele drzew ma kilkaset lat. To także cenne siedlisko licznych owadów i grzybów oraz 90 gatunków ptaków.

Rzecznikowi znana jest debata dotycząca dostępności parku, w tym argumenty KPRM oraz administrującej terenem Fundacji Centrum Europejskie Natolin, dotyczące funkcjonowania tam Kolegium Europejskiego oraz konieczności ochrony rezerwatu przyrody.

Ostatnio Rada Dzielnicy Wilanów ogłosiła, że zamierza podjąć rozmowy z KPRM na temat zmian w udostępnianiu parku. W ocenie Rzecznika inicjatywa ta zasługuje na poparcie.

Możliwość zwiedzania Parku Natolińskiego – z uwagi na jego znaczenie historyczne i wyjątkowy charakter – mieści się w granicach prawa równego dostępu do dóbr kultury wyrażonego w art. 73 Konstytucji. Wolność ta nie jest ograniczona podmiotowo, co oznacza, że przysługuje każdemu. Może ona też, jak każde z konstytucyjnych praw, podlegać ograniczeniom przy zachowaniu zasady proporcjonalności zawartej w art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Obecny sposób reglamentowania dostępu do Parku Natolińskiego wydaje się zbyt restrykcyjny i stanowi de facto całkowite ograniczenie dostępu do tego dobra kultury dla większości obywateli, w tym zwłaszcza Warszawy i okolic.

Park Natoliński można zwiedzać jedynie w ramach zorganizowanych wycieczek, które odbywają się w sezonie letnim – jedynie w niedziele. Liczebność grup zwiedzających jest limitowana. W praktyce oznacza to, że zwiedzanie obiektu należy planować z dużym wyprzedzeniem, co może stanowić barierę m.in. dla osób spoza Warszawy.

Rzecznik zwrócił się do dyrektorki Biura Dyrektora Generalnego KPRM Patrycji Zasępy o stanowisko i informację o podjętych działaniach.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/otworzyc-szerzej-dla-ludzi-unikatowy-park-w-natolinie-rpo-do-kancelarii-premiera-kprm


Piotr Barczak

Przedwojenny przewodnik po Warszawie. Jedna z głównych atrakcji Park Natoliński.

2021-10-18 17:59:51

Przewodnik_po_Warszawie.png


Piotr Barczak

Niepokojąca "dbałość" o Park Natoliński i rezerwat Las Natoliński

2021-08-07 09:33:01

Lasy_i_opieka_nad_rezerwatem.png


Piotr Barczak

Książka twórcy Parku Natolińskiego do dziś aktualna. Naukowcy wyjaśniają jak należy dbać o drzewa w rezerwacie na przykładzie KPN. Brak dostępu światła degraduje pomnikowe drzewa. Wyjaśnienie zdjęć w komentarzu. Las trzeba pielęgnować.

2021-07-24 10:46:34

Książka.png


Piotr Barczak

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w KPRM w sprawie wolności obywatelskich i otwarcia Parku Natolińskiego

2021-06-29 22:17:43

Do_KPRM_25.06_.2021-1_.jpgDo_KPRM_25.06_.2021-2_.jpg


Piotr Barczak

Rada Dzielnicy Wilanów uchwaliła stanowisko w sprawie Parku Natolińskiego

2021-06-23 17:10:03

FB_Królak.png


Piotr Barczak

Park Arkadia w Nieborowie 14 ha i Park Natoliński Ursynów, Wilanów 120 ha-zamknięty obszar

2021-06-05 19:48:08

Arkadia1.png


Piotr Barczak

Odmowa wejścia dla obywateli zainteresowała Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

2021-04-01 08:02:36

KPRM.png


Piotr Barczak

Skarga w sprawie blokowania dostępu do Parku Natolińskiego

2021-02-28 11:07:28

Europejski_Rzecznik.png


Piotr Barczak

Film o 120 hektarowym, zamkniętym dla obywateli Parku Natolińskim

2021-01-30 15:32:04

Piotr BarczakUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

 • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
 • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
  1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
  2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
  3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...