Wolny dostęp do Parku Natolińskiego

Ministerstwo Skarbu Państwa

ul. Krucza 36 00-522 Warszawa

oraz

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

00-583 Warszawa

ul. Al. Ujazdowskie 1/3

oraz 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15
00-071 Warszawa

 

                                                        Petycja    

 

     Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań związanych z pełnym, codziennym udostępnieniem Parku Natolińskiego dla mieszkańców. Obiekt znajduje się między dzielnicami Ursynów i Wilanów w Warszawie a zajmuje powierzchnię 120 ha. Od czasu zakończenia II wojny światowej, władze stalinowskie zamknęły park dla mieszkańców, a polityka ograniczonego dostępu do parku jest kontynuowana do dnia dzisiejszego, co może budzić zdumienie i nie znajduje żadnego uzasadnienia. Park Natoliński powinien spełniać wiele ważnych funkcji, w tym rekreacyjno-wypoczynkową, zdrowotną, estetyczną, ekologiczną. Park był określany w przeszłości jako najpiękniejszy park romantyczny doby oświecenia. Obecnie może być miejscem spotkań, w którym panuje cisza pozwalająca mieszkańcom na regenerację sił. Park posiada interesującą infrastrukturę komunikacyjną, dzięki której możliwe jest uprawianie sportów i spacerowanie. Warto zwrócić uwagę, że rejon Ursynowa pozbawiony jest ogrodzonego parku miejskiego a dzielnica liczy ponad 140 000 mieszkańców. Otwarty dla mieszkańców Park Natoliński wzbogaci również przestrzeń miejską dla mieszkańców innych dzielnic, w szczególności Mokotowa i Wilanowa. Udostępnienie parku nie stoi w sprzeczności z funkcjonującym kampusem Kolegium Europejskiego, którego obiekty są usytuowane w odrębnej części parku. Brak dostępu do parku jest sprzeczny z konstytucyjnymi prawami obywatelskimi, prawem do swobody poruszania się na terenie kraju.    

Piotr Barczak- mieszkaniec Ursynowa

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Piotr Barczak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...