PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Bierzmy przykład z Łowicza w uwalnianiu się od okupanta !

2015-10-18 15:53:24

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126674,bierzmy-przyklad-z-lowicza-w-uwalnianiu-sie-od-okupanta

Rodaku, uwierz w siebie ! Uwierz w swoją ogromną moc sprawczą! Wszyscy napełnijmy nasze serca pozytywnymi uczuciami, które zgodnie z fizyką kwantową są 1000- krotnie większą siłą ochronną, naprawiającą nas i cały świat !

Bierzmy przykład z Łowicza w uwalnianiu się od okupanta ! Drodzy Rodacy !Prezes Teresa Wojda w imieniu Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu zleciła dzisiaj rano tj.17.10.2015r. płatne ogłoszenie, poniżej cytowanej treści, przez megafony na Targowicy Miejskiej w Łowiczu, przez prywatną agencję reklamową “EGIDA”.

Odezwa ta będzie dzisiaj 8 razy wygłaszana pomiędzy reklamami kandydatów na posłów i senatorów startujących w  wyborach parlamentarnych  25.10.2015r.Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do niezwłocznej realizacji wezwań zawartych w poniższym ogłoszeniu jak również do szerokiego rozpowszechniania na wszelkie możliwe sposoby naszych wezwań zawartych w naszych publikacjach

na: www.wojdabejda.wordpress.com , oraz pod petycją pretest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu.http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze 

Maria Bejda, Teresa WojdaPOLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Oto poniżej  treść odezwy wygłaszanej w Łowiczu:

“Polski Obywatelski Ruch Oporu w obliczu planowanego umieszczenia na nasz koszt uchodżców, imigrantów w Łowiczu, powiecie łowickim jak i w całej Polsce, oraz w okolicznościach wprowadzenia od 1 stycznia 2016 r. podatku katastralnego, który wywłaszczy i wypędzi nas z Naszej Ojczystej Ziemi, z domów, mieszkań;

ogłasza w ramach obrony koniecznej stan całkowitego i bezwzględnego bojkotu wszystkich nielegalnych organów władz świeckich i kościelnych, będących prywatnymi żydowskimi geszeftami, zarejestrowanymi w Waszyngtonie, działającymi na naszą szkodę i szkodę całej ludzkości !Bojkotujmy wszelkie podatki, opłatym.in. za czynsz, zatrutą łowicką wodę, toksyczne podzielniki ciepła.

Bojkotujmy kary, daniny!Bojkotujmy oficjalną medycynę, która jest największym ludobójstwem wszechczasów ! Bojkotujmy wybory żydowskiego okupanta fałszowane od lat! Masowo składajmy żądania zwrotu pieniędzy za nielegalnie pobierane opłaty, podatki !Masowo składajmy żądania odszkodowań za traktowanie nas osób naturalnych jako martwych dusz według korporacyjnego prawa morskiego !

Drogi Rodaku, niezwłocznie dołącz do milionów Polaków bojkotujących żydowskiego okupanta !Rodaku, uwierz w siebie ! Uwierz w swoją ogromną moc sprawczą!Dodatkowo wszyscy napełnijmy nasze serca pozytywnymi uczuciami, które zgodnie z fizyką kwantową są 1000- krotnie większą siłą ochronną, naprawiającą nas i cały świat !

www.wojdabejda.wordpress.com , www.polskiruchoporu.neon24

http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/8233-lowicz-nie-jest-gotowy-na-przyjecie-uchodzcow#commentshttp://polskiruchoporu.neon24.pl/post/123139,nie-pozwolmy-aby-okupant-wprowadzil-podatek-katastralny


Teresa Wojda

UWAGA KIEROWCY !NIE JESTEŚCIE WŁAŚCICIELAMI POJAZDÓW, KTÓRE ZAKUPILIŚCIE!

2015-10-06 21:34:39

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126404,kierowcy-nie-jestescie-wlascicielami

UWAGA KIEROWCY !NIE JESTEŚCIE WŁAŚCICIELAMI POJAZDÓW, KTÓRE ZAKUPILIŚCIE!

Według “prawa” handlowego narzucanego osobom prawnym, posiadacze środków transportu nie są stroną w sprawie. Nie jesteście prawnymi właścicielami środków transportu, które zakupiliście!

http://m.onet.pl/moto/aktualnosci,z2j08

Powyższa grafika Stanisława Heilsa uskrzydla i pobudza do działania!Zwyciężylismy !!!

Link: “Wszystkich Won “https://www.youtube.com/watch?v=tIeJkZsA3io 

Łowicz, 06.10.2015r. 

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu nieustannie nawołuje do bojkotowania władz świeckich i kościelnych wszelkich szczebli, do wychodzenia z upadłego systemu. Ponownie wzywamy do nie wnoszenia jakichkolwiek opłat, danin, w tymnie płacenia haraczy od wszelkich pojazdów !Pomimo ogłoszonego 25.12.2015r upadku prywatnego niewolniczego światowego systemu, system ten wciąż funkcjonuje z powodu braku powszechnej świadomości i powszechności wychodzenia z upadłego systemu. W tym starym a nadal funkcjonującym systemie każdy z nas jest traktowany nie jako człowiek- osoba fizyczna ale jako “osoba prawna”, martwy przedmiot, “środek techniki prawnej “

https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilon-upadc582-polish-babylonisfallen.pdf

Oto poniżej definicje :"Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych."  https://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_fizyczna                                            "Koncepcje osób prawnych:negujące realne istnienie:Teoria fikcji (Friedrich Carl von Savigny) –realnym podmiotem prawa może być tylko człowiek, zatem osoby prawne dopuszczane są do obrotu prawnego jedynie na podstawie fikcji prawnej.Teoria majątku celowego (Alois Brinz) – osoba prawna jestbezpodmiotowym majątkiem związanym z pewnym celem.Teoria interesu (Rudolf von Jhering) – osoba prawna jest tylko środkiem techniki prawnej(prawnie chroniony interes może być związany tylko z osobami fizycznymi).Teoria kolektywnej własności (Marcel Planiol) – osoba prawna jest szczególną postacią własności kolektywnej(jej podmiotem jest zbiór ludzi, np. w przypadku własności państwa – całe społeczeństwo).uznające realny byt :Teoria organiczna (Otto von Gierke) – osoba prawna to realny, psychofizyczny organizm ukształtowany na wzór organizmu biologicznego.Teorie ujmujące osobę prawną jako realny twór społeczny (R. Saleilles, Fryderyk Zoll)." ,

https://pl.wikipedia.org/wiki/

Osoba_prawna Dowód oszustwa prawnego na przykładzie:w umowie kupna-sprzedaży nie widnieje określenie prawne właściciela samochodu a jedynie określenie “kupujący”, “sprzedający” jako podmioty prawne.z obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej nie wynika jednoznacznie kto jest właścicielem nabytego samochodu a jedynie nabywcę określa się jako “Posiadacz”.  w dowodzie rejestracyjnym jest błąd formalny jako celowa zmyłka : ”Pouczenie: właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.”

 Według prawa rzymskiego określenie “POSIADACZ”,nie oznaczaWŁAŚCICIELA ! “Jako pierwsze oddzieliło posiadanie od własnościprawo rzymskie.” https://pl.wikipedia.org/wiki/PosiadanieLogiczną i prawną  konsekwencją tego faktu jest bezzasadność przymuszania posiadaczy pojazdów do ich ubezpieczania. Posiadacz nie może być zmuszany do wnoszenia jakichkolwiek opłat, skoro nie jest właścicielem. Według “prawa” handlowego bezzasadne, bezpodstawne  jest  wyłudzanie opłat ubezpieczeniowych i podatku od środków transportowych od posiadaczy, nie będących ich prawnymi właścicielami.

UWAGA KIEROWCY !Według “prawa” handlowego narzucanego martwym podmiotom prawnym, osobom prawnym (nie fizycznym!) posiadacze środków transportu nie są stroną w sprawie !Nie jesteście prawnymi właścicielami środków transportu, które zakupiliście, więc nie powinniście wnosić jakichkolwiek opłat ! http://m.onet.pl/moto/aktualnosci,z2j08

Analogiczna sytuacja prawna istnieje w Niemczech, gdzie posiadacz samochodu nie wie o tym, że nie jest jego prawnym właścicielem, chociaż w niemieckich dowodach rejestracyjnych, w przeciwństwie do polskich, jest zapis drobnym drukiem na pierwszej stronie, “Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewissen” tłum.:“Posiadacz dowodu rejestracyjnego nie jest właścicielem pojazdu”.

Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Drodzy Rodacy! Nieustraszona lekarka apeluje :

“We własnym życiowym interesie ta życiowo ważna wiedza o tym kosmicznym przekręcie prawa powinna jak najszybciej dotrzeć pod wszystkie "strzechy", żeby zapobiec bezwzględnemu plądrowaniu wierzących w "prawo" dobrodusznych ludzi przez najgorsze szumowiny społeczne poczynając od siedmioramiennego świecznika obcej  "władzy" powierniczej uskuteczniającej w terenie za pomocą wszelkich "ubezpieczeń" grabież w biały dzień i uzasadniającej to swym "prawem" ... bandyckim !      Oczywiście wszelkie firmy "ubezpieczeniowe" bazując na kompletnej niewiedzy "osób prawnych" bezlitośnie wykorzystują te braki i wmawiają im konieczność ubezpieczania pojazdów mechanicznych, które prawnie wcale nie są ich własnością, bo żaden martwy twór prawny nie może odpowiadać za martwy przedmiot. “To właśnie o tej różnicy pomiędzy osobą fizyczną a osobą prawną (podmiotem) dowiadują się studenci prawa już w pierwszym dniu studiów prawniczych przy czym równocześnie  ulegając całkowitej zmowie milczenia o tym fundamentalnym przekręcie prawnym, na którym tuczyły się bezlitośnie całe pokolenia klanu sądowniczo-prawniczego  w interesie dzierżących wszelkie "władze".

UPIK® Datensatz - LL Eingetragener Firmenname GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S AL Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil GENERALIL D-U-N-S® Nummer 366006315L Geschäftssitz Ul. Postepu 15bL Postleitzahl 02 676L Postalische Stadt WarszawaLand PolandW Länder-Code 616PostfachnummerPostfach StadtL Telefon Nummer 225430543W Fax Nummer 225430899W Name Hauptverantwortlicher Pindel Piotr MarekW Tätigkeit (SIC) 6371<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<,


Teresa Wojda

HANDELEK-SZABEREK FIRM SĄDOWO-PRAWNICZYCH. Nieustraszona lekarka podaje niepodważalne dowody na handlo

2015-10-03 22:04:15

Nieustraszona lekarka podaje niepodważalne dowody na handlową działalność wymiaru “prawa i sprawiedliwości “ HANDELEK-SZABEREK FIRM SĄDOWO-PRAWNICZYCH. 

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126332,handelek-szaberek-firm-sadowo-prawniczych

Nieustraszona lekarka podaje niepodważalne dowody na handlową działalność wymiaru “prawa i sprawiedliwości “ Łowicz, 03.10.2015r.Drodzy Rodacy, Polski Obywatelski Ruch Oporu ponownie wzywa do masowegobojkotu geszeftów obcej administracji zwanej wymiarem sprawiedliwości z bezpośrednim użyciem prywatnych firm policyjnych.  

Oto poniżej cytat z listu nieustraszonej lekarki do osoby fizycznej bezprawnie szykanowanej przez firmy wymiaru “sprawiedliwości” (sądy policja ) jako podmiot prawny-martwa dusza, pozbawiona praw ludzkich. “Do samoobrony przesyłam oryginalną rejestrację geszeftu zwanego Ministerstwem Sprawiedliwości, któremu podlegają wszystkie geszefty "sądowe" i siły policyjne ! Ten niepodważalny dowód tego geszefciarskiego charakteru i podlegających mu "firm" w terenie jest najlepszą obroną przy jakiejkolwiek konfrontacji z siepaczami tego ludobójczego systemu.

Chętnie odpowiem Panu na wszystkie pytania w tej życiowo najważniejszej dla nas tematyce, bo rzeczywiście Prawda uwalnia ! Tak "uzbrojony" w wiedzę o "nie-rządowych" geszeftach terroryzujących, zabijających i ograbiających nie tylko Polaków domyśla się już Pan, że żadnej zgody do współpracy handlowej z tą mafią nie podpisał ani Pan ani całe społeczeństwa i dlatego o żadnym "prawie" w takim wydaniu mowy być nie może !

 Wyszukiwałam rejestracji "sądu" w Obornikach, ale okazało się, że nie ma go nawet na liście "geszeftów", z czego wnioskuję, że jest to "sąd widmo" bez jakichkolwiek uprawnień "państwowych" do "sądzenia" !Podsyłam jednak całą listę "sądów" - geszeftów na Polskę, żeby unaocznić skalę bezprawia "sądowniczych" firm.(poniżej, w załączeniu) 

Na początek przesyłam Panu obiecane najważniejsze informacje w sprawie "prawa" ! Jeśli Pan zrozumie ten prymitywny trik wprowadzony przed wiekami przez "uczonych w piśmie", no to wszystko pójdzie też i Panu z górki łącznie z inteligentnym odbijaniem ataków czarno-czerwonej  mafii :https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilon-upadc582-polish-babylonisfallen.pdf Te tak prawie szeroko jeszcze nieznane triki papierowego "prawa" czyli właściwie bezprawia są niestety dla wielu osób niezrozumiałe i co też widać po komentarzach znajdujących się na poniższym blogu, gdzie zamieściłam moje wskazówki w sprawie uwolnienia się spod totalitarnej dyktatury iluzji państwa i jego powierniczego "prawa" przewidzianego tylko i wyłącznie do bezwzględnej ekspoatacji "podmiotów prawnych" jakimi są żyjący ludzie kompletnie tego nie świadomi.https://astromaria.wordpress.com/kto-nie-dochodzi-swoich-praw-nie-ma-ich-wcale/ 

 ► Home► UPIK® datensatz   UPIK® Datensatz - LLEingetragener FirmennameMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOSCI Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil LD-U-N-S® Nummer367462806LGeschäftssitzUl. Ujazdowskie 11LPostleitzahl00 567LPostalische StadtWarszawa LandPolandWLänder-Code616 Postfachnummer  Postfach Stadt LTelefon Nummer225212722WFax Nummer225212888WName HauptverantwortlicherChmielewski StanislawWTätigkeit (SIC)9611 Mein UPIK® - LoginBenutzername:  Passwort:Passwort vergessen?Meine VorteileJetzt registrieren Mehr zum ThemaWelche Datenbasis liegt der Trefferliste zugrunde? Welche Datenbasis liegt dem UPIK®-Datensatz im Suchergebnis zugrunde? Was ist die D&B Worldbase? Gibt es eine weitere Beschreibung zu den angezeigten UPIK® Daten? Weitere UPIK® HintergrundinformationenUPIK® BasicsUPIK®-SucheD-U-N-S® Nummer anforderneUpdateMein UPIK®UPIK®-BasicsUPIK® ist ein Produkt von Bisnode Deutschland. Bisnode ist einer der führenden europäischen Anbieter für digitale Wirtschaftsinformationen. Erfahren Sie mehr über unser Unternehmen und unsere Angebote unterwww.bisnode.deEnglish  |   Datenschutz  |   Nutzungsbedingungen  |   Impressum  |   Sitemap

UPIK® - Unique Partner Identification Key

Home |  News |  Bisnode D&B Deutschland |  D&B International |  VDA |  VCI |  Kontakt |  Login<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<       ► Home► SuchenTrefferliste zur UPIK®SucheUm zur Detailansicht der Geschäftspartnerinformationen zu gelangen, müssen Sie auf einen Unternehmensnamen klicken.LSAD REJONOWYUl. Boleslawa Prusa 2UnternehmensstandortOstrow MazowieckaLSAD REJONOWYUl. Henryka Sienkiewicza 12UnternehmensstandortKrosnoLSAD REJONOWYUl. Jozefa Marka 19UnternehmensstandortLimanowaLSAD REJONOWYUl. Przyzamcze 2UnternehmensstandortLeborkLSAD REJONOWYUl. Boleslawa Chrobrego 31UnternehmensstandortBrzegLSAD REJONOWYUl. Sadowa 2UnternehmensstandortWalczLSAD REJONOWYUl. Rynek Glowny 14UnternehmensstandortOswiecimLSAD REJONOWYUl. Opolska 11UnternehmensstandortStrzelce OpolskieLSAD REJONOWYUl. Tadeusza Kosciuszki 26UnternehmensstandortKartuzyLSAD REJONOWYUl. Adama Mickiewicza 103UnternehmensstandortBialystokLSAD REJONOWYPl. Konstytucji 3 Maja 9UnternehmensstandortLeskoLSAD REJONOWYUl. Sloneczna 3UnternehmensstandortDebicaLSAD REJONOWYUl. Bohaterow Warszawy 42UnternehmensstandortSzczecinekLSAD REJONOWYUl. Wladyslawa Andersa 34UnternehmensstandortKoszalinLSAD REJONOWYUl. Tadeusza Kosciuszki 20UnternehmensstandortBrzeskoLSAD REJONOWYUl. Lipowa 1UnternehmensstandortBialogardLSAD REJONOWYAl. Henryka 23UnternehmensstandortChrzanowLSAD REJONOWYUl. Jednosci Robotniczej 15UnternehmensstandortSlubiceLSAD REJONOWYAl. Marcinkowskiego 10UnternehmensstandortKepnoLSAD REJONOWYUl. Tadeusza Kosciuszki 4UnternehmensstandortBochniaLSAD REJONOWYUl. Zlotoryjska 19UnternehmensstandortLegnicaLSAD REJONOWYUl. Sadowa 6UnternehmensstandortKedzierzyn-KozleLSAD REJONOWYUl. Jana III Sobieskiego 302UnternehmensstandortWejherowoLSAD REJONOWYUl. Szczecinska 1UnternehmensstandortCzluchowLSAD REJONOWYUl. Katowicka 2UnternehmensstandortKluczborkLSAD REJONOWYUl. Jasna 3UnternehmensstandortDrawsko PomorskieLSAD REJONOWYAl. Niepodleglosci 15UnternehmensstandortJarocinLSAD REJONOWYUl. Tadeusza Kosciuszki 30UnternehmensstandortStarogard GdanskiLSAD REJONOWYAl. Wolnosci 13UnternehmensstandortKaliszLSAD REJONOWYUl. Park Chopina 3UnternehmensstandortSwiebodzinLSAD REJONOWYUl. Biecka 5UnternehmensstandortGorliceLSAD REJONOWYUl. Konstytucji 5UnternehmensstandortGdyniaLSAD REJONOWYUl. 3 Maja 7UnternehmensstandortBielsk PodlaskiLSAD REJONOWYUl. Sadowa 2UnternehmensstandortOstrow WielkopolskiLSAD REJONOWYUl. Pijarska 3UnternehmensstandortNowy SaczLSAD REJONOWYUl. Kosciuszki 5UnternehmensstandortSanokLSAD REJONOWYUl. Wojska Polskiego 1UnternehmensstandortMiedzyrzeczLSAD REJONOWYUl. Katedralna 13UnternehmensstandortKolobrzegLSAD REJONOWYUl. Szarych Szeregow 13UnternehmensstandortSlupskLSAD REJONOWYUl. Sw. Andrzeja 3UnternehmensstandortSroda SlaskaLSAD REJONOWYUl. Armii Krajowej 3UnternehmensstandortJasloLSAD REJONOWY W OPOCZNIEUl. Edmunda Biernackiego 20UnternehmensstandortOpocznoLSAD REJONOWY W TORUNIUUl. Fosa Staromiejska 12/14UnternehmensstandortTorunLSAD REJONOWY W OPOLUUl. Ozimska 60aUnternehmensstandortOpoleLSAD REJONOWY W OLAWIEUl. 11 Listopada 12UnternehmensstandortOlawaLSAD REJONOWY W KIELCACHUl. Warszawska 44UnternehmensstandortKielceLSAD REJONOWY W RYBNIKUPl. Mikolaja Kopernika 2UnternehmensstandortRybnikLSAD REJONOWY W KONSKICHUl. Iwo Odrowaza 5UnternehmensstandortKonskieLSAD REJONOWY W OLESNICYUl. 3 Maja 48/49UnternehmensstandortOlesnicaLSAD REJONOWY W SIEDLCACHUl. Bp. Ignacego Swirskiego 17UnternehmensstandortSiedlceLSAD REJONOWY W OLSZTYNIEUl. Dabrowszczakow 44UnternehmensstandortOlsztynLSAD REJONOWY W WOLOMINIEUl. Gen. Ignacego Pradzynskiego 3aUnternehmensstandortWolominLSAD REJONOWY W OLECKUOs. Siejnik I 18UnternehmensstandortOleckoLSAD REJONOWY W TYCHACHUl. Budowlanych 33UnternehmensstandortTychyLSAD REJONOWY W SOKOLCEUl. Marsz. Jozefa Pilsudskiego 7UnternehmensstandortSokolkaLSAD REJONOWY W MYSLENICACHUl. Marsz. Jozefa Pilsudskiego 7UnternehmensstandortMysleniceLSAD REJONOWY W ZARACHUl. Podwale 2UnternehmensstandortZaryLSAD REJONOWY W DABROWIE GORNICZEJUl. Graniczna 23UnternehmensstandortDabrowa GorniczaLSAD REJONOWY W BRODNICYUl. Sadowa 5UnternehmensstandortBrodnicaLSAD REJONOWY W PABIANICACHUl. Partyzancka 105/127UnternehmensstandortPabianiceLSAD REJONOWY W BARTOSZYCACHUl. Warszawska 3UnternehmensstandortBartoszyceLSAD REJONOWY W SUWALKACHUl. Ludwika Warynskiego 45UnternehmensstandortSuwalkiLSAD REJONOWY W KOZIENICACHUl. Konstytucji 3 Maja 22UnternehmensstandortKozieniceLSAD REJONOWY W OTWOCKUUl. Armii Krajowej 2UnternehmensstandortOtwockLSAD REJONOWY W CHOJNICACHUl. Mlynska 30UnternehmensstandortChojniceLSAD REJONOWY W PULAWACHUl. Lubelska 7UnternehmensstandortPulawyLSAD REJONOWY W GRYFICACHUl. Wysoka Brama 2UnternehmensstandortGryficeLSAD REJONOWY W SEJNACHUl. Konarskiego 23bUnternehmensstandortSejnyLSAD REJONOWY W GLIWICACHUl. Powstancow Warszawy 23UnternehmensstandortGliwiceLSAD REJONOWY W KOLEUl. Wloclawska 4UnternehmensstandortKoloLSAD REJONOWY W SZAMOTULACHAl. 1 Maja 5aUnternehmensstandortSzamotulyLSAD REJONOWY W ZYWCUUl. Kosciuszki 39UnternehmensstandortZywiecLSAD REJONOWY W WADOWICACHUl. Zwirki I Wigury 9UnternehmensstandortWadowiceLSAD REJONOWY W KRASNIKUUl. Lubelska 81UnternehmensstandortKrasnikLSAD REJONOWY W JAWORZNIEUl. Grunwaldzka 28UnternehmensstandortJaworznoLSAD REJONOWY W BRANIEWIEUl. Sadowa 1UnternehmensstandortBraniewoLSAD REJONOWY W RACIBORZUUl. Nowa 29UnternehmensstandortRaciborzLSAD REJONOWY W BOLESLAWCUUl. Sadowa 1UnternehmensstandortBoleslawiecLSAD REJONOWY W MYSLOWICACHUl. Krakowska 2UnternehmensstandortMyslowiceLSAD REJONOWY W SKIERNIEWICACHUl. Wladyslawa Stanislawa Reymonta 12/14UnternehmensstandortSkierniewiceLSAD REJONOWY W KONINIEUl. Wojska Polskiego 2UnternehmensstandortKoninLSAD REJONOWY W OSTROLECEUl. Mazowiecka 3UnternehmensstandortOstrolekaLSAD REJONOWY W OLKUSZUUl. Krola Kazimierza Wielkiego 45UnternehmensstandortOlkuszLSAD REJONOWY W ZORACHAl. Jana Pawla II 15UnternehmensstandortZoryLSAD REJONOWY W PILEAl. Powstancow Wielkopolskich 79UnternehmensstandortPilaLSAD REJONOWY W ELKUUl. Jana I Hieronima Maleckich 4UnternehmensstandortElkLSAD REJONOWY W OSTRODZIEUl. Jana III Sobieskiego 12UnternehmensstandortOstrodaLSAD REJONOWY W LOMZYUl. Polowa 1UnternehmensstandortLomza 

Das gesuchte Unternehmen ist nicht dabei?Hier können Sie eine D&B D-U-N-S® Nummer anfordern

Mein UPIK® - LoginBenutzername:  Passwort:Passwort vergessen?Meine VorteileJetzt registrieren Mehr zum ThemaWelche Datenbasis liegt der Trefferliste zugrunde? Welche Datenbasis liegt dem UPIK®-Datensatz im Suchergebnis zugrunde? Was ist die D&B Worldbase? Gibt es eine weitere Beschreibung zu den angezeigten UPIK® Daten? Weitere UPIK® HintergrundinformationenUPIK® BasicsUPIK®-SucheD-U-N-S® Nummer anforderneUpdateMein UPIK®UPIK®-BasicsUPIK® ist ein Produkt von Bisnode Deutschland. Bisnode ist einer der führenden europäischen Anbieter für digitale Wirtschaftsinformationen. Erfahren Sie mehr über unser Unternehmen und unsere Angebote unterwww.bisnode.deEnglish  |   Datenschutz  |   Nutzungsbedingungen  |   Impressum  |   Sitemap

UPIK® - Unique Partner Identification Key

Home  |  News  |  Bisnode D&B Deutschland  |  D&B International  |  VDA  |  VCI  |  Kontakt  |  Login    "Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 roku w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu tworzy się (przywraca) z dniem 1 stycznia 2015 roku:Sąd Rejonowy w Chodzieży, Sąd Rejonowy w Gostyniu, Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, Sąd Rejonowy w Obornikach, Sąd Rejonowy w Rawiczu, Sąd Rejonowy w Śremie, Sąd Rejonowy w Wolsztynie, Sąd Rejonowy we Wrześni, Sąd Rejonowy w Złotowie.UWAGA !w/w Sądach Rejonowych nastąpiła zmiana rachunków bankowych"            http://www.poznan.so.gov.pl/  


Teresa Wojda

Chciejmy być ludżmi swiadomymi i wolnymi! Nie dajmy się traktowac jak martwe dusze

2015-10-02 10:24:45

Od naszych wewnętrznych przemian i od odcięcia się od złej energii władzy Trójkorony z Watykanem na czele, zależy uwolnienie się z żydowskiego jarzma, uwolnienie od ludzi nie posiadających Serca, prących do wojen i chaosu na Ziemi.

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/02/chciejmy-byc-ludzmi-swiadomymi-wolnymi-nie-dajmy-sie-traktowac-jak-martwe-dusze/ 

Chciejmy być ludźmi świadomymi, wolnymi!Nie dajmy się traktować jak martwe dusze !

 "Kiedy prawo jest bezprawiem opór staje się obowiązkiem ! "                                                                                         ( Bertold Brecht)                                                                                                                          

 Łowicz, 01.10.2015r.

 Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu podejmuje wielorakie działania aby poszerzać krąg ludzi podobnie myślących, ludzi pragnących pozytywnych zmian na drodze pogłębiania świadomości. Od naszych wewnętrznych przemian i od odcięcia  się od złej energii władzy Trójkorony z Watykanem na czele, zależy uwolnienie się z żydowskiego jarzma, uwolnienie od ludzi nie posiadających Serca, prących do wojen i chaosu na Ziemi.Link: “Babilon upadł” :https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilon-upadc582-polish-babylonisfallen.pdf

Nielegalne władze Łowicza boją się prawdy o upadku władzy Trój-Korony.

Prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” Teresa Wojda opłaciła 22.09.2015r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łowiczu rozwieszenie na słupach ogłoszeniowych w Łowiczu 13 plakatów w formacie A3, pt.:”Zostaliśmy uwolnieni! Przestańmy służyć upadłemu niewolniczemu systemowi z Watykanemna czele!”.

Niestety, dyrektor tego Ośrodka zarekwirował plakaty, by nie doszło do umieszczenia ich na 13 słupach ogłoszeniowych w Łowiczu.W rozmowie z T.Wojda, 24.09.2015r. dyrektor przyznał, że boi się upublicznienia treści plakatu. Nie chce, by do mieszkańców  dotarły niepodważalne fakty ujawnione na plakatach. Prezes T.Wojda stwierdziła, że mieszkańcy Łowicza mają bezwzględne prawo poznać fakty zawarte na plakatach, nawet jeśliby to uderzało w nielegalne miejscowe władze. Dodała, że gdy plakaty się nie ukażą, to i tak mieszkańcy poznają prawdę a upór dyrektora będzie działać przeciw niemu i nielegalnym  władzom miasta i powiatu. Nie zatrzyma fali szerzenia rozbudzonej świadomości o uwolnieniu i koniecznym bojkocie  zdemaskowanego “papierowego tygrysa”.

Na zakończenie rozmowy dyrektor obiecał, że za godzinę, czyli ok.godz.11.00 plakaty zostaną rozwieszone i będzie możliwe ich sfotografowanie.

Dyrektor OSIR nie dotrzymał słowa, więc Prezes T.Wojda rozwiesiła osobiście, wieczorem tego samego dnia, plakaty na słupach ogłoszeniowych.Słupy ogłoszeniowe  w Łowiczu nie są własnością żydowskiego okupanta, niszczącego miasto i powiat, lecz własnością Suwerena-Narodu Polskiego, własnością każdego Polaka-Suwerena- mieszkańca  Łowiczu.

Ponadto, następnego dnia tj. 25 września 2015r. na Targowicy Miejskiej w Łowiczu  została  osiem razy odczytana  przez magafony treść płatnego ogłoszenia o następującej treści:

Drodzy Rodacy !Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do niezwłocznego włączenia się do akcji rozpowszechniania na wszelkie możliwe sposoby plakatów pt.:”Zostaliśmy uwolnieni! Przestańmy służyć upadłemu niewolniczemu systemowi z Watykanem na czele!”Władze świeckie i kościelne  wszelkich szczebli w Polsce, działające w interesie światowych elit żydowskich, dążących do wywołania zamieszek i chaosu, by umożliwić wprowadzenie Nowego Porządku Światowego, boją się odkrywanej przez Polski Obywatelski Ruch Oporu prawdy o ich upadku i upadku z dniem 25.12.2012r. stworzonego przez nich niewolniczego systemu opartego na rabunkowym prawie morskim.Zamiast protestów ulicznych przeciwko imigrantom czy przeciwko komunie, której faktycznie nie ma i nie było, organizowanych za przyzwoleniem czy pod dyktando okupanta, proponujemy skupienie się wszystkich ludzi świadomych sytuacji, na wywołaniu w sobie, we własnym sercu, które jest cząstką Boskiej Energii, uczucia radości i miłości, by umożliwić pozytywne zmiany w nas samych i na świecie.

Link: “Gregg Braden. Wylecz wszystkie choroby w 3 minuty Cure all Illnesses in 3 minutes “https://www.youtube.com/watch?v=4Ij8PExvwu0 ,

Link: “DNA i Emocje - Gregg Braden PL”https://www.youtube.com/wa    tch?v=oxlCTFhNVHM

Link: “Gregg Braden - Kryzysy i przejście do Nowego Świata - napisy pl”https://www.youtube.com/watch?v=DdhW-nSaNwU

Według naukowych wyliczeń, aby zmienić świadomość i energię 1 miliona ludzi wystarczy 100 osób praktykujących wizualizowanie zamierzonego celu w formie spełnionej, tak jakby to już było dokonane. Poprzez odczuwanie takiego dokonanego stanu następuje spełnienie-cud, wraca wysłana Energia z udziałem Energii Boskiej pola kwantowego, pochodzącej z Serca, które jest cząstką Boga.”Musimy czuć uczucie tak, jakby modlitwa została już spełniona i w tym uczuciu mówimy do sił kreacji, pozwalając światu, by nam odpowiedział, pozwalając  temu polu kwantowemu, hologramowi, umysłowi Boga, by odpowiedział nam tym, co czujemy w naszej sytuacji“- zaczerpnięte z filmu “ GREGG BRADEN - NAUKA CUDÓW (lektor ivo pl) The Science of Miracles”https://www.youtube.com/watch?v=dqgP-EW_iYE“

Mówi się, że to człowiek stworzył wszystkie religie, ja uważam, że wszystkie religie stworzyły żydomasońskie kreatury, właśnie w celu zniewolenia CZŁOWIEKA, a oni przecież nie są ludżmi, oni są dziećmi szatana, bez duszy, dlatego nie mogą się duchowo rozwijać, a co za tym idzie nie mogą zamieszkiwać naszej pięknej planety ZIEMI.Muszą ją czem prędzej opuścić i tak się niedługo stanie.Każdy człowiek został przez Żródło wyposażony w najdoskonalszy komputer we wszechświecie tzn.SERCE czyli cząstkę boską, połączony z umysłem, potrafiący czynić cuda, trzeba tylko chcieć umieć z niego korzystać, aby samemu być szczęśliwym a na świecie panował pokój, radość i dobrobyt.”-komentarz zaczerpnięty z bloga:  https://kefir2010.wordpress.com/2015/04/28/czy-ludzkosc-rozjasni-wszechobecna-ciemnosc-stawmy-czola-przeciwnosciom/ #comment-13257         

 Szanowni Państwo !

W naszej bezkompromisowej działalności w obronie Narodu Polskiego i Polski los zesłał nam do pomocy równie bezkompromisową, nieustraszoną lekarkę, Polkę, Panią Basię.Składamy podziękowanie i najwyższe wyrazy uznania oraz wdzięczności.Maria Bejda, Teresa WojdaPOLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 01.10.2015r.

Oto poniżej komentarze Pani Basi:

To co się obecnie jeszcze dzieje na okupowanych przez pasożydów świecie jest ich „zwykłym” handlowym działaniem wobec nieświadomych tego niewolników, którzy jeszcze nie wiedzą, że są WOLNI I NIEZALEZNI od prawa morskiego !W praktyce oznacza to, że wszelkie wcześniejsze umowy nie mają żadnej mocy „prawnej” czyli nie obowiązuje spłata jakichkolwiek długów, odsetek i innych rachunków drukowanych i nielegalnie rozsyłanych przez administracje pasożytniczego okupanta próbującego w swej agonii utrzymać się na powierzchni „władzy” !!!

W tym filmiku wyjawiona jest struktura tej starej piramidy papierowych kłamstw opartej na metryce urodzenia i jej struktur wewnętrznych w połączeniu z prawem kanonicznym czyli niewolniczym poprzez Watykan !!! W 13 minucie tego filmu o tytule „Ja jestem człowiekiem i żadnym statkiem zagubionym na dalekim morzu”” wyjawione jest nazwisko „głównodowodzącego” czyliPATRIARCHY JERUZALEM, o imieniu THEOPHILOS III, urodzonego 4 kwietnia 1952 roku, który jest tzw. szefem łacińskiego kościoła i z tym przynależy się mu PRAWO KANONICZNE. NIE PAPIEZOWI !

Na poniższej stronie dotyczącej terroru mendiów wyłudzających poprzez swych kryminalnych poborców „urzędowych” opłaty RTV jest ukazane robienie z ofiary systemu „przestępcy”, która odważnie nagrała i opublikowała włamanie i napad do prywatnego mieszkania w celu rabunkowym, bo przymus i tak bezprawnego haraczu RTV od stycznia tego roku też jest już prawnie zniesiony !!!„Sądy morskie” jako narzędzia powiernicze „nie-rządów” mogą robić „geszefty” tylko z martwymi „podmiotami prawnymi”, a nie z żywymi osobami fizycznymi czyli z ludżmi ŚWIADOMYMI tego przekrętu wszechczasów !

Najprostszą metodą do uniknięcia bezpośredniej konfrontacji z „sądami” czy „urzędami” jest wysyłanie ich nie otwartych pism z powrotem do nadawcy, a już w żadnym wypadku nie przyjmowanie z podpisem listów poleconych !!!http://brd-schwindel.org/gez-ueberfall-auf-eine-buergerin-der-stadt-luenen-teil-3-die-staatsanwaltschaft/  ( niestety link ten obecnie jest zablokowany)"Najdłuższa żmija przemija" i nawet ta najbardziej jadowita, z podwójnym językiem, z martwą literą prawa dla "martwych" dusz straciła swą "moc", tylko dlatego, że odwiecznie "głupie" goje wierzący w to, co napisane zauważyły całą masę diabełków tkwiących w szczególe, gdzie na pierwszym miejscu rzuca się w oczy brak osobistych podpisów sędziów bojących się osobistej odpowiedzialności, takich samych tchórzliwych adwokatów wraz z całą bandą biurwokratów administracyjnych bazujących na prawnej niewiedzy podatników napiętnowanych NAZWISKIEM i dlatego podlegających bezprawiu powierniczych nie-rządów zorganizowanych mafijnie na całym świecie !https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilon-upadc582-polish-babylonisfallen.pdf

 

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/02/chciejmy-byc-ludzmi-swiadomymi-wolnymi-nie-dajmy-sie-traktowac-jak-martwe-dusze/ 


Teresa Wojda

ZOSTALIŚMY UWOLNIENI ! Przestańmy służyć upadłemu niewolniczemu systemowi z Watykanem na czele !

2015-09-20 18:55:59

 http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125927,przestanmy-sluzyc-upadlemu-systemowi-z-watykanem-na-czele

 

bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych, będące prywatnymi żydowskimi geszeftami, zarejestrowanymi w Waszyngtonie, działającymi na naszą szkodę i szkodę całej ludzkości !

 

ZOSTALIŚMY UWOLNIENI !

Przestańmy służyć upadłemu niewolniczemu systemowi z Watykanem na czele !

Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych, będące prywatnymi żydowskimi geszeftami, zarejestrowanymi  w Waszyngtonie, działającymi na naszą szkodę i szkodę całej ludzkości !

Zgodnie z Dekretem Suwerena wzywamy do oddolnego organizowania się w 3-5 osobowych  konspiracyjnych oddziałach obrony koniecznej, celem obrony przed podstępnym holokaustem Polaków, dokonywanym na zlecenie Watykanu i światowych elit żydowskich !

 

 

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 19.09.2015r.

www.wojdabejda.wordpress.com

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele



 

APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO.

Do wszystkich Polaków,
Sędziów, Prokuratorów, Adwokatów,
Dowódców wojskowych, komendantów policji, szefów wszelkich innych służb,
wszystkich żołnierzy, policjantów, strażaków, służb medycznych, ratowniczych i innych
oraz urzędników, dla których Polska nie jest pustym słowem lecz domem ojczystym.

Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się żydowskie okupacyjne władze, które Waszymi rękoma dokonują ludobójstwa na Narodzie Polskim, zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny !

Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z ich Ojczystej Ziemi !

Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach światowego spisku NWO poprzez m.in Agendę 21 !

Przerwijcie wreszcie ludobójcze działania  żydowskich, okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce w imię ratowania własnego życia i życia Waszych rodzin !
Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego Narodu  Polskiego !

Stańcie w obronie Narodu Polskiego, jego praw i własności !
To Wasza powinność wobec Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci i sióstr i całego Narodu Polskiego !

Jesteście służbami opłacanymi przez Naród Polski i jemu powinniście służyć i tylko Narodu Polskiego bronić!

Macie bezwzględne prawo odmowy stosowania jurysdykcji talmudycznej i  odmowy udziału w działaniach wojennych na polecenie okupanta !

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 03.07.2014r.

https://piotrbein.wordpress.com/2014/07/05/apel-do-polakow-wszelkich-sluzb-o-dzialania-w-obronie-narodu-polskiego/

 


Teresa Wojda

Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami z Poltrasplantem w roli głównej !

2015-09-04 08:28:35

Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami z Poltrasplantem w roli głównej !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125434,konieczny-masowy-sprzeciw-wobec-handlu-organami

 

“Słowo „pacjent” pochodzi z łacinskiego „patient” czyli cierpieć, znosić, toteż wszyscy znoszący cierpliwie wszelkie podstępy inkwizycyjne zwane oficjalną medycyną są cierpiętnikami umierającymi przedwcześnie w mękach i to wszystko wskutek fałszywej nadziei „odkupienia” zdrowia i życia, tak bezmyślnie oddawanego w koszerne macki wampirycznej mafii ze znakiem dwóch weży – już w antyku symbolizujących morderców i złodziei. “ - komentuje nieustraszona lekarka.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do niezwłocznego masowego przeciwstawiania  się  transplantologii  i całej oficjalnej medycynie, mylnie nazywanej służbą “zdrowia“, która jest największym cichym i bezkarnym ludobójstwem wszechczasów !

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/07/15/oficjalna-medycyna-to-najwieksze-ciche-i-bezkarne-ludobojstwo-wszechczasow/

polskiruchoporu.neon24.pl/post/123442,nie-oddawajmy-swojego-zdrowia-w-rece-lekarzy-okupanta

polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow

polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do obrony koniecznej przed zaplanowaną  z premedytacją i skwapliwie realizowaną machiną uśmiercania Polaków w placówkach oficjalnej medycyny, a przy tym finasowanej ze środków wypracowanych przez Naród Polski.Każdy Polak na mocy Proklamacji z 02.11.2014r. i Dekretu z 02.04.2015r. oraz na mocy Raportu Paradygmatu ogłoszonego 25.12.2012r. przez One Peoples Public Trust został obligatoryjnie uwolniony od niewolniczego światowego prywatnego systemu, opartego na prawie morskim. Jednocześnie każdy Polak został zobowiązany do tworzenia od podstaw nowych systemów w ERZE DOSTATKU.

Najwyższy czas, aby każdy Polak  uświadomil sobie, że finansuje uśmiercanie siebie, swojej rodziny i Rodaków !  W stanie najwyższego zagrożenia Narodu Polskiego i Polski pora trzymać się z dala od oficjalnej służby zdrowia, by zatrzymać dokonujący się bezkarny, cichy mord na Narodzie Polskim !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa dozmiany systemu kształcenia lekarzy na system  oparty na medycynie naturalnej z wykorzystaniem ukrywanych przed narodami terapii  tworzenia nowego systemu ratownictwa medycznego z udziałem wyłącznie rodowitych Polaków, ratowników i lekarzy medycyny naturalnejstosowania zasady ograniczonego zaufania do lekarzy i do wyników wszelkich badań diagnostycznych i profilaktycznych“Niedawno dowiedziałam się, że w Niemczech mafia przeszczepów fabrykuje dowody do konieczności przeszczepów nerek dodając parę kropel krwi do moczu oddanego do analizy i tak sfałszowany wynik z moczu zdrowego człowieka ma być przekonującym dowodem na życiową konieczność przeszczepu nerki !!!!” - ostrzega  nieustraszona lekarkado masowego bojkotowania lekarzy oficjalnej medycyny, realizujących wytyczne ludobójczego kartelu medycznegoignorowania  wszelkich zaproszeń na badania np. kolonoskopia, mammografia, cytologia i inne, które nie tylko, że szkodzą naszemu zdrowiu to narażają na niebezpieczeństwo fałszywych diagnoz i związanej z tym niepotrzebnej  udręki, cierpienia.bojkokotowania wszelkich  akcji promujących  transplantologię czy też pakiety onkologiczne itp.

Nieustraszona lekarka ostrzega : “Jak krzyczą o zdrowiu, życiu i dobrobycie, oznacza to w rzeczywistości chorobę i śmierć w ubóstwie , jak mówią o pokoju i pomocy humanitarnej, to znaczy, że chcą ciągłych wojen i grabieży, jak ryczą o praworządności, sprawiedliwości i demokracji, to chcą zniszczyć i ukraść cały świat !”posiadania zawsze przy sobie kopii oświadczenia sprzeciwu  przeznaczania swoich organów i tkanek do transplantologii. Oryginał oświadczenia sprzeciwu powinien być przechowywany w domu, za wiedzą członków rodziny a druga kopia zdeponowana u zaufanego lekarza domowego.nie składania żadnych sprzeciwów w Centralnym Rejestrze Sprzeciwówszerokiego rozpowszechniania ostrzeżeń przed transplantologią i firmą Poltransplantdbania do własne zdrowie, pogłębiania wiedzy na temat medycyny naturalnej                 

Drodzy Rodacy!

Według nielegalnego, w świetle  w Proklamacji z 02.11.2014r. oraz Dekretu z 02.04.2015r., prawa, ustanowionego przez żydowskiego okupanta, brak zastrzeżenia w banku sprzeciwów równoznaczny jest z bezkarnym uśmiercaniem ofiar i pobieraniem ich organów i tkanek do przeszczepów.Wg tego okupacyjnego prawa każdy Polak stał się obligatoryjnie dawcą organów.link; “Centralny Rejestr Sprzeciwów”, http://www.poltransplant.org.pl/crs1.htmlZłożenie osobistego oświadczenia o nie zgadzaniu się na bycie dawcą organów i tkanek w “Centralnym Banku Sprzeciwów ”, nie daje gwarancji, ani pewności uchronienia  się przed przeznaczeniem na organy, ze względu na degrengoladę wszelkich służb w Polsce.Wręcz przeciwnie, naraża na niebezpieczeństwo zignorowania naszego sprzeciwu a nawet fałszywych diagnoz i leczenia prowadzącego do zakwalifikowania np. do operacji.

Pod pretekstem troski o nasze zdrowie dochodzi do uśmiercania na stołach operacyjnych Polaków i przeznaczania ich organów do transplantologii, zamiast zastosowania leczenia.Zwykle rodzina zmarłego nie dochodzi prawdy o faktycznych przyczynach  nagłej i niespodziewanej śmierci członka rodziny. W związku z tym proceder uśmiercania żywych Polaków na organy kwitnie bez żadnych przeszkód.O doskonale zorganizowanym  handlu organami i tkankami Polaków pisał jeden z pracowników Poltransplantu w komentarzu pod ogłoszeniem pt: “Dawcy organów oskarżają zza grobów. Skarga do Prokuratora Generalnego Trybunału Karnego w Hadze”, pod naszą petycją protest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu.

http://www.petycjeonline.com/forum/post/2370883“

Aha ! Ten "Olgierd" obawia się tylko droższej "konkurencji" zamiast głosić Prawdę o obu "firmach" - żydowskich koszernych rzeźnikach w kryminalnie zorganizowanych bandach do patroszenia ludzi na żywca i w Niemczech i w Polsce czy też łącznie na całym świecie za wiedzą i "prawnym" przyzwoleniem  nie-rządów i ich marionetek partyjnych ! Inkwizycyjny horror wszechczasów ! “ - komentuje nieustraszona lekarkalink: “Organspende???

Nein,danke!”http://rohspirit.de/koerper/organspende-nein-danke/

(Dawstwo organów??? Nie, dziękuję!) Jeder, der sich zur Organspende bereit erklärt hat oder dessen Angehörige nach seinem Tode dem zustimmen, jeder, der in einem Land stirbt, in dem die sog. Widerspruchsregelung gilt, ohne dass er seinen Widerspruch dort hat registrieren lassen, muß wissen, dass nach seinem „Tode“ nur lebend‐ frische Organe entnommen und transplantiert werden können, nicht leblose Organe einer Leiche.Każdy kto zgodził sie być dawcą organów albo upoważnił rodzinę do takiej zgody po jego śmierci musi wiedzieć, że po orzeczeniu jego “śmierci” tylko świeże organy mogą zostać pobrane i przeszczepione, nie martwe organy nieboszczyka.link; “Organspende  „JA“  oder  „NEIN“ Eine Entscheidungshilfe von Georg Meinecke”( Dawstwo organów tak albo nie - Georg Mainecke pomaga w podjęciu decyzji.”)

http://www.impfkritik.de/upload/pdf/Organspende/Organspende1.pdfWie bei einem operierten lebenden Patienten reagiert der „Hirntote“ wie dieser auf unbewußte Schmerzen. Die Pulsfrequenz schnellt hoch, der Blutdruck bewegt sich, Hormone werden ausgeschüttet. Ein wirklich Toter, ein Leichnam ist zu solchen Reaktionen selbstverständlich nicht mehr fähig. Da ein Schmerzempfinden mit letzter Sicherheit nicht ausgeschlossen werden kann, ist in der Schweiz inzwischen eine Vollnarkose bei der Organentnahme am „Toten“ vorgeschrieben. Selbst die DSO empfiehlt zur „Optimierung des chirurgischen Eingriffs“ 5 Fentanyl, ein synthetisches Opioid (Opiat). Es ist eines der stärksten Schmerzmittel, ca. 100 x stärker als Morphin. Gescheut wird die Empfehlung einer Vollnarkose, da dies offensichtlich auch dem Laien offenbaren würde, dass der tote Organspender in Wirklichkeit noch gar nicht tot ist.  “Podobnie jak w przypadku żywego pacjenta, operowany “martwy mózg" reaguje tak  samo na nieświadomy ból. Tętno bije mocniej, podnosi  się ciśnienie krwi, hormony są uruchamiane. Naprawdę żyje, trup jest oczywiście nie jest już zdolny do takich reakcji. Jak ból z całą pewnością nie można wykluczyć dowodzi, że w Szwajcarii zalecane jest znieczulenie ogólne podczas usuwania narządów z "martwych". Nawet DSO zaleca "optymalizację zabiegu chirurgicznego"  syntetycznym  5 fentanyl, opioid (a) opiatów. Jest to jeden z najsilniejszych środków przeciwbólowych, około 100 razy silniejszy niż morfina. Zalecanie jest znieczulenie ogólne, ponieważ byłoby to oczywiście ujawnieniem dla laika, że zmarli dawcy narządów w rzeczywistości nie są martwi. “ czytamy w opracowaniu niemieckiego nestora rzeczników pacjentów dr. Meinecke.

O tym jak faktycznie doskonale zorganizowany jest  mechanizm Poltransplantu miałyśmy okazję same się przekonać w dniu 13.04.2014 . w Świeryżu Drugim k.Łowicza, podczas ratowania motocyklisty, który niespodziewanie zjechał na pole przyległe do drogi i stracił przytomność.Pogotowie ratunkowe zostało zawiadomione, że motocyklista jest nieprzytomny. Natychmiast przesłano tę informację do Poltransplantu, który wysłał helikopter. Na miejsce wypadku przyjechały dwie karetki pogotowia, z czego jedna karetka zabrała przytomną pasażerkę do najbliższego szpitala w Łowiczu. Pomimo, że motocyklista odzyskał przytomność, dzięki skutecznej pomocy M.Bejda metodą BSM (przyłożenie rąk do głowy), to jednak nie został przewieziony do najbliższego szpitala, ale był przetrzymywany ponad godzinę w karetce, w oczekiwaniu na przylot helikoptera. Zachowanie policjantów i strażaków, jak też ratowników pogotowia wskazywało wyraźnie, że nie chodziło im o dobro i wolę pacjenta, który sprzeciwiał się przewiezieniu go helikopterem do odległego szpitala w Zgierzu, ale wyłącznie o zrealizowanie zlecenia, z którego prawdopodobnie czerpią  profity. Wszystkie obecne na miejscu zdarzenia  służby współdziałały solidarnie w interesie Poltransplantu a nie w interesie poszkodowanego w wypadku !Szczegółowy opis uratowania życia radnemu gminy Zduny, poszkodowanemu w wypadku motocyklowym zawarty jest w poniższych linkach:

piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

W tym “doskonałym mechanizmie“ Poltransplantu” wykorzystywana jest  niewiedza Polaków na temat obowiązujących przepisów regulujących wykorzystanie organów do przeszczepów. Istnienie specjalnego, centralnego rejestru sprzeciwów, powołanego przez okupanta a prowadzoego przez prywatną firmę, która czerpie zyski z usług medycznych, w tym z transplantologii, niesie ze sobą niebezpieczeństwo np. porwań, zaginięć osób sprzeciwiających się oddaniu swojego ciała, umysłu i duszy na przeszczepy..

Wobec powyższego każdy Polak, który nie wie, że powinien przy sobie posiadać oświadczenie sprzeciwu jest potencjalnym dawcą organów i tkanek a zarazem może stać się ofiarą służb medycznych, które mają władzę nad życiem poszkodowanych w wypadkach jak też pacjentów leczonych w placówkach medycznych.Poltransplant  to prywatna firma zarejestrowana w Waszyngtonie pod numerem 424307540. Uczestniczy w międzynarodowym handlu  żywymi organami i tkankami, pobieranymi od żywych ofiar wypadków czy  też żywych pacjentów placówek służby “zdrowia”(szpitale, przychodnie, kliniki, instytuty, itp.), bo tylko takie są przydatne w transplantologii.

Poniżej na wypis z rejestru US Dept of Labor w Waszyngtonie :UPIK® Datensatz - LL Eingetragener Firmenname CENTRUM ORGANIZACYJNO KOORDYNACYJNE D S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANTL Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil POLTRANSPLANTL D-U-N-S® Nummer 424307540L Geschäftssitz Al. Jerozolimskie 87L Postleitzahl 02 001L Postalische Stadt WarszawaLand PolandW Länder-Code 616PostfachnummerPostfach StadtL Telefon Nummer 226225806W Fax Nummer 226223243W Name Hauptverantwortlicher : główny odpowiedzialny Danielewicz RomanW Tätigkeit (SIC) 8099US Dept of Labor, A to Z Index | En Español | Contact Us |FAQs |About OSHABookmark and Share, QuickTakesNewsletter,RSS FeedsRSS Feeds, Feedback StarWas this page helpful? Occupational Safety & Health AdministrationWe Can HelpWhat's New | Offices, OSHA logo,Home, WorkersRegulations, Enforcement, Data & Statistics,Training,Publication Newsroom, Small Business, Anti-Retaliation, Description for 8099: Health and Allied Services, Not Elsewhere ClassifiedDivision I: Services | Major Group 80: Health ServicesIndustry Group 809: Miscellaneous Health And Allied Services, Not8099 Health and Allied Services, Not Elsewhere ClassifiedEstablishments primarily engaged in providing health and allied services, not elsewhere classified. Offices and clinics of health practitioners are classified according to their primary activity in Industry Groups 801 through 804.Artists, medica / sztuka medycznaBlood banks/ bank krwiBlood donor stations/ stacje krwiodawstwaChildbirth preparation classes/ klasy przygotowań do poroduHealth screening service/ usługi posiewoweHearing testing service/ testowanie słuchuInsurance physical examination service, except by physicians/badania fizyczne  dla ubezpieczycieli z wyjątkiem lekarzyMedical photography and art/ fotografia medyczna i artystycznaOsteoporosis centers’/ centrum osteoporozyOxygen tent service/  usługi tlenowePhysical examination service, except by physicians/ badania fizyczne z wyjątkiem lekarzyPlasmapheresis Centers/ Centrum plazmoforezySperm banks / Bank spermySIC Search Division Structure Major Group Structure, Freedom of Information Act  |   Privacy & Security Statement  |   Disclaimers  |   Important Web Site Notices  |   International  |   Contact U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTY, www.OSHA.gov   www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?

id=203&tab=description

Wyszczególniony w rejestrze w Waszyngtonie zakres usług firmy Poltransplant to “ taki kamuflaż słowny na straszące badania okresowe typu "grużlica" czy "rak", za pomocą badań laboratoryjnych, biopsji i całej tej twórczości "artystów medycznych" , symulujących dbałość o zdrowie czy leczenie goja i jego zwierząt. Jest to rosyjska ruletka diagnostyczna, bo na kogo  wypadnie, to tego bęc. Centra plazmaferezy zajmują się przerabianiem krwi pobranej od gojów "honorowo" i przypuszczam, że te pejsate bezduszne wampiry wzmacniają się sami tymi "produktami" oraz drogo je sprzedają na rynku  chirurgiczno-transplantologicznym.”-  komentuje nieustraszona lekarka demaskująca upadły światowy, niewolniczy prywatny system z Watykanem na czele.

Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORUŁowicz,

29.08.2015r.--


Teresa Wojda

Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami z Poltrasplantem w roli głównej !

2015-09-04 08:27:51

Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami z Poltrasplantem w roli głównej !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125434,konieczny-masowy-sprzeciw-wobec-handlu-organami

 

“Słowo „pacjent” pochodzi z łacinskiego „patient” czyli cierpieć, znosić, toteż wszyscy znoszący cierpliwie wszelkie podstępy inkwizycyjne zwane oficjalną medycyną są cierpiętnikami umierającymi przedwcześnie w mękach i to wszystko wskutek fałszywej nadziei „odkupienia” zdrowia i życia, tak bezmyślnie oddawanego w koszerne macki wampirycznej mafii ze znakiem dwóch weży – już w antyku symbolizujących morderców i złodziei. “ - komentuje nieustraszona lekarka.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do niezwłocznego masowego przeciwstawiania  się  transplantologii  i całej oficjalnej medycynie, mylnie nazywanej służbą “zdrowia“, która jest największym cichym i bezkarnym ludobójstwem wszechczasów !

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/07/15/oficjalna-medycyna-to-najwieksze-ciche-i-bezkarne-ludobojstwo-wszechczasow/

polskiruchoporu.neon24.pl/post/123442,nie-oddawajmy-swojego-zdrowia-w-rece-lekarzy-okupanta

polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow

polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do obrony koniecznej przed zaplanowaną  z premedytacją i skwapliwie realizowaną machiną uśmiercania Polaków w placówkach oficjalnej medycyny, a przy tym finasowanej ze środków wypracowanych przez Naród Polski.Każdy Polak na mocy Proklamacji z 02.11.2014r. i Dekretu z 02.04.2015r. oraz na mocy Raportu Paradygmatu ogłoszonego 25.12.2012r. przez One Peoples Public Trust został obligatoryjnie uwolniony od niewolniczego światowego prywatnego systemu, opartego na prawie morskim. Jednocześnie każdy Polak został zobowiązany do tworzenia od podstaw nowych systemów w ERZE DOSTATKU.

Najwyższy czas, aby każdy Polak  uświadomil sobie, że finansuje uśmiercanie siebie, swojej rodziny i Rodaków !  W stanie najwyższego zagrożenia Narodu Polskiego i Polski pora trzymać się z dala od oficjalnej służby zdrowia, by zatrzymać dokonujący się bezkarny, cichy mord na Narodzie Polskim !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa dozmiany systemu kształcenia lekarzy na system  oparty na medycynie naturalnej z wykorzystaniem ukrywanych przed narodami terapii  tworzenia nowego systemu ratownictwa medycznego z udziałem wyłącznie rodowitych Polaków, ratowników i lekarzy medycyny naturalnejstosowania zasady ograniczonego zaufania do lekarzy i do wyników wszelkich badań diagnostycznych i profilaktycznych“Niedawno dowiedziałam się, że w Niemczech mafia przeszczepów fabrykuje dowody do konieczności przeszczepów nerek dodając parę kropel krwi do moczu oddanego do analizy i tak sfałszowany wynik z moczu zdrowego człowieka ma być przekonującym dowodem na życiową konieczność przeszczepu nerki !!!!” - ostrzega  nieustraszona lekarkado masowego bojkotowania lekarzy oficjalnej medycyny, realizujących wytyczne ludobójczego kartelu medycznegoignorowania  wszelkich zaproszeń na badania np. kolonoskopia, mammografia, cytologia i inne, które nie tylko, że szkodzą naszemu zdrowiu to narażają na niebezpieczeństwo fałszywych diagnoz i związanej z tym niepotrzebnej  udręki, cierpienia.bojkokotowania wszelkich  akcji promujących  transplantologię czy też pakiety onkologiczne itp.

Nieustraszona lekarka ostrzega : “Jak krzyczą o zdrowiu, życiu i dobrobycie, oznacza to w rzeczywistości chorobę i śmierć w ubóstwie , jak mówią o pokoju i pomocy humanitarnej, to znaczy, że chcą ciągłych wojen i grabieży, jak ryczą o praworządności, sprawiedliwości i demokracji, to chcą zniszczyć i ukraść cały świat !”posiadania zawsze przy sobie kopii oświadczenia sprzeciwu  przeznaczania swoich organów i tkanek do transplantologii. Oryginał oświadczenia sprzeciwu powinien być przechowywany w domu, za wiedzą członków rodziny a druga kopia zdeponowana u zaufanego lekarza domowego.nie składania żadnych sprzeciwów w Centralnym Rejestrze Sprzeciwówszerokiego rozpowszechniania ostrzeżeń przed transplantologią i firmą Poltransplantdbania do własne zdrowie, pogłębiania wiedzy na temat medycyny naturalnej                 

Drodzy Rodacy!

Według nielegalnego, w świetle  w Proklamacji z 02.11.2014r. oraz Dekretu z 02.04.2015r., prawa, ustanowionego przez żydowskiego okupanta, brak zastrzeżenia w banku sprzeciwów równoznaczny jest z bezkarnym uśmiercaniem ofiar i pobieraniem ich organów i tkanek do przeszczepów.Wg tego okupacyjnego prawa każdy Polak stał się obligatoryjnie dawcą organów.link; “Centralny Rejestr Sprzeciwów”, http://www.poltransplant.org.pl/crs1.htmlZłożenie osobistego oświadczenia o nie zgadzaniu się na bycie dawcą organów i tkanek w “Centralnym Banku Sprzeciwów ”, nie daje gwarancji, ani pewności uchronienia  się przed przeznaczeniem na organy, ze względu na degrengoladę wszelkich służb w Polsce.Wręcz przeciwnie, naraża na niebezpieczeństwo zignorowania naszego sprzeciwu a nawet fałszywych diagnoz i leczenia prowadzącego do zakwalifikowania np. do operacji.

Pod pretekstem troski o nasze zdrowie dochodzi do uśmiercania na stołach operacyjnych Polaków i przeznaczania ich organów do transplantologii, zamiast zastosowania leczenia.Zwykle rodzina zmarłego nie dochodzi prawdy o faktycznych przyczynach  nagłej i niespodziewanej śmierci członka rodziny. W związku z tym proceder uśmiercania żywych Polaków na organy kwitnie bez żadnych przeszkód.O doskonale zorganizowanym  handlu organami i tkankami Polaków pisał jeden z pracowników Poltransplantu w komentarzu pod ogłoszeniem pt: “Dawcy organów oskarżają zza grobów. Skarga do Prokuratora Generalnego Trybunału Karnego w Hadze”, pod naszą petycją protest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu.

http://www.petycjeonline.com/forum/post/2370883“

Aha ! Ten "Olgierd" obawia się tylko droższej "konkurencji" zamiast głosić Prawdę o obu "firmach" - żydowskich koszernych rzeźnikach w kryminalnie zorganizowanych bandach do patroszenia ludzi na żywca i w Niemczech i w Polsce czy też łącznie na całym świecie za wiedzą i "prawnym" przyzwoleniem  nie-rządów i ich marionetek partyjnych ! Inkwizycyjny horror wszechczasów ! “ - komentuje nieustraszona lekarkalink: “Organspende???

Nein,danke!”http://rohspirit.de/koerper/organspende-nein-danke/

(Dawstwo organów??? Nie, dziękuję!) Jeder, der sich zur Organspende bereit erklärt hat oder dessen Angehörige nach seinem Tode dem zustimmen, jeder, der in einem Land stirbt, in dem die sog. Widerspruchsregelung gilt, ohne dass er seinen Widerspruch dort hat registrieren lassen, muß wissen, dass nach seinem „Tode“ nur lebend‐ frische Organe entnommen und transplantiert werden können, nicht leblose Organe einer Leiche.Każdy kto zgodził sie być dawcą organów albo upoważnił rodzinę do takiej zgody po jego śmierci musi wiedzieć, że po orzeczeniu jego “śmierci” tylko świeże organy mogą zostać pobrane i przeszczepione, nie martwe organy nieboszczyka.link; “Organspende  „JA“  oder  „NEIN“ Eine Entscheidungshilfe von Georg Meinecke”( Dawstwo organów tak albo nie - Georg Mainecke pomaga w podjęciu decyzji.”)

http://www.impfkritik.de/upload/pdf/Organspende/Organspende1.pdfWie bei einem operierten lebenden Patienten reagiert der „Hirntote“ wie dieser auf unbewußte Schmerzen. Die Pulsfrequenz schnellt hoch, der Blutdruck bewegt sich, Hormone werden ausgeschüttet. Ein wirklich Toter, ein Leichnam ist zu solchen Reaktionen selbstverständlich nicht mehr fähig. Da ein Schmerzempfinden mit letzter Sicherheit nicht ausgeschlossen werden kann, ist in der Schweiz inzwischen eine Vollnarkose bei der Organentnahme am „Toten“ vorgeschrieben. Selbst die DSO empfiehlt zur „Optimierung des chirurgischen Eingriffs“ 5 Fentanyl, ein synthetisches Opioid (Opiat). Es ist eines der stärksten Schmerzmittel, ca. 100 x stärker als Morphin. Gescheut wird die Empfehlung einer Vollnarkose, da dies offensichtlich auch dem Laien offenbaren würde, dass der tote Organspender in Wirklichkeit noch gar nicht tot ist.  “Podobnie jak w przypadku żywego pacjenta, operowany “martwy mózg" reaguje tak  samo na nieświadomy ból. Tętno bije mocniej, podnosi  się ciśnienie krwi, hormony są uruchamiane. Naprawdę żyje, trup jest oczywiście nie jest już zdolny do takich reakcji. Jak ból z całą pewnością nie można wykluczyć dowodzi, że w Szwajcarii zalecane jest znieczulenie ogólne podczas usuwania narządów z "martwych". Nawet DSO zaleca "optymalizację zabiegu chirurgicznego"  syntetycznym  5 fentanyl, opioid (a) opiatów. Jest to jeden z najsilniejszych środków przeciwbólowych, około 100 razy silniejszy niż morfina. Zalecanie jest znieczulenie ogólne, ponieważ byłoby to oczywiście ujawnieniem dla laika, że zmarli dawcy narządów w rzeczywistości nie są martwi. “ czytamy w opracowaniu niemieckiego nestora rzeczników pacjentów dr. Meinecke.

O tym jak faktycznie doskonale zorganizowany jest  mechanizm Poltransplantu miałyśmy okazję same się przekonać w dniu 13.04.2014 . w Świeryżu Drugim k.Łowicza, podczas ratowania motocyklisty, który niespodziewanie zjechał na pole przyległe do drogi i stracił przytomność.Pogotowie ratunkowe zostało zawiadomione, że motocyklista jest nieprzytomny. Natychmiast przesłano tę informację do Poltransplantu, który wysłał helikopter. Na miejsce wypadku przyjechały dwie karetki pogotowia, z czego jedna karetka zabrała przytomną pasażerkę do najbliższego szpitala w Łowiczu. Pomimo, że motocyklista odzyskał przytomność, dzięki skutecznej pomocy M.Bejda metodą BSM (przyłożenie rąk do głowy), to jednak nie został przewieziony do najbliższego szpitala, ale był przetrzymywany ponad godzinę w karetce, w oczekiwaniu na przylot helikoptera. Zachowanie policjantów i strażaków, jak też ratowników pogotowia wskazywało wyraźnie, że nie chodziło im o dobro i wolę pacjenta, który sprzeciwiał się przewiezieniu go helikopterem do odległego szpitala w Zgierzu, ale wyłącznie o zrealizowanie zlecenia, z którego prawdopodobnie czerpią  profity. Wszystkie obecne na miejscu zdarzenia  służby współdziałały solidarnie w interesie Poltransplantu a nie w interesie poszkodowanego w wypadku !Szczegółowy opis uratowania życia radnemu gminy Zduny, poszkodowanemu w wypadku motocyklowym zawarty jest w poniższych linkach:

piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

W tym “doskonałym mechanizmie“ Poltransplantu” wykorzystywana jest  niewiedza Polaków na temat obowiązujących przepisów regulujących wykorzystanie organów do przeszczepów. Istnienie specjalnego, centralnego rejestru sprzeciwów, powołanego przez okupanta a prowadzoego przez prywatną firmę, która czerpie zyski z usług medycznych, w tym z transplantologii, niesie ze sobą niebezpieczeństwo np. porwań, zaginięć osób sprzeciwiających się oddaniu swojego ciała, umysłu i duszy na przeszczepy..

Wobec powyższego każdy Polak, który nie wie, że powinien przy sobie posiadać oświadczenie sprzeciwu jest potencjalnym dawcą organów i tkanek a zarazem może stać się ofiarą służb medycznych, które mają władzę nad życiem poszkodowanych w wypadkach jak też pacjentów leczonych w placówkach medycznych.Poltransplant  to prywatna firma zarejestrowana w Waszyngtonie pod numerem 424307540. Uczestniczy w międzynarodowym handlu  żywymi organami i tkankami, pobieranymi od żywych ofiar wypadków czy  też żywych pacjentów placówek służby “zdrowia”(szpitale, przychodnie, kliniki, instytuty, itp.), bo tylko takie są przydatne w transplantologii.

Poniżej na wypis z rejestru US Dept of Labor w Waszyngtonie :UPIK® Datensatz - LL Eingetragener Firmenname CENTRUM ORGANIZACYJNO KOORDYNACYJNE D S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANTL Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil POLTRANSPLANTL D-U-N-S® Nummer 424307540L Geschäftssitz Al. Jerozolimskie 87L Postleitzahl 02 001L Postalische Stadt WarszawaLand PolandW Länder-Code 616PostfachnummerPostfach StadtL Telefon Nummer 226225806W Fax Nummer 226223243W Name Hauptverantwortlicher : główny odpowiedzialny Danielewicz RomanW Tätigkeit (SIC) 8099US Dept of Labor, A to Z Index | En Español | Contact Us |FAQs |About OSHABookmark and Share, QuickTakesNewsletter,RSS FeedsRSS Feeds, Feedback StarWas this page helpful? Occupational Safety & Health AdministrationWe Can HelpWhat's New | Offices, OSHA logo,Home, WorkersRegulations, Enforcement, Data & Statistics,Training,Publication Newsroom, Small Business, Anti-Retaliation, Description for 8099: Health and Allied Services, Not Elsewhere ClassifiedDivision I: Services | Major Group 80: Health ServicesIndustry Group 809: Miscellaneous Health And Allied Services, Not8099 Health and Allied Services, Not Elsewhere ClassifiedEstablishments primarily engaged in providing health and allied services, not elsewhere classified. Offices and clinics of health practitioners are classified according to their primary activity in Industry Groups 801 through 804.Artists, medica / sztuka medycznaBlood banks/ bank krwiBlood donor stations/ stacje krwiodawstwaChildbirth preparation classes/ klasy przygotowań do poroduHealth screening service/ usługi posiewoweHearing testing service/ testowanie słuchuInsurance physical examination service, except by physicians/badania fizyczne  dla ubezpieczycieli z wyjątkiem lekarzyMedical photography and art/ fotografia medyczna i artystycznaOsteoporosis centers’/ centrum osteoporozyOxygen tent service/  usługi tlenowePhysical examination service, except by physicians/ badania fizyczne z wyjątkiem lekarzyPlasmapheresis Centers/ Centrum plazmoforezySperm banks / Bank spermySIC Search Division Structure Major Group Structure, Freedom of Information Act  |   Privacy & Security Statement  |   Disclaimers  |   Important Web Site Notices  |   International  |   Contact U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTY, www.OSHA.gov   www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?

id=203&tab=description

Wyszczególniony w rejestrze w Waszyngtonie zakres usług firmy Poltransplant to “ taki kamuflaż słowny na straszące badania okresowe typu "grużlica" czy "rak", za pomocą badań laboratoryjnych, biopsji i całej tej twórczości "artystów medycznych" , symulujących dbałość o zdrowie czy leczenie goja i jego zwierząt. Jest to rosyjska ruletka diagnostyczna, bo na kogo  wypadnie, to tego bęc. Centra plazmaferezy zajmują się przerabianiem krwi pobranej od gojów "honorowo" i przypuszczam, że te pejsate bezduszne wampiry wzmacniają się sami tymi "produktami" oraz drogo je sprzedają na rynku  chirurgiczno-transplantologicznym.”-  komentuje nieustraszona lekarka demaskująca upadły światowy, niewolniczy prywatny system z Watykanem na czele.

Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORUŁowicz,

29.08.2015r.--


Teresa Wojda

Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami z Poltrasplantem w roli głównej !

2015-09-04 08:27:20

Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami z Poltrasplantem w roli głównej !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125434,konieczny-masowy-sprzeciw-wobec-handlu-organami

 

“Słowo „pacjent” pochodzi z łacinskiego „patient” czyli cierpieć, znosić, toteż wszyscy znoszący cierpliwie wszelkie podstępy inkwizycyjne zwane oficjalną medycyną są cierpiętnikami umierającymi przedwcześnie w mękach i to wszystko wskutek fałszywej nadziei „odkupienia” zdrowia i życia, tak bezmyślnie oddawanego w koszerne macki wampirycznej mafii ze znakiem dwóch weży – już w antyku symbolizujących morderców i złodziei. “ - komentuje nieustraszona lekarka.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do niezwłocznego masowego przeciwstawiania  się  transplantologii  i całej oficjalnej medycynie, mylnie nazywanej służbą “zdrowia“, która jest największym cichym i bezkarnym ludobójstwem wszechczasów !

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/07/15/oficjalna-medycyna-to-najwieksze-ciche-i-bezkarne-ludobojstwo-wszechczasow/

polskiruchoporu.neon24.pl/post/123442,nie-oddawajmy-swojego-zdrowia-w-rece-lekarzy-okupanta

polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow

polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do obrony koniecznej przed zaplanowaną  z premedytacją i skwapliwie realizowaną machiną uśmiercania Polaków w placówkach oficjalnej medycyny, a przy tym finasowanej ze środków wypracowanych przez Naród Polski.Każdy Polak na mocy Proklamacji z 02.11.2014r. i Dekretu z 02.04.2015r. oraz na mocy Raportu Paradygmatu ogłoszonego 25.12.2012r. przez One Peoples Public Trust został obligatoryjnie uwolniony od niewolniczego światowego prywatnego systemu, opartego na prawie morskim. Jednocześnie każdy Polak został zobowiązany do tworzenia od podstaw nowych systemów w ERZE DOSTATKU.

Najwyższy czas, aby każdy Polak  uświadomil sobie, że finansuje uśmiercanie siebie, swojej rodziny i Rodaków !  W stanie najwyższego zagrożenia Narodu Polskiego i Polski pora trzymać się z dala od oficjalnej służby zdrowia, by zatrzymać dokonujący się bezkarny, cichy mord na Narodzie Polskim !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa dozmiany systemu kształcenia lekarzy na system  oparty na medycynie naturalnej z wykorzystaniem ukrywanych przed narodami terapii  tworzenia nowego systemu ratownictwa medycznego z udziałem wyłącznie rodowitych Polaków, ratowników i lekarzy medycyny naturalnejstosowania zasady ograniczonego zaufania do lekarzy i do wyników wszelkich badań diagnostycznych i profilaktycznych“Niedawno dowiedziałam się, że w Niemczech mafia przeszczepów fabrykuje dowody do konieczności przeszczepów nerek dodając parę kropel krwi do moczu oddanego do analizy i tak sfałszowany wynik z moczu zdrowego człowieka ma być przekonującym dowodem na życiową konieczność przeszczepu nerki !!!!” - ostrzega  nieustraszona lekarkado masowego bojkotowania lekarzy oficjalnej medycyny, realizujących wytyczne ludobójczego kartelu medycznegoignorowania  wszelkich zaproszeń na badania np. kolonoskopia, mammografia, cytologia i inne, które nie tylko, że szkodzą naszemu zdrowiu to narażają na niebezpieczeństwo fałszywych diagnoz i związanej z tym niepotrzebnej  udręki, cierpienia.bojkokotowania wszelkich  akcji promujących  transplantologię czy też pakiety onkologiczne itp.

Nieustraszona lekarka ostrzega : “Jak krzyczą o zdrowiu, życiu i dobrobycie, oznacza to w rzeczywistości chorobę i śmierć w ubóstwie , jak mówią o pokoju i pomocy humanitarnej, to znaczy, że chcą ciągłych wojen i grabieży, jak ryczą o praworządności, sprawiedliwości i demokracji, to chcą zniszczyć i ukraść cały świat !”posiadania zawsze przy sobie kopii oświadczenia sprzeciwu  przeznaczania swoich organów i tkanek do transplantologii. Oryginał oświadczenia sprzeciwu powinien być przechowywany w domu, za wiedzą członków rodziny a druga kopia zdeponowana u zaufanego lekarza domowego.nie składania żadnych sprzeciwów w Centralnym Rejestrze Sprzeciwówszerokiego rozpowszechniania ostrzeżeń przed transplantologią i firmą Poltransplantdbania do własne zdrowie, pogłębiania wiedzy na temat medycyny naturalnej                 

Drodzy Rodacy!

Według nielegalnego, w świetle  w Proklamacji z 02.11.2014r. oraz Dekretu z 02.04.2015r., prawa, ustanowionego przez żydowskiego okupanta, brak zastrzeżenia w banku sprzeciwów równoznaczny jest z bezkarnym uśmiercaniem ofiar i pobieraniem ich organów i tkanek do przeszczepów.Wg tego okupacyjnego prawa każdy Polak stał się obligatoryjnie dawcą organów.link; “Centralny Rejestr Sprzeciwów”, http://www.poltransplant.org.pl/crs1.htmlZłożenie osobistego oświadczenia o nie zgadzaniu się na bycie dawcą organów i tkanek w “Centralnym Banku Sprzeciwów ”, nie daje gwarancji, ani pewności uchronienia  się przed przeznaczeniem na organy, ze względu na degrengoladę wszelkich służb w Polsce.Wręcz przeciwnie, naraża na niebezpieczeństwo zignorowania naszego sprzeciwu a nawet fałszywych diagnoz i leczenia prowadzącego do zakwalifikowania np. do operacji.

Pod pretekstem troski o nasze zdrowie dochodzi do uśmiercania na stołach operacyjnych Polaków i przeznaczania ich organów do transplantologii, zamiast zastosowania leczenia.Zwykle rodzina zmarłego nie dochodzi prawdy o faktycznych przyczynach  nagłej i niespodziewanej śmierci członka rodziny. W związku z tym proceder uśmiercania żywych Polaków na organy kwitnie bez żadnych przeszkód.O doskonale zorganizowanym  handlu organami i tkankami Polaków pisał jeden z pracowników Poltransplantu w komentarzu pod ogłoszeniem pt: “Dawcy organów oskarżają zza grobów. Skarga do Prokuratora Generalnego Trybunału Karnego w Hadze”, pod naszą petycją protest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu.

http://www.petycjeonline.com/forum/post/2370883“

Aha ! Ten "Olgierd" obawia się tylko droższej "konkurencji" zamiast głosić Prawdę o obu "firmach" - żydowskich koszernych rzeźnikach w kryminalnie zorganizowanych bandach do patroszenia ludzi na żywca i w Niemczech i w Polsce czy też łącznie na całym świecie za wiedzą i "prawnym" przyzwoleniem  nie-rządów i ich marionetek partyjnych ! Inkwizycyjny horror wszechczasów ! “ - komentuje nieustraszona lekarkalink: “Organspende???

Nein,danke!”http://rohspirit.de/koerper/organspende-nein-danke/

(Dawstwo organów??? Nie, dziękuję!) Jeder, der sich zur Organspende bereit erklärt hat oder dessen Angehörige nach seinem Tode dem zustimmen, jeder, der in einem Land stirbt, in dem die sog. Widerspruchsregelung gilt, ohne dass er seinen Widerspruch dort hat registrieren lassen, muß wissen, dass nach seinem „Tode“ nur lebend‐ frische Organe entnommen und transplantiert werden können, nicht leblose Organe einer Leiche.Każdy kto zgodził sie być dawcą organów albo upoważnił rodzinę do takiej zgody po jego śmierci musi wiedzieć, że po orzeczeniu jego “śmierci” tylko świeże organy mogą zostać pobrane i przeszczepione, nie martwe organy nieboszczyka.link; “Organspende  „JA“  oder  „NEIN“ Eine Entscheidungshilfe von Georg Meinecke”( Dawstwo organów tak albo nie - Georg Mainecke pomaga w podjęciu decyzji.”)

http://www.impfkritik.de/upload/pdf/Organspende/Organspende1.pdfWie bei einem operierten lebenden Patienten reagiert der „Hirntote“ wie dieser auf unbewußte Schmerzen. Die Pulsfrequenz schnellt hoch, der Blutdruck bewegt sich, Hormone werden ausgeschüttet. Ein wirklich Toter, ein Leichnam ist zu solchen Reaktionen selbstverständlich nicht mehr fähig. Da ein Schmerzempfinden mit letzter Sicherheit nicht ausgeschlossen werden kann, ist in der Schweiz inzwischen eine Vollnarkose bei der Organentnahme am „Toten“ vorgeschrieben. Selbst die DSO empfiehlt zur „Optimierung des chirurgischen Eingriffs“ 5 Fentanyl, ein synthetisches Opioid (Opiat). Es ist eines der stärksten Schmerzmittel, ca. 100 x stärker als Morphin. Gescheut wird die Empfehlung einer Vollnarkose, da dies offensichtlich auch dem Laien offenbaren würde, dass der tote Organspender in Wirklichkeit noch gar nicht tot ist.  “Podobnie jak w przypadku żywego pacjenta, operowany “martwy mózg" reaguje tak  samo na nieświadomy ból. Tętno bije mocniej, podnosi  się ciśnienie krwi, hormony są uruchamiane. Naprawdę żyje, trup jest oczywiście nie jest już zdolny do takich reakcji. Jak ból z całą pewnością nie można wykluczyć dowodzi, że w Szwajcarii zalecane jest znieczulenie ogólne podczas usuwania narządów z "martwych". Nawet DSO zaleca "optymalizację zabiegu chirurgicznego"  syntetycznym  5 fentanyl, opioid (a) opiatów. Jest to jeden z najsilniejszych środków przeciwbólowych, około 100 razy silniejszy niż morfina. Zalecanie jest znieczulenie ogólne, ponieważ byłoby to oczywiście ujawnieniem dla laika, że zmarli dawcy narządów w rzeczywistości nie są martwi. “ czytamy w opracowaniu niemieckiego nestora rzeczników pacjentów dr. Meinecke.

O tym jak faktycznie doskonale zorganizowany jest  mechanizm Poltransplantu miałyśmy okazję same się przekonać w dniu 13.04.2014 . w Świeryżu Drugim k.Łowicza, podczas ratowania motocyklisty, który niespodziewanie zjechał na pole przyległe do drogi i stracił przytomność.Pogotowie ratunkowe zostało zawiadomione, że motocyklista jest nieprzytomny. Natychmiast przesłano tę informację do Poltransplantu, który wysłał helikopter. Na miejsce wypadku przyjechały dwie karetki pogotowia, z czego jedna karetka zabrała przytomną pasażerkę do najbliższego szpitala w Łowiczu. Pomimo, że motocyklista odzyskał przytomność, dzięki skutecznej pomocy M.Bejda metodą BSM (przyłożenie rąk do głowy), to jednak nie został przewieziony do najbliższego szpitala, ale był przetrzymywany ponad godzinę w karetce, w oczekiwaniu na przylot helikoptera. Zachowanie policjantów i strażaków, jak też ratowników pogotowia wskazywało wyraźnie, że nie chodziło im o dobro i wolę pacjenta, który sprzeciwiał się przewiezieniu go helikopterem do odległego szpitala w Zgierzu, ale wyłącznie o zrealizowanie zlecenia, z którego prawdopodobnie czerpią  profity. Wszystkie obecne na miejscu zdarzenia  służby współdziałały solidarnie w interesie Poltransplantu a nie w interesie poszkodowanego w wypadku !Szczegółowy opis uratowania życia radnemu gminy Zduny, poszkodowanemu w wypadku motocyklowym zawarty jest w poniższych linkach:

piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

W tym “doskonałym mechanizmie“ Poltransplantu” wykorzystywana jest  niewiedza Polaków na temat obowiązujących przepisów regulujących wykorzystanie organów do przeszczepów. Istnienie specjalnego, centralnego rejestru sprzeciwów, powołanego przez okupanta a prowadzoego przez prywatną firmę, która czerpie zyski z usług medycznych, w tym z transplantologii, niesie ze sobą niebezpieczeństwo np. porwań, zaginięć osób sprzeciwiających się oddaniu swojego ciała, umysłu i duszy na przeszczepy..

Wobec powyższego każdy Polak, który nie wie, że powinien przy sobie posiadać oświadczenie sprzeciwu jest potencjalnym dawcą organów i tkanek a zarazem może stać się ofiarą służb medycznych, które mają władzę nad życiem poszkodowanych w wypadkach jak też pacjentów leczonych w placówkach medycznych.Poltransplant  to prywatna firma zarejestrowana w Waszyngtonie pod numerem 424307540. Uczestniczy w międzynarodowym handlu  żywymi organami i tkankami, pobieranymi od żywych ofiar wypadków czy  też żywych pacjentów placówek służby “zdrowia”(szpitale, przychodnie, kliniki, instytuty, itp.), bo tylko takie są przydatne w transplantologii.

Poniżej na wypis z rejestru US Dept of Labor w Waszyngtonie :UPIK® Datensatz - LL Eingetragener Firmenname CENTRUM ORGANIZACYJNO KOORDYNACYJNE D S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANTL Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil POLTRANSPLANTL D-U-N-S® Nummer 424307540L Geschäftssitz Al. Jerozolimskie 87L Postleitzahl 02 001L Postalische Stadt WarszawaLand PolandW Länder-Code 616PostfachnummerPostfach StadtL Telefon Nummer 226225806W Fax Nummer 226223243W Name Hauptverantwortlicher : główny odpowiedzialny Danielewicz RomanW Tätigkeit (SIC) 8099US Dept of Labor, A to Z Index | En Español | Contact Us |FAQs |About OSHABookmark and Share, QuickTakesNewsletter,RSS FeedsRSS Feeds, Feedback StarWas this page helpful? Occupational Safety & Health AdministrationWe Can HelpWhat's New | Offices, OSHA logo,Home, WorkersRegulations, Enforcement, Data & Statistics,Training,Publication Newsroom, Small Business, Anti-Retaliation, Description for 8099: Health and Allied Services, Not Elsewhere ClassifiedDivision I: Services | Major Group 80: Health ServicesIndustry Group 809: Miscellaneous Health And Allied Services, Not8099 Health and Allied Services, Not Elsewhere ClassifiedEstablishments primarily engaged in providing health and allied services, not elsewhere classified. Offices and clinics of health practitioners are classified according to their primary activity in Industry Groups 801 through 804.Artists, medica / sztuka medycznaBlood banks/ bank krwiBlood donor stations/ stacje krwiodawstwaChildbirth preparation classes/ klasy przygotowań do poroduHealth screening service/ usługi posiewoweHearing testing service/ testowanie słuchuInsurance physical examination service, except by physicians/badania fizyczne  dla ubezpieczycieli z wyjątkiem lekarzyMedical photography and art/ fotografia medyczna i artystycznaOsteoporosis centers’/ centrum osteoporozyOxygen tent service/  usługi tlenowePhysical examination service, except by physicians/ badania fizyczne z wyjątkiem lekarzyPlasmapheresis Centers/ Centrum plazmoforezySperm banks / Bank spermySIC Search Division Structure Major Group Structure, Freedom of Information Act  |   Privacy & Security Statement  |   Disclaimers  |   Important Web Site Notices  |   International  |   Contact U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTY, www.OSHA.gov   www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?

id=203&tab=description

Wyszczególniony w rejestrze w Waszyngtonie zakres usług firmy Poltransplant to “ taki kamuflaż słowny na straszące badania okresowe typu "grużlica" czy "rak", za pomocą badań laboratoryjnych, biopsji i całej tej twórczości "artystów medycznych" , symulujących dbałość o zdrowie czy leczenie goja i jego zwierząt. Jest to rosyjska ruletka diagnostyczna, bo na kogo  wypadnie, to tego bęc. Centra plazmaferezy zajmują się przerabianiem krwi pobranej od gojów "honorowo" i przypuszczam, że te pejsate bezduszne wampiry wzmacniają się sami tymi "produktami" oraz drogo je sprzedają na rynku  chirurgiczno-transplantologicznym.”-  komentuje nieustraszona lekarka demaskująca upadły światowy, niewolniczy prywatny system z Watykanem na czele.

Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORUŁowicz,

29.08.2015r.--


Teresa Wojda

Koniec teatru iluzji z Watykanem na czele!

2015-08-31 14:34:12

Koniec teatru iluzji z Watykanem na czele!
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125257,sila-wiedzy-pokonamy-papierowych-falszerzy-i-blaznow

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/08/29/sila-wiedzy-pokonamy-papierowych-falszerzy-i-kryminalnych-blaznow/


wypowiadam posłuszeństwo niewolniczej, korporacyjnej, niejawnej Trój-władzy z Watykanem na czele !Jestem człowiekiem żyjącym, nie zaginęłam na dalekich morzach ! Domagam się odszkodowania i równego udziału w dostępie do wszelkich dóbr Matki Ziemi !

Łowicz, 30.08.2015r.

Oświadczenie indywidualne
na okoliczność upadku niewolniczego, prywatnego, światowego systemu, opartego na prawie morskim.


Oświadczam, że moje nazwisko, nie jest moją kreacją ale wytworem uosobnionym nie przeze mnie lecz przez moich rodziców, nieświadomych oszustwa, bo nie wiedzieli, że są własnością korporacyjnej władzy Potrójnej Korony składającej się z: “WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Są one NIEświętą trójcą trzech w jednym jak i jednego w trzech jak ilustruje to papieska korona: Religia do kontrolowania wierzeniami, umysłami i duchowością ludzkości, Sądy i Banki aby kontrolować pieniądze/obligacje oraz ogólnoświatowa Policja/Wojsko aby tłumić przejawy buntu i działać jako podwykonawcy w akcji usuwania dusz na linii frontowej.”

https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilon-upadc582-polish-babylonisfallen.pdf

Na podstawie mojego papierowego aktu urodzenia Korporacja przyjęła mniejszą wartość obligacyjną, ponieważ moi rodzice nie zaliczali się do ludzi zamożnych. Na tej podstawie wydrukowano odpowiednią ilość pieniędzy, mniejszą niż od metryk dzieci zamożnych rodziców.
Potraktowanie mnie jako niewolnika wg prawa morskiego, z określeniem mojej wartości w wymiarze pieniężnym było tajnym kontraktem, handlem i jednocześnie zamachem na moją wolność. Odbyło się to wbrew mojej wiedzy, woli mojej duszy i rozumu, wbrew prawu Boskiemu !
Jestem cząstką Boga-Stwórcy a moje ciało i dusza nie są niczyją własnością !
Jestem świadoma, że od momentu wpisania mojego nazwiska dokonywano natrętnego, stopniowego:
ujarzmiania mojej wolnej, niezależnej duszy poprzez narzucanie mi wiary katolickiej, opartej na zniewalaniu dusz pod przewodnictwem papieża, cyt.:
“Stanowisko „papieża” głównodowodzącego na papierze w krzyżackiej okupacji Ziemi i wszystkich ludów ją zamieszkujących nazwano zgodnie z prawdą „papierz” i przerobiono według jezuickiej ortografii na „papież”, żeby Słowianie nie załapali, że chodzi w tym wszystkim o „papierowego tygrysa”, który swoją „siłę” opierał wyłącznie na ślepej wierze niewolników w kawałki zabazgrane bredniami mitomanów i kleptomanów, z manią „wielkości” i z poczuciem bezkarności w ich „misji” dziejowej w „nawracaniu” świata do jedynie słusznej „religii” i mających za jedyne usprawiedliwienie swoich zbrodni „wolę boską” ! “(koniec cytatu z komentarza lekarki, demaskatorki “papierowego tygrysa”)
Z całą wyrazistością widzę, że religia została użyta aby odsunąć mnie od źródła poprzez wmówienie mi, że „Bóg” jest czymś zewnętrznym.
ujarzmiania mojego rozumu poprzez : zakłamania w systemie edukacji narzuconej przez Korporację Potrójnej Korony a wdrażane przez podległe tej Korporacji organy władzy w Polsce, stanowiące prywatne firmy, zarejestrowane w Waszyngtonie i odprowadzające haracz z wypracowanych przez mnie i moich Rodaków dóbr materialnych.Link: “Szkoła to więzienie-Napisy PL”- https://www.youtube.com/watch?v=GOhStvAJC7A
 narzucanie przepisów prawnych łamiących moje prawa i moich Rodaków
ujarzmiania mojego ciała poprzez:
1) doprowadzenie do życia w niedostatku, pomimo, że jako mieszkaniec Ziemi mam prawo do równego udziału w podziale wszelkich dóbr.
2) służbę “zdrowia”, która faktycznie jest służbą śmierci, bo dokonała okaleczenia mojego ciała poprzez szczepionki, toksyczne leki, fluoryzację zębów w szkole, bez uprzedzenia o faktycznych skutkach takich praktyk.
3) toksyczne dodatki do:
wody (lit,chlor, fluor,arsen), żywności kosmetyków i środków czystości
4) niszczenie środowiska naturalnego poprzez:
rozsiewanie toksycznych chmur
gęstą sieć przekaźników telefonii bezprzewodowej powodującą grożny dla zdrowia istot żywych smog elekromagnetyczny
rabunkową i niszczycielską eksploatację bogactw Ziemi
W pełni świadoma mojej decyzji, wypowiadam posłuszeństwo niewolniczej, korporacyjnej, niejawnej Trój-władzy z Watykanem na czele !
Z mocy prawa Boskiego, jako Suweren, oświadczam, że jestem człowiekiem żyjącym, nie zaginęłam na dalekich morzach ! Domagam się odszkodowania i równego udziału w dostępie do wszelkich dóbr Matki Ziemi !

Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 29.08.2015r.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Siłą wiedzy pokonamy papierowych fałszerzy i kryminalnych błaznów !

„Apokalipsa” jest pojęciem zaczerpniętym z antycznego teatru greckiego, gdzie na końcu każdego przedstawienia teatralnego aktorzy ściągali swe teatralne maski przed publicznością. Współcześni aktorzy sceny religijno-politycznej i lichwiarze ich zatrudniający dobrowolnie tego nie chcą uczynić, więc my jako „publiczność”, która chce i ma prawo wiedzieć, kto doprowadził świat na skraj obłędu religijnego oraz katastrofy ekologicznej , musi zerwać im te maski siłą wiedzy o ich papierowych fałszerstwach i masowej hipnozie strachu podbitych ludów przez kryminalnych błaznów !”

Tofragment komentarza nieustraszonej lekarki, demaskującej upadły, światowy, prywatny, niewolniczy system, całość w linku wojdabejda.wordpress.com/2015/08/19/odwagi-nie-bojmy-sie-papierowego-tygrysa/#comments https://www.facebook.com/photo.php?fbid=534383063384646&set=p.534383063384646&type=1&theater

Wszyscy:

sejm, senat, prezydent, ministerstwa, trybunały, państwowa komisja wyborcza, urzędy: gmin, miast, powiatowe, wojewódzkie, urzędy skarbowe, izby skarbowe, sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne, administracyjne, pracy, sąd najwyższy, komornicy sądowi, prokuratury rejonowe, okręgowe, prokuratura generalna, komendy policji: miejskie, powiatowe, wojewódzkie, komenda główna policji, jednostki wojskowe, sztab generalny, parafie, kurie diecezjalne, Caritas, episkopat, papież, zakłady ubezpieczeń społecznych, kasy rolniczego ubezpieczenia, banki, radio i telewizja oraz inne firmy- korporacje zarejestrowane jako prywatne geszefty w Waszyngtonie.

Oświadczenie Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu na okoliczność upadku niewolniczego, prywatnego, światowego systemu, opartego na prawie morskim.

My rodowici Polacy, uwolnieni dzięki One Peoples Public Trust (OPPT ), która wykluczyła w zgodzie z prawem, 25.12.2012r. z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych i jednocześnie jako Suwereni w naszej Ojczyźnie, sprawujący w Polsce bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r.oświadczamy, że z Waszymi nielegalnymi, prywatnymi firmami nie mamy żadnej wiążącej umowy.

Wasze jednostki są zarejestrowane w Waszyngtonie jako prywatne geszefty, Firmy-Korporacje, działające na rzecz wąskiej światowej grupy interesów upadłego niewolniczego światowego systemu a na szkodę i krzywdę Polski, Narodu Polskiego, który jest beneficjentem powiernictwa, na zasadzie prawa równości znanego jako “Jedność Istnienia Ludzkiego: ustanowionego przez Stwórcę”.https://www.upik.de/upik_suche.cgi

Jakiekolwiek Wasze żądania, zakazy, nakazy, rygory, sankcje, restrykcje wobec przedstawicieli Narodu Polskiego są bezprawne, NIELEGALNE ! Podlegają rygorom Dekretu Suwerena z dnia 02.04.2015r.o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce oraz rygorom One Peoples Public Trust. Wasze firmy-korporacje uznane zostały przez One Peoples Public Trust, za Dłużników winnych,

że :„w sposób świadomy, dobrowolnie i umyślnie dopuścił się zdrady” przez „zagarnięcie, eksploatację, wspieranie oraz podżeganie do przestępstwa, którego przedmiotem był system prywatnych pieniędzy” oraz dopuścił się „prowadzenia Systemu Niewolnictwa używanego przeciwko … obywatelom bez ich wiedzy, wbrew ich woli oraz nie uwzględniając ich przyzwolenia”.ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi

trust/  www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 29.08.2015r.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Poniżej przykładowy wypis z rejestru w Waszyngtonie :

U.S. Department of Labor | Occupational Safety & Health Administration | 200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742) | TTY,www.OSHA.gov, UPIK® Datensatz - L

L Eingetragener Firmenname URZAD SKARBOWY W LOWICZU

Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil

L D-U-N-S® Nummer 424095561

L Geschäftssitz Ul. Jozefa Chelmonskiego 2

L Postleitzahl 99 400

L Postalische Stadt Lowicz

Land Poland

W Länder-Code 616

Postfachnummer

Postfach Stadt

L Telefon Nummer 468376505

W Fax Nummer 468379766

Name Hauptverantwortlicher: brak nazwiska szefa !!!

W Tätigkeit (SIC) 9111

www.upik.de/upik_suche.cgi

Z kolei i ta "firma" zarejestrowana jest w Waszyngtonie DC jako egzekutywa "rządowa" : US Dept of Labor, President's office, SIC Search Division Structure Major Group Structure, Freedom of Information Act | Privacy & Security Statement | Disclaimers | Important Web Site Notices | International | Contact Us U.S. Department of Labor | Occupational Safety & Health Administration | 200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742) | TTYwww.OSHA.gov. Strona źródłowa :https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?id=289&tab=description

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Drodzy Rodacy !

W okolicznościach upadku z dniem 25.12.2012r. światowego, prywatnego niewolniczego systemu stoi przed nami pilne i ważne zadanie zrozumienia tego faktu i uświadomienia sobie konieczności niezwłocznych działań w celu tworzenia nowego systemu, opartego na równym dostępie dla każdego do wszelkich dóbr Ziemi.

Stało się to możliwe dzięki ogłoszeniu przez OPPT (One People Public Trust) upadku Rządów-Korporacji i zabezpieczeniu aktywów upadłych Korporacji do równego podziału dóbr dla każdego mieszkańca Ziemi.

W upadłym systemie, nadal jednak istniejącym, za każdym z nas kryją się Korporacje, które bez naszej wiedzy i zgody, nielegalnie, sprawują powiernictwo naszymi, niezbywalnymi, dobrami materialnymi i duchowymi.

Nasze świadectwa urodzenia - metryka używane są przez Rząd-Korporacje do powiernictwa w naszym imieniu. To powiernictwo służy do zabezpieczenia konta utworzonego i finansowanego w imieniu każdego z nas.

Każdy z nas jest beneficjentem tego funduszu powierniczego, co jest utrzymywane w tajemnicy przed nami ! Na mocy papierowego prawa administracyjnego Rząd-Korporacja uznaje każdego z nas, po osiągnięciu wieku 7 lat jako umarłego, zaginionego na dalekim morzu, wg prawa morskiego a Rząd-Korporacja przejmuje całkowitą kontrolę nad należnymi nam wszelkimi dobrami i faktyczniepozbawia nas wszelkich praw.

Link: “Prawo(morskie)nie dotyczy żywych wolnych istot ludzkich tylko otępiałych niewolników.”www.youtube.com/watch?v=0e6oA4ZHCq8

Drodzy Rodacy !

Każdy rodowity Polak jako Suweren, sprawujący od 02.11.2014r. władzę zwierzchnią w Polsce na mocy prawa naturalnego, na mocy Proklamacji z 02.11.2014r. i Dekretu z 02.04.2015r., napisanych przez Tadeusza Cichockiego w imieniu i interesie Narodu Polskiego, przestał być niewolnikiem w upadłym prywatnym światowym systemie, przestał być własnością korporacyjnej władzy Potrójnej Korony, która narzuciła Polsce jarzmo żydowskiego okupanta.

Upadły system nadal funkcjonuje, chociaż jest iluzją. Od naszej woli i zadziałania zależy jak długo jeszcze ta iluzja będzie trwała. Od powszechności zadziałania zależy czy staniemy się wolni, czy pozostaniemy niewolnikami, pomimo upadku niewolniczego systemu, opartego na prawie morskim.

W związku z ogłoszeniem 25.12.2012r. upadku ery NIEDOSTATKU, opartej na prywatnym niewolniczym światowym systemie i koniecznością budowy od podstaw nowych systemów, w nowej erze, erze DOSTATKU, z prawem równego udziału w podziale wszelkich dóbr dla każdego mieszkańca Ziemi, Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do:

obrony przed restrykcjami, sankcjami, wyrokami, aresztowaniami, karami, zajęciami komorniczymi, przymusem szczepionkowym, przymusem leczenia psychiatrycznego poprzezwykorzystywanie faktu rejestracji w Waszyngtonie wszystkich instytucji, organów władzy, w tym w też instytucji kościelnych jako prywatnych biznesów. Wszystkie instytucje państwowe i kościelne są prywatnymi firmami na usługach Korporacyjnej władzy Potrójnej Korony składającej się z:“WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Są one NIEświętą trójcą trzech w jednym jak i jednego w trzech jak ilustruje to papieska korona: Religia do kontrolowania wierzeniami, umysłami i duchowością ludzkości, Sądy i Banki aby kontrolować pieniądze/obligacje oraz ogólnoświatowa Policja/Wojsko aby tłumić przejawy buntu i działać jako podwykonawcy w akcji usuwania dusz na linii frontowej.”https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilon-upadc582-polish-babylonisfallen.pdf
relizacji zapisów Dekretu Tadeusza Cichockiego z 02. 04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy
nie wpuszczania do domów i posesji służb okupanta według zasady; “ Mój Dom moją twierdzą !“ W przypadku wtargnięcia służb okupanta nie podawania swojego nazwiska. Oto poniżej wskazówki na ewentualnośc zjawienia sie komornika zaczerpnięte z art. “Kto nie dochodzi swoich praw nie ma ich wcale”

https://astromaria.wordpress.com/kto-nie-dochodzi-swoich-praw-nie-ma-ich-wcale/comment-page-4/#comment-61397

“Jeśli zawita w twoje gościnne progi komornik,nie wpuszczaj go do domu i nigdy, przenigdy nie podawaj mu na żądanie swojego imienia i nazwiska. Wiedz, że jeśli podasz mu swoje imię i nazwisko lub dowód osobisty sam wyrzekasz się swoich praw! W tym momencie wyrażasz zgodę na egzekucję! Nie odpowiadaj na pytanie o nazwisko, on nie ma prawa cię o to pytać, bo nie jest przedstawicielem żadnej rządowej instytucji. Poproś, żeby okazał legitymację, ale nie służbową, lecz wydaną przez instytucję rządową (masz prawo to zrobić). Niech udowodni, że jest pracownikiem rządu. W rzeczywistości jest to facet pracujący dla prywatnej korporacji. Nie podpisywałeś umowy z tą korporacją, więc jeśli ona wysuwa wobec ciebie jakieś żądania zażądaj od niej kopii umowy, jaka was łączy, a przede wszystkim niech ci komornik przedłoży prawomocny wyrok sądu, ale ważna uwaga: PODPISANY IMIENNIE PRZEZ SĘDZIEGO, KTÓRY GO WYDAŁ. Nie ma to być nieczytelny kulfon anonimowego sekretarza sądu (zauważ, że na rzekomym wyroku nie ma nawet nazwiska tego sekretarza), który poświadcza zgodność podpisów na wyroku. Ma to być oryginał wyroku, z podpisem sędziego! I pamiętaj! To jeszcze nie koniec. Bo komornik jest cwany. Nie spuszczaj pary z kotła, wierząc, że skoro parch odchodzi jak niepyszny, to znaczy, że został pokonany. Ta menda, stojąc już w otwartych drzwiach, zada ci podstępne pytanie: „czy pan/i nazywa się (wpisz tu swoje imię i nazwisko)?” Jeśli z radości wykrzykniesz „tak” to już po tobie! Przegrałeś i musisz się przygotować, że rzuci cię na glebę, a mieszkanie splądruje lub zdemoluje."

stosowania bezpośredniej obrony koniecznejw sytuacjach zagrożenia dla zdrowia i życia http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow

Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 29.08.2015r.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Teresa Wojda

Alarm !!! Obrona konieczna przed Holokaustem Polaków !

2015-08-12 06:50:25

Alarm !!! Obrona konieczna przed Holokaustem Polaków !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow

 

Drodzy Rodacy !

Pod wpływem mediów żydowskiego okupanta Naród Polski jest poddawany nieustannej manipulacji. Faktycznie wszelkie wybory jak też referenda “ustawiane” są przez światowe, żydowskie kręgi decyzyjne według z góry ustalonego scenariusza. Polakom daje się tylko złudzenie jakoby mieli jakikolwiek wpływ na wyniki wyborów, czy też sondaży wyborczych.

“Na polskiej scenie politycznej inscenizowana jest walka pomiędzy bratnimi kibucami po to, aby skłócić, rozbić na zwalczające się frakcje Polaków. Udają, że walczą ze sobą, a po cichu wszystkie służą interesom żydowskim i Izraela. Jak to przyznał Kalkstein w Izraelu - obojętnie kto wygra w farsie wyborczej - interesy Izraela na tym nie ucierpią. (komentarz A. Szuberta)
Link:“Prezydent Lech Kaczyński - Zdrada państwa i Narodu Polskiego - mason, kryptosyjonista w Izraelu” www.youtube.com/watch?v=x9o9m08F5AE

W internecie na portalach społecznościowych przelewa się fala zachwytu nad nielegalnym prezydentem Andrzejem Dudą, który 06.08.2015r. objął urząd “ prezydenta RP” po okrzyknięciu go jako zwycięzcy w nielegalnych z mocy prawa Suwerena wyborach prezydenckich w maju 2015r. Wrogie obce służby podsycają m.in poprzez komentarze na różnych forach internetowych atmosferę euforii wokół Andrzeja Dudy, wykreowanego przez elity żydowskie z kręgów pozornej opozycji parlamantarnej PIS na stanowisko “prezydenta RP dla Polaków”. Link: Poparcie zydowskie dla pisowskiego kandydata na prezydenta Polski Andrzeja Dudy"https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2015/04/30/poparcie-zydowskie-dla-pis-owskiego-kandydata-na-urzad-prezydenta-polski-andrzeja-dudy/
Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w Instytucie Zydowskim w Warszawie podjęto uchwałę rekomendujacą Andrzeja Dudę na “prezydenta dla Polaków” jako osobę, która reprezentuje wartości bliskie całej społeczności żydowskiej w Polsce. W uchwale pada kuriozalne stwierdzenie: “ze swej strony podejmiemy wszelkie możliwe działania, by wynik wyborów był zgodny z naszymi oczekiwaniami”, co dowodzi, że wyniki wyborów zostały dopasowane (sfałszowane) do oczekiwań elit żydowskich.


POTROJNA KORONA/3 KORONY: Składają się z WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Są one NIEświętą trójcą trzech w jednym jak i jednego w trzech jak ilustruje to papieska korona: Religia do kontrolowania wierzeniami, umysłami i duchowością ludzkości, Sądy i Banki aby kontrolować pieniądze/obligacje oraz ogólnoświatowa Policja/Wojsko aby tłumić przejawy buntu i działać jako podwykonawcy w akcji usuwania dusz na linii frontowej.

Osoby idące na wybory czy referenda są tylko statystami w farsie wyborczej a Państwowa Komisja Wyborcza odgrywa jedną z głównych ról w dopasowywaniu wyników wyborów do wcześniej sfabrykowanych sondaży wyborczych na zlecenie sił wrogich Narodowi Polskiemu, którymi są żydowskie centra w Watykanie, Londynie i Waszyngtonie.
kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilon-upadc582-polish-babylonisfallen.pdf

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa wszystkich rodowitych Polaków do nie ulegania presji zmasowanej akcji promowania żydowskiej partii Prawo i Sprawiedliwość jako ratunku dla Polski po rządach żydowskiej Platformy Obywatelskiej jak też kreowania Andrzeja Dudy na wybawcę Polaków. Przestańmy emocjonować się złudnymi zmianami na scenie politycznej żydowskiego okupanta !

wojdabejda.wordpress.com/2015/06/04/wypowiedzmy-posluszenstwo-nielegalnej-wladzy-by-ustrzec-sie-przed-katastrofalnym-podatkiem-katastralnym/
Wzywamy do :

unikania kontaktów w osobami narodowości żydowskiej, osobami wychowywanymi na rasistowskim talmudzie, w pogardzie dla nie żydów, nazywanych przez nich gojami. Jest to wstępem do wypełnienia testamentu znawcy talmudu księdza profesora Stanisława Trzeciaka, który stwierdza: że aby Polskę wznieść wzwyż trzeba z Polski ydów wysiedlić jako element szkodliwy. Link:” Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce ”http://trzcinska.neon24.pl/post/106373,plik-pdf-talmud-o-gojach-a-kwestia-zydowska-w-polsce-ks-dr-stanislaw-trzeciak
bojkotu referendum i wyborów zuchwale fałszowanych na różne sposoby przez okupanta


nie wnoszenia żadnych opłat, podatków czy danin na rzecz okupanta, zgodnie z art.6 Dekretu Narodu Polskiego. W przypadku jakichkolwiek restrykcji, sankcji czy kar, zajęć komorniczych ma bezwzględne prawo do bezpośredniej obrony koniecznej, łącznie z użyciem broni ! Link: “Wypowiedzenie posłuszeństwa organom państwa”http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
stosowania bezpośredniej obrony koniecznej zgodnie art.7 i art. 8, Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce w sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia na wskutek restrykcji żydowskiego okupanta, który pomimo wielokrotnych wezwań do ustąpienia nadal zajmuje stanowiska we władzach wszelkich szczebli w Polsce.
Zydowski okupant został poinformowany o bezpośrednim przejęciu władzy zwierzchniej w Polsce przez Suwerena-Naród Polski jak też o dekrecie z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce. W związku z tym podejmuje najrozmaitsze, podstępne działania w celu niszczenia Polaków w ich Ojczyźnie jak też w celu niedopuszczenia do zjednania się Polaków wokół jednego przywódcy: Tadeusza Cichockiego, który jest niepodważalnym liderem a wydane przez niego dokumenty są pod względem prawnym nie do podważenia. Dają każdemu Polakowi prawo do powoływania się na zapisy tych najwyższych aktów prawnych, bo wydanych w imieniu i w interesie zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce, Suwerena-Narodu Polskiego.

Nieuchronny jest koniec żydowskiego jarzma w Polsce i tylko kwestią czasu jest zadziałanie Oddziałów Obrony Koniecznej w celu likwidacji wrogów, tym bardziej w okolicznościach uchwalenia holokaustu szczepionkowego.

“Korzystając więc z wakacji rząd PO-PSL w antypolskim zbrataniu z „opozycją” 24 lipca 2015 r. przeforsował ustawę o rozszerzeniu bezprawnego (niekonstytucyjność) przymusu szczepień („Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”). Ustawa ta pozwoli na nieograniczone finansowanie i rozszerzanie listy szczepień obowiązkowych. Finansowanie przejmie znany z niegospodarności i ograniczania prawa do leczenia Narodowy Fundusz Zdrowia. Polska będzie jedynym na świecie krajem, w którym chorobotwórcza, kalecząca i śmiercionośna szczepionka przeciw HPV będzie obowiązkowa.Kto za to zapłaci? Oczywiście pacjenci. A jest to jednocześnie najdroższa ze wszystkich szczepionek, droższa niż wszystkie dotąd stosowane razem wzięte.Nie od dziś wiadomo, że szczepionka Gardasil/Silgard powoduje nie tylko padaczkę, nie tylko bezpłodność i przedwczesną menopauzę, ale – i to dodaje całej sprawie nie lada dreszczyku emocji – sama twórczyni tej szczepionki, dr Diane Harper, jednoznacznie przyznała, że:„Szczepionka Gardasil jest związana z co najmniej taką samą ilością poważnych powikłań, ile zgonów notuje się obecnie z powodu raka szyjki macicy”!

Dr Diane Harper bezceremonialnie przyznała również, że nigdy nie oceniała wpływu tej szczepionki na rozwój raka! Jej rzekomo antyrakowe działanie to samodzielny wymysł polskiej grupy „ekspertów” (czytaj: lobbystów) – niepoparty jakimikolwiek badaniami medycznymi!
tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/07/25/pis-to-nwo-prawo-i-sprawiedliwosc-za-obowiazkowym-szczepionkowym-holokaustem-polakow-zobacz-imienna-liste-glosowania/

Oto poniżej komentarz lekarki demaskującej upadły światowy prywatny niewolniczy system :
“Jestem za absolutnym wycofaniem WSZYSTKICH SZCZEPIEN i poinformowaniem opinii publicznej, że WHO to ludobójcza organizacja syjonistycznych eugeników !

Kto normalny stołuje się wraz z dziećmi w macsrak i oddaje je do przedszkola ?
Już przed ćwierćwieczem obserwowałam leniwe i tłuste babska, które karmiły siebie i swoje pociechy czarcim żarciem popijanym roztworem kwasu fosforowego, cukru i czegoś tam jeszcze." Nie zasługują na długie życie ci, którzy sami sobie nie przygotowywują posiłków" - to z jakiegoś wywiadu z ust syjonisty ! Pewien rabin mówił też, że głupie goje zjadają w hamburgerach czy w kiełbaskach własne dzieci - ofiary mordów rytualnych !
http://brd-schwindel.org/brief-eines-superreichen-plutokraten-an-den-poebel-an-sie/


Nie bądźmy paliwem napędzającym światowy system zbudowany na oszustwie i niszczeniu narodów i państw !

Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze,

www.wojdabejda.wordpress.com

Łowicz, 11.08.2015r.


P.S. Składamy podziękowania dla autora grafik Pana Stanisława Helisa.


Teresa Wojda



Udostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.