📣 Wniosek Stowarzyszenia Ekrany Akustyczne dla Wawra do GDDKiA 📣

Skontaktuj się z autorem petycji

Apel mieszkańców Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy o zlecenie pomiarów hałasu wzdłuż POW

2021-06-19 10:49:34

Szanowni Państwo,

Jak już zapewne wiecie w odpowiedzi na nasz wniosek podpisany przez ponad 1100 (tysiąc stu) mieszkańców GDDKiA przesłała pismo, w którym  poinformowała, że obwodnica została wykonana zgodnie z decyzjami środowiskowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa. W powołanym piśmie GDDKiA wskazuje również, że:

„Jeśli zainteresowane dzielnice m. st. Warszawy zlecą wykonanie własnych pomiarów hałasu, mają możliwość zainicjowania odrębnego postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi. GDDKiA może wydatkować środki publiczne na dodatkowe zabezpieczenia na S2 POW wyłącznie na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego.”

Dlatego chcemy wystąpić z apelem do Władz Dzielnicy Wawer o zlecenie niezależnych pomiarów hałasu, które będą mogły być podstawą do wystąpienia do Marszałka Woj. Mazowieckiego o nakazanie inwestorowi wyciszenia POW.

Wydaje nam się, że to jest jedyna i najszybsza ścieżka, aby zmniejszyć dotkliwy hałas.

Zachęcamy do podpisania apelu opublikowanego na stronie petycjeonline.com

lub na ekranypow.org 

Dziękujemy za poparcie!


Stowarzyszenie Ekrany Akustyczne dla Wawra (ekranypow.org)

Odpowiedź na nasz wniosek skierowany do GDDKiA.

2021-05-06 10:32:21
Otrzymaliśmy odpowiedź z GDDKiA na nasz wniosek o ekrany i cichą nawierzchnię, poparty przez ponad 1 100 mieszkańców !
 
Czego możemy się dowiedzieć z pisma?

1. Trasa S2 została wybudowana zgodnie z postanowieniami administracyjnymi, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, etc.

2. Zastosowana nawierzchnia z betonu cementowego posiada niższą hałaśliwość niż nawierzchnie asfaltowe starszych typów np. SMA11

3. Uchwała Rady Ministrów nr 105/2019 w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku” nie odnosi się do przedmiotowej inwestycji, ponieważ podjęta została na etapie zaawansowanych prac przy S2

GDDKiA może wydatkować środki na dodatkowe zabezpieczenia akustyczne wyłącznie na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 
Cóż można powiedzieć? Właściwie to nie spodziewaliśmy się innej odpowiedzi. Wkrótce zwrócimy się do Marszałka z wnioskiem o przegląd ekologiczny inwestycji oraz o nakaz dostosowania trasy do warunków zgodnych z prawem.

Do w/w wniosku będziemy potrzebowali załączyć wyniki pomiarów hałasu. Mamy nadzieję, że Radni Dzielnicy Wawer oraz Radni m. st. Warszawy wywiążą się ze swoich obietnic i spowodują zlecenia takich niezależnych pomiarów przez Miasto.
 

Stowarzyszenie 

Ekrany Akustyczne dla Wawra


Stowarzyszenie Ekrany Akustyczne dla Wawra (ekranypow.org)

Nasz wniosek do GDDKiA został wysłany !

2021-03-06 15:38:22
W ciągu zaledwie 2 tygodni od publikacji ponad 1000 mieszkańców podpisało się pod naszym wnioskiem do GDDKiA o wybudowanie ekranów i cichą nawierzchnię. Prawie 600 osób udostępniło nasz wniosek na fb.
 
Z całego serca chcieliśmy Ci podziękować za poparcie. Lista została dołączona do wniosku i przesłana do właściwych adresatów w dniu 23. lutego b.r.
Organ ma 30 dni na odpowiedź. Jak tylko ją otrzymamy otrzymasz stosowną informację.
 
Co dalej? Dalej będziemy pisać petycje i wnioskować:
1. Do GITD o instalację odcinkowego pomiaru prędkości. Możesz nas poprzeć na naszej stronie: https://www.ekranypow.org/petycje
2. Do KS Policji o dodatkowe patrole i pomiary prędkości
3. Do GDDKiA o wprowadzenie ograniczenia prędkości do 70 km/h do czasu wybudowania ekranów i zmiany nawierzchni.

Jeszcze raz dziękujemy!


Stowarzyszenie Ekrany Akustyczne dla Wawra (ekranypow.org)Udostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...