Wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych Orzepowice

Skontaktuj się z autorem petycji

Odpowiedz Urzędu Miasta

2023-05-18 06:58:46

Odpowiadając na Pani wiadomość przesłaną drogą elektroniczną w dniu 04 kwietnia 2023 roku oraz wniosku „petycji” z dnia 26 kwietnia 2023 roku dotyczącymi wykonania przejścia dla pieszych na ulicy Rudzkiej (w rejonie restauracji Laguna) pragnę poinformować, iż przedmiotowa sprawa została omówiona w dniu 26 kwietnia 2023 roku na posiedzeniu Komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD). Biorąc pod uwagę powyższe Komisja BRD przeanalizowała przedmiotową sprawę pod kątem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W wyniku analizy członkowie Komisji, w tym przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Policji Miejskiej w Rybniku oraz Straży Miejskiej jednogłośnie przyznali brak zasadności wyznaczenia przejścia dla pieszych we wnioskowanym miejscu. Tym samym podtrzymane zostaje stanowisko zawarte w poprzedniej korespondencji (pismo D.7223.21.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku). Wzrost zdarzeń na przejściach dla pieszych, m.in. zaobserwowany brakiem zachowania ostrożności wśród pieszych w momencie wejścia na jezdnię nie pozwala na wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w proponowanej lokalizacji. Wyznaczenie przejścia w tym miejscu może być niebezpieczne dla pieszych, za co zarządzający ruchem bierze pełną odpowiedzialność.
W przedmiotowym miejscu przechodzenie przez jezdnię jest dozwolone na zasadach ogólnych (przechodzący piesi poza przejściem w miejscach, w których ustawa to dopuszcza są bardziej czujni i ostrożni, co ogólnie pozytywnie samoistnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego).

W związku z powyższym Pani prośbę należy rozpatrzyć negatywnie a istniejąca organizacja ruchu w przedmiotowym miejscu pozostanie bez zmian.


Joanna SzymikUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...