Wodny plac Zabaw w dzielnicy Miechowice

Skontaktuj się z autorem petycji

Wodny plac zabaw-Miechowice

2024-03-11 06:55:30

Szanowni Państwo,  7 kwietnia wybory samorządowe. Oficjalnie mogę już poinformować , że będę kandydować na radną w okręgu wyborczym numer 1 z miejsca 2 Jestem kandydatką bezpartyjną na liście Prawa i Sprawiedliwości. Byłam inspiratorką petycji do władz miasta dotyczącej budowy wodnego placu zabaw w dzielnicy Miechowice. Właśnie ten projekt będąc radną zamierzam doprowadzić do pozytywnego finału poszerzając ten pomysł o budowę podobnego obiektu dla dzielnicy Bobrek i Karb. Moje pozostałe cele które zamierzam osiągnąć pełniąc tak zaszczytną funkcję społeczną mają podstawowy priorytet ukierunkowany na poprawę komfortu i standardu życia mieszkańców dzielnic Miechowice, Karb i Bobrek. Przede wszystkim oscylują one w zakresie tworzenia funkcjonalnych przestrzeni wspólnych ( skwery, wybiegi dla psów itp. ), wprowadzenia udogodnień dla różnych środków transportu, wspieranie ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań, organizację wygodnego dostępu do lokalnych usług, dążenie do poprawy infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej , ekologiczne i zgodne z interesem społeczności lokalnych rewitalizowanie terenów poprzemysłowych z przeznaczeniem w szczególności na infrastrukturę rekreacyjną.

IMG_9618.jpeg


Dominika SobczakUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...