Kraje V4 zostały wezwane do wzajemnego uznawania kwalifikacji

 

 

 

Kraje V4 zostały wezwane do wzajemnego uznawania kwalifikacji

 

 

 

 

 

Nadal istnieją poważne zakłócenia jednej z podstawowych wartości Unii Europejskiej, swobodnego przepływu siły roboczej, bowiem daleko jest od powszechnego stosowania w państwach członkowskich zasady wzajemnego uznawania zdobywanych kwalifikacji.

 

Kraje Grupy Wyszehradzkiej łączą ze sobą chrześcijańskie korzenie i bogata przeszłość historyczna, którą nadal należy pielęgnować. 

   

Czym się różni wiedza węgierskiego inżyniera od czeskiego, polskiego czy słowackiego?

 

 

Myślę, że niczym, wszędzie, niezależnie od obywatelstwa i narodowości wybitni profesorowie wkładają swój wysiłek w jak najlepsze przekazywanie wiedzy młodemu pokoleniu.

  

Szilas László, 44-letni doktor pedagogiki z Esztergomu wnosi petycję, aby w krajach wyszehradzkich świadectwa i dyplomy szkół wyższych utrzymywanych przez państwo, władze lokalne, kościoły i fundacje uznawane były wzajemnie bez bardzo kosztownych i skomplikowanych procesów nostryfikacji.

 

 

Rządy krajów Grupy Wyszehradzkiej powinny inicjować, aby w Traktacie z Lizbony dla wszystkich 28 krajów -obowiązywało wzajemne uznawanie kwalifikacji edukacyjnych. Przecież nasi studenci przyjmowani są chętnie w zagranicznych instytucjach edukacyjnych. Na przykład w gimnazjum Chorwacko-Węgierskim w Felsőőr uczy się również młodzież węgierska.

 

Taka umowa na poziomie V4 byłaby korzystna dla naszych uczniów i studentów, a jednocześnie byłoby oznaką bliskiej i przyjaznej współpracy między czterema sąsiadującymi krajami.

 

  

Wezwanie otrzymały nie tylko głowy krajów czwórki Wyszehradzkiej, ale także szerokie forum władz publicznych i media. Od adresatów otrzymaliśmy już wiele pozytywnych reakcji na naszą inicjatywę.

 

 

"Wśród popierających znajduje się Sekretarz Stanu János Fónagy, burmistrz Miszkolca Ákos Kriza, Zasłużona Artystka, laureatka nagrody im. Liszta Katalin Pitti, Tamás Sneider wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier.

 

 

W Słowacji poparcie dla tej inicjatywy wyrazili między innymi poseł Parlamentu Europejskiego Pál Csáky, Wiceprezes Partii Społeczności Węgierskiej Iván Farkas, biskup Reformackiego Kościoła na Słowacji László Fazekas, przedstawicielka ruchu Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości (OLaNO) Helena Mezenská, wiceprzewodniczący słowackiej Komisji Akredytacyjnej profesor Jozef Jarab, w Czechach poseł Nina Novakova, prezes Węgierskie Stowarzyszenie Cywilnego w Brnie Pál Lelovics, prezes stowarzyszenia Artura Görgeya w Pradze Palágyi István.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


PaedDr. Szilas László    Skontaktuj się z autorem petycji