Apel do JE Abp St. Gądeckiego o ustanowienie bł. Natalii Tułasiewicz Patronką Nauczycieli Polskich

bł._Natalia_Tułasiewicz_.jpgBłogosławiona Natalia Tułasiewicz przywołana została jako przykład nauczyciela i wychowawcy „dającego świadectwo wiary i wielkości człowieczeństwa” w Liście Pasterskim Episkopatu Polski z Okazji IX Tygodnia Wychowania czytanego we wrześniu tego roku w polskich kościołach.


Zainspirowani zainteresowaniem jej osobą w trakcie corocznych Pielgrzymek Nauczycieli Polskich na Jasną Górę, chcielibyśmy wystosować apel do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu, z prośbą o ustanowienie błogosławionej Natalii Tułasiewicz Patronką Nauczycieli Polskich.


Ojciec święty Jan Paweł II aktem beatyfikacji z dnia 13 czerwca 1999 r. wskazał nam w osobie błogosławionej Natalii wzór do naśladowania. Krocząc świadomie obraną drogą świętości, niezłomnie realizowała swoją misję nauczycielską. Z wielkim poświeceniem i zaangażowaniem pracowała jako nauczyciel j. polskiego, zarówno w czasach pokoju jak i II wojny światowej. Udzielała się w tajnym nauczaniu w Krakowie i okolicach. Dobrowolnie podjęła misję emisariusza organizacji Zachód w obozie pracy w Hanowerze, gdzie prowadziła konspiracyjną działalność: katechetki, nauczycielki, animatorki. Niezłomnie edukując, krzewiła polskość, a także inspirowała życie duchowe i religijne polskich robotnic przymusowych. Za swą tajną działalność została skazana śmierć w obozie koncentracyjnym. Nawet w obozie zagłady w Ravensbrück, w bloku chorych uczyła nastolatki do małej matury. Błogosławiona Natalia swoim życiem wskazuje, że nauczycielem można być zawsze i w każdych warunkach. Na każdym etapie motorem jej działań była zażyła więź z Panem Bogiem, która promieniowała na otoczenie, o czym w swoim wspomnieniach piszą osoby, z którymi się stykała. Stanowi ona wzór dla współczesnych nauczycieli, zaświadczając, że zawód ten jest służbą nie tylko względem uczniów ale i całego narodu oraz Pana Boga.
Na przestrzeni lat obserwujemy jak wpływ błogosławionej zwiększa swój zasięg i inspiruje coraz więcej osób, szczególnie zaś nauczycieli i katechetów. Jej osobę na patronkę obrały sobie Nauczycielskie Warsztaty w Drodze w szczególności oddział zielonogórski, Solidarność Nauki i Oświaty w Rzeszowie. Aktywną działalność na rzecz propagowania wiedzy o błogosławionej prowadzi grupa wykładowców Wydziałów Polonistyki i Teologii UAM w Poznaniu. Jest ona także patronką dwóch szkół katolickich w Poznaniu. Mamy sygnały o wielu inicjatywach związanych z osobą błogosławionej Natalii Tułasiewicz, płynących z różnych miejsc w całej Polsce.


Więcej o błogosławionej Natalii: http://blogoslawionanatalia.eu/

https://poznan.tvp.pl/36681011/o-blogoslawionej-natalii-tulasiewicz-05042018

https://episkopat.pl/biskupi-na-ix-tydzien-wychowania/


Natalia Tułasiewicz-Wala    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Natalia Tułasiewicz-Wala do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...