Apel do JE Abp St. Gądeckiego o ustanowienie bł. Natalii Tułasiewicz Patronką Nauczycieli Polskich

bł._Natalia_Tułasiewicz_.jpgBłogosławiona Natalia Tułasiewicz przywołana została jako przykład nauczyciela i wychowawcy „dającego świadectwo wiary i wielkości człowieczeństwa” w Liście Pasterskim Episkopatu Polski z Okazji IX Tygodnia Wychowania czytanego we wrześniu tego roku w polskich kościołach.


Zainspirowani zainteresowaniem jej osobą w trakcie corocznych Pielgrzymek Nauczycieli Polskich na Jasną Górę, chcielibyśmy wystosować apel do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu, z prośbą o ustanowienie błogosławionej Natalii Tułasiewicz Patronką Nauczycieli Polskich.


Ojciec święty Jan Paweł II aktem beatyfikacji z dnia 13 czerwca 1999 r. wskazał nam w osobie błogosławionej Natalii wzór do naśladowania. Krocząc świadomie obraną drogą świętości, niezłomnie realizowała swoją misję nauczycielską. Z wielkim poświeceniem i zaangażowaniem pracowała jako nauczyciel j. polskiego, zarówno w czasach pokoju jak i II wojny światowej. Udzielała się w tajnym nauczaniu w Krakowie i okolicach. Dobrowolnie podjęła misję emisariusza organizacji Zachód w obozie pracy w Hanowerze, gdzie prowadziła konspiracyjną działalność: katechetki, nauczycielki, animatorki. Niezłomnie edukując, krzewiła polskość, a także inspirowała życie duchowe i religijne polskich robotnic przymusowych. Za swą tajną działalność została skazana śmierć w obozie koncentracyjnym. Nawet w obozie zagłady w Ravensbrück, w bloku chorych uczyła nastolatki do małej matury. Błogosławiona Natalia swoim życiem wskazuje, że nauczycielem można być zawsze i w każdych warunkach. Na każdym etapie motorem jej działań była zażyła więź z Panem Bogiem, która promieniowała na otoczenie, o czym w swoim wspomnieniach piszą osoby, z którymi się stykała. Stanowi ona wzór dla współczesnych nauczycieli, zaświadczając, że zawód ten jest służbą nie tylko względem uczniów ale i całego narodu oraz Pana Boga.
Na przestrzeni lat obserwujemy jak wpływ błogosławionej zwiększa swój zasięg i inspiruje coraz więcej osób, szczególnie zaś nauczycieli i katechetów. Jej osobę na patronkę obrały sobie Nauczycielskie Warsztaty w Drodze w szczególności oddział zielonogórski, Solidarność Nauki i Oświaty w Rzeszowie. Aktywną działalność na rzecz propagowania wiedzy o błogosławionej prowadzi grupa wykładowców Wydziałów Polonistyki i Teologii UAM w Poznaniu. Jest ona także patronką dwóch szkół katolickich w Poznaniu. Mamy sygnały o wielu inicjatywach związanych z osobą błogosławionej Natalii Tułasiewicz, płynących z różnych miejsc w całej Polsce.


Więcej o błogosławionej Natalii: http://blogoslawionanatalia.eu/

https://poznan.tvp.pl/36681011/o-blogoslawionej-natalii-tulasiewicz-05042018

https://episkopat.pl/biskupi-na-ix-tydzien-wychowania/


Natalia Tułasiewicz-Wala    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Natalia Tułasiewicz-Wala do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook