Apel do Ministra Zdrowia o zmiany w Projekcie dotyczące refundacji wymienników ciepła i wilgoci (HME) oraz plastrów i rurek silikonowych dla osób po usunięciu krtani.

Bardzo dziękujemy za wzięcie pod uwagę potrzeb grupy pacjentów, która do tej pory była pomijana. To przełomowy krok w opiece nad osobami żyjącymi z tracheostomą w naszym kraju.

Zaproponowane rozwiązanie jest niewystarczające, a zaplanowane kwoty zbyt niskie, aby zadbać o zdrowie osób z tracheostomą.

Apelujemy do Pana Ministra Zdrowia o wprowadzenie zmian w Projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 8.07.2022 r. Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Zdrowia MZ 1371. Zmiany te są konieczne, aby prawidłowo zabezpieczyć potrzeby osób żyjących z tracheostomą. Obecnie przeciętnie jeden wymiennik ciepła i wilgoci w regularnej cenie kosztuje 15 złotych brutto a nierzadko w ciągu doby istnieje konieczność skorzystania z większej ilości wymienników, gdy wymiennik się zabrudzi lub zaklei i przestanie spełniać swoje zadanie. Proponowany budżet 7,20 złotych i 10% dopłaty jest zdecydowanie za niski. Dodać należy, że wymieniona powyżej cena to koszt podstawowego wymiennika HME, wymiennik z filtrem antywirusowym i antybakteryjnym jest jeszcze droższy, ponieważ zapewnia dodatkową ochronę przed wirusami np. przed Covid. Dodatkowo przy wysiłku fizycznym powinno się używać wymiennika o mniejszej gęstości dla łatwiejszego oddychania. Ponadto ceny wymienników do rurek tracheostomijnych z wkładem zaczynają się od 12 złotych, a za 5,80 złotych można kupić jedynie przyklejane do skóry gąbki albo celulozowe wkłady bez żadnych właściwości nawilżających i regulujących temperaturę wdychanego powietrza. Wycena plastrów także jest zbyt niska, gdyż obecnie to koszt na poziomie około 20 złotych brutto za sztukę a proponowany budżet to 7,50 złotych i 10% dopłaty. Dodatkowo zaznaczmy, że wielu pacjentów ściąga plaster i zakłada na noc rurkę i nowy wymiennik, dla komfortowego snu. Nadmienić należy, że aktualnie po wyjściu ze szpitala rurki oraz pozostałe akcesoria dobierają pacjentom pielęgniarki i logopedki, które nie zostały niestety ujęte w projekcie jako osoby, które mogłyby wypisywać lub przedłużać zlecenia na wyroby medyczne. Bardzo istotny jest także fakt, że 80% osób z tracheostomą, z czynnej zawodowo grupy, wraca do pracy, nie korzystając z dofinansowań i dopłat PFRON-u, więc sugerujmy rozważenie zniesienia dopłaty 10%, gdyż grupa ta nie generuje dodatkowego obciążenia budżetu państwa. Biorąc powyższe punkty pod uwagę, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o weryfikację założeń projektu, tak aby pomoc pacjentom była jak najbardziej celowana i mogła chronić zdrowie i podnieść jakość życia jak najpełniej, jak największej ilości osób.

 


Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych, Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr Jana Biziela ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Krzysztof Gąsiorowski       Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych, Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr Jana Biziela ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Krzysztof Gąsiorowski    do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...