APEL do Rady Miejskiej w Krzeszowicach

APEL DO RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH 

Szanowna Rado,

Szanowne Panie i Panowie Radni!

    Zwracamy się do Państwa z apelem o przełożenie głosowania na kolejne posiedzenie Rady Miejskiej w Krzeszowicach uchwał dotyczących:

1)  Zmian stawek opłat za odbiór odpadów w naszej gminie.

2) Zmian stawek podatku od nieruchomości w naszej gminie.

3) Zmian stawek podatku od środków transportu w naszej gminie.

 

UZASADNIENIE

   Uważamy, że decyzję o zmianie wysokości opłat i podatków powinna podjąć rada w nowym składzie. Dla większości mieszkańców gminy Krzeszowice jest to logiczne i oczywiste.

   Po pierwsze dlatego, że rada w nowym składzie, która rozpocznie pracę za kilka dni i będzie działać przez kolejne 5 lat, ma do tego największy mandat.

   Po drugie - rada w starym składzie nie powinna u schyłku kadencji podejmować kluczowych z punktu widzenia gminy uchwał. Zwłaszcza tych, które w bezpośredni sposób dotyczą opłat i podatków płaconych przez  mieszkańców.

  Po trzecie - podniesienie  opłat na ostatniej sesji Rady Miejskiej kończącej się kadencji jest odbierane przez większość mieszkańców gminy Krzeszowice negatywnie.

  Po czwarte – przed podwyższeniem opłat i podatków wskazane jest przeprowadzenie na ten temat konsultacji społecznych oraz przedstawienie mieszkańcom analiz i wyliczeń, z których ma wynikać konieczność podniesienia opłat i podatków. Zwłaszcza, że mieszkańcy gminy Krzeszowice płacą jedne z najwyższych opłat za wywóz odpadów. Przykładowo za wywóz odpadów segregowanych w gminie Krzeszowice mieszkańcy już płacą 9zł/os, podczas gdy w gminie Zabierzów 7,50zł/os, a w gminie Olkusz 7 zł/os. (dane na dzień 7 XI 2018).  


Andrzej Kołodziej    Skontaktuj się z autorem petycji