Apel naukowców na rzecz poprawy stanu nauki w Polsce

Apel naukowców wspierających działania Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk na rzecz poprawy stanu nauki w Polsce   Obserwując wydarzenia, które miały miejsce zarówno przed, jak i po 15 października, z niepokojem zauważamy, że w toczącej się debacie narodowej i deklaracjach partii politycznych niemal całkowicie pomijane są sprawy nauki i szkolnictwa wyższego. Tymczasem wyzwania związane z dalszym prowadzeniem badań naukowych oraz sytuacja materialna naukowców stają się coraz bardziej dramatyczne. Celem naszego apelu nie jest proponowanie konkretnych rozwiązań dotyczących reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce – na to przyjdzie czas w przyszłym roku. Obecnie kluczowym problemem są zbyt niskie nakłady na finansowanie zarówno badań jak i dydaktyki w uczelniach, instytutach Polskiej Akademii Nauk i innych jednostkach naukowych. Doskonałym odzwierciedleniem zaistniałej sytuacji jest stan krytyczny w jakim znalazło się Narodowe Centrum Nauki - największa i w zasadzie jedyna instytucja w Polsce finansująca badania podstawowe zarówno na uczelniach, jak i w instytutach badawczych. Chcielibyśmy zatem przypomnieć, że zarówno historia jak i doświadczenia współczesne niezmiennie dowodzą, iż to właśnie stan nauk podstawowych jest jednym z głównych czynników decydujących o rozwoju cywilizacyjnym i społecznym państw oraz miejscu, które zajmują one we wspólnocie międzynarodowej. Zapowiadana przez przyszły Rząd i Parlament nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2024 stanowi więc ostatnią szansę na uniknięcie poważnej zapaści systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez zmianę poziomu jego finansowania, w tym szczególnie NCN. Biorąc pod uwagę wysokość budżetu Polski uważamy, że przywrócenie do niedawna obowiązującego stanu, w którym Narodowe Centrum Nauki zapewniało finansowanie 25%-30% projektów badawczych zgłaszanych do konkursów jest nie tylko konieczne, ale i całkowicie realne. Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich naukowców pracujących w Polsce, aby w tym trudnym momencie zachowali jedność i traktowali Naukę jako najważniejszy priorytet i wspólne dobro.

 

Marek Figlerowicz, Dyrektor Instytutu Chemii Bioogranicznej PAN w Poznaniu,

Przemysław Wojtaszek, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodniczący Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich,

Dariusz Rakus, Pełnomocnik Rektora ds. projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, Uniwersytet Wrocławski,

Leonora Bużańska, Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,

Agnieszka Chacińska, Dyrektor IMol PAN,

Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

Andrzej Gamian, Dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN,

Andrzej Legocki, były Prezes Polskiej Akademii Nauk,

Patrycja Matusz, Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego,

Marta Miączyńska, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej,

Jarosław Poznański, Dyrektor Instytutu Biochemii Biofizyki PAN,

Grzegorz Węgrzyn, Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej,

Piotr Zielenkiewicz, Instytut Biochemii Biofizyki PAN,

Paweł Brzezowski, Uniwersytet Jagielloński,

Jan Brzozowski, prof. Uniwersytet Jagielloński,

Dariusz Buraczewski, Uniwersytet Wrocławski,

Maria Anna Ciemerych-Litwinienko, Uniwersytet Warszawski,

Robert Ekiert, Uniwersytet Jagielloński,

Martyna Elas, Uniwersytet Jagielloński,

Agnieszka Gizak, Uniwersytet Wrocławski,

Marusz Jaskólski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Alicja Józkowicz, Uniwersytet Jagielloński,

Jolanta Jura, Uniwersytet Jagielloński,

Tomasz Jurdziński, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,

Leszek Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

Marcin Kadej, Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,

Witold Korytowski, Uniwersytet Jagielloński,

Piotr Laidler, Uniwersytet Jagielloński,

Jerzy Mozrzymas, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

Beata Myśliwa-Kurdziel, Uniwersytet Jagielloński,

Przemysław Nogły, Uniwersytet Jagielloński,

Jacek Otlewski, Uniwersytet Wrocławski,

Bogusław Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski,

Kamil Trzebuniak, Uniwersytet Jagielloński,

Maciej Wnuk, Uniwersytet Rzeszowski,

Robert Wysocki, Uniwersytet Wrocławski,


Dariusz Rakus (Uniwersytet Wrocławski), Marek Figlerowicz (Inst. Chemii Bioorganicnej PAN), Przemysław Wojtaszek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Dariusz Rakus (Uniwersytet Wrocławski), Marek Figlerowicz (Inst. Chemii Bioorganicnej PAN), Przemysław Wojtaszek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...