Apel o utrzymanie oddziału ginekologiczno-położniczego Kamieńskiego

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa

Jarosław Maroszek

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
ul. H. M. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław

 

Szanowni Państwo,

Jesteśmy mieszkankami Wrocławia i okolic. Wiele z nas jest w okresie okołoporodowym, wiele z nas korzystało z opieki Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego lub planowało poród w tym ośrodku. Zwracamy się także jako bliscy kobiet, które rodziły lub chciały rodzić w Szpitalu przy ul. Kamieńskiego.

W związku z niedawnymi doniesieniami o planowanym na 16.09.2017 roku zamknięciu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym, zwracamy się z prośbą o Sz.P. Cezarego Przybylskiego oraz dyrekcji szpitala o utrzymanie pracy oddziału.

We Wrocławiu funkcjonują zaledwie cztery oddziały położnicze. Nawet tymczasowe zamknięcie jednego z nich - co obserwowano w trakcie wakacyjnych remontów oddziałów przy ul. Chałubińskiego i ul. Borowskiej - skutkuje przepełnieniem pozostałych oraz pogorszeniem standardów opieki okołoporodowej. Doświadczenie pokazuje, że zamknięcie choćby jednego oddziału zwiększa liczbę pacjentek odsyłanych z jednego szpitala do drugiego, nierzadko poza Wrocław. Należy również zauważyć, że Oddział Ginekologiczno-Położniczy przy ul. Kamieńskiego jest ośrodkiem najwyższego stopnia referencyjności, zapewniającym opiekę noworodkom z ciąż powikłanych lub wymagających specjalistycznej opieki i roli tej nie przejmie żadna podwrocławska placówka. Jest to także jedyny szpital, który dysponuje zarówno Oddziałem Położniczym jak i Oddziałem Kardiologii Dziecięcej, co stanowiło najlepsze możliwe zabezpieczenie medyczne dla porodów dzieci z problemami kardiologicznymi.

Pozostawienie trzech funkcjonujących oddziałów położniczych we Wrocławiu nie zaspokaja potrzeb aglomeracji wrocławskiej, ponieważ ilość dostępnych miejsc porodowych oraz braki kadrowe widoczne na tych oddziałach nie pozwalają na zapewnienie komfortu rodzenia i właściwej opieki poporodowej dla dużej liczby pacjentek.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy przy ul. Kamieńskiego jako jedyny we Wrocławiu zapewnia możliwość porodów do wody oraz jako jeden z nielicznych gwarantuje obecność bliskiej osoby podczas porodu.

Jednocześnie pragniemy wyrazić ubolewanie, że zamknięcie Oddziału Położniczego odbywa się nagle, bez stosownego wyprzedzenia, kreując dezinformację pośród ciężarnych pacjentek i personelu. Nie pozostawia to - znacznie już ograniczonych - możliwości do adaptacji pozostałym oddziałom położniczym i będzie skutkować znaczącym pogorszeniem sytuacji nie tylko we Wrocławiu, ale także w szpitalach z pobliskich miejscowości.

Prosimy o interwencję umożliwiającą utrzymanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w dotychczasowym trybie.