Apel polskich kompozytorów do Polskiego Radia i nadawców publicznych

Kraków, Warszawa, 23 marca 2020r.

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

Stowarzyszenie Artystów Polskich

 

 

Agnieszka Kamińska

Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A.

Małgorzata Małaszko-Stasiewicz

Dyrektor Redaktor Naczelny Programu 2

 

Szanowni Państwo!

Prosimy, nie zapominajcie o muzyce współczesnej!

Dochody kompozytorów i wykonawców muzyki poważnej są „siłą rzeczy” nieporównywalnie mniejsze niż muzyki rozrywkowej. Nie mamy też, jak widać również dziś, porównywalnej siły przebicia.

Apelujemy do Programu Drugiego Polskiego Radia, który dysponuje bogatym zasobem nagrań radiowych, płytowych, w tym wydawnictw niszowych, takich jak m.in. Kronika Warszawskiej Jesieni, o wsparcie polskich kompozytorów i zwiększenie czasu antenowego dla prezentacji ich twórczości. Dotychczasowe pasma z muzyką współczesną takie jak „Fantazja Polska” czy „Nokturn” należy koniecznie rozszerzyć. Już od lat, muzyka polska gościła w nich po północy; emitowana przeważnie w późnych godzinach nocnych i porannych, gdy mało kto mógł ją usłyszeć. Niech w tym trudnym czasie oprócz arcydzieł muzyki: Bacha, Mozarta czy Chopina, towarzyszy polskim słuchaczom i melomanom, osobisty głos, współczesnych im kompozytorów polskich – ze szczególnym uwzględnieniem twórców młodego pokolenia, którzy dopiero zaczynają swoją trudną życiową drogę, gdyż dla wielu z nich wolnych artystów, bez oszczędności, jest to szczególnie trudny moment.

Przyłączamy się też do apelu skierowanego do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej przez Janusza Foglera – Prezesa ZAiKS, o czasowe zwolnienie opodatkowania tantiem dla twórców muzyki poważnej.

Niech tantiemy pozostaną w kraju – na czas kryzysu...    

Jacek Ajdinović – prezes, Weronika Krówka – skarbnik Stowarzyszenia Artystów Polskich

Maciej Żółtowski – prezes Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej      

 

Melomani i Przyjaciele muzyki – prosimy o Wasze poparcie!  

 

 


Jacek Ajdinović, Stowarzyszenie Artystów Polskich    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jacek Ajdinović, Stowarzyszenie Artystów Polskich do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...