List otwarty

12315.jpg

Apel w sprawie drzew, w naszej wspólnej sprawie

 

                                           Premier Rządu Polskiego
                                           Pani Beata Szydło
                                           Warszawa  

  

Szanowna Pani Premier,         

      dwieście lat temu wielka polska patriotka, księżna Izabela Czartoryska, opublikowała apel skierowany do rodaków, w którym czytamy: „Sadźcie wiele drzew, szanujcie te, co macie!” Stało za tym przekonanie o konieczności troski o stan przyrody oraz postulaty pielęgnowania rodzimego krajobrazu, ważnego elementu tożsamości narodowej, tak silnie obecnego (także drzewami!) w sztuce, poezji, literaturze. Apel ten był reakcją na działania zaborcy trzebiącego bez litości obszary leśne oraz tereny zadrzewione.    

         Dziś żyjemy w niepodległej Polsce, ale od czasu zmiany Ustawy o ochronie przyrody (1.01.2017 r.) nie ma dnia wolnego od wiadomości o swoistej rzezi drzew, jaka dokonuje się w naszym kraju. Znikają one z miejskich skwerów, alei, zabytkowych parków, także z terenów chronionych. Trudno w to uwierzyć, ale są tacy, którzy wykorzystując obowiązujące prawo, postępują jak barbarzyńcy, najeźdźcy! To niepojęte, zwłaszcza w czasach smogowej zapaści wielu miast!    

         Apelujemy do Pani Premier o pilną decyzję, poprzez nowelizację Ustawy o ochronie przyrody, przywracającą jej poprzednie zapisy. W przeciwnym razie prorocze okażą się słowa  poety Kajetana Koźmiana zapisane w 1831 roku:          

         Gdzie tylko po rozległej wzrok rzucisz przestrzeni,          
         Stoją puszcze bez drzewa i lasy bez cieni.  

 

                                             Z wyrazami szacunku,


Marzanna Jagiełło    Skontaktuj się z autorem petycji