apel ws osiedla kontenerowego

APEL POZNAŃSKIEGO ŚRODOWISKA KULTURY DO PREZYDENTA POZNANIA, JACKA JAŚKOWIAKA, W SPRAWIE OSIEDLA KONTENEROWEGO PRZY UL. ŚREDZKIEJ ORAZ POLITYKI MIESZKANIOWEJ MIASTA (2014)

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

 

Dwa lata temu napisaliśmy apel skierowany do ówczesnego prezydenta Ryszarda Grobelnego, w którym wyraziliśmy zdecydowany sprzeciw wobec planów zasiedlenia osiedla kontenerowego przy ulicy Średzkiej, wybudowanego przez Miasto mimo protestów społecznych. Pisaliśmy wówczas:

 

„Nie chcemy i nie możemy się biernie przyglądać sytuacji, w której Poznań buduje getto biedy, do którego zsyłani mają być najsłabsi mieszkańcy miasta. Bowiem w tym kontekście funkcjonowanie miejskich instytucji kultury, teatrów oraz galerii, staje się farsą, legitymizując i – co gorsze – maskując nieludzką politykę mieszkaniową władz miasta. Nasze przyzwolenie na taki sposób traktowania części mieszkańców Poznania doprowadziłoby do sytuacji, w której kultura przestaje być płaszczyzną krytycznych dyskusji oraz sporu o wartości – stając się jedynie rozrywką dla elit.”

 

Jednocześnie zaprotestowaliśmy przeciwko bezczynnej postawie władz miasta oraz miejskich służb porządkowych wobec bezwzględnej przemocy czyścicieli kamienic. Apelowaliśmy o wsparcie dla lokatorów czyszczonych kamienic.

 

Pomimo sprzeciwu społecznego kontenerowe osiedle socjalne, niespełniające wymogów budownictwa mieszkalnego, zostało jednak zasiedlone. Były prezydent, wspólnie z dyrektorem ZKZLu Jarosławem Puckiem, wprowadzili w ten sposób substandard budownictwa socjalnego w Poznaniu. Na mieszkanie w kontenerach skazani zostali najbiedniejsi poznaniacy. Osiedle na ul. Średzkiej stało się też realnym straszakiem dla osób mieszkających w lokalach komunalnych, których sytuacja ekonomiczna nie jest stabilna. Poznańskie osiedle kontenerowe to nie tylko przykład dyscyplinującej biedniejszych mieszkańców architektury. To też ewidentny symbol prowadzonej w Poznaniu przez ostatnie lata antyspołecznej polityki mieszkaniowej.

 

Teraz ponawiamy apel i kierujemy go do Pana, Prezydencie. Biorąc pod uwagę fakt, że wywodzi się Pan z tzw. ruchów miejskich, ufamy, że dołoży Pan wszelkich starań, by zmienić politykę mieszkaniową, która ma ogromne przełożenie na jakość życia mieszkańców.

 

Praca w sferze kultury wiąże się z odpowiedzialnością za sferę publiczną. Dlatego nie możemy organizować promujących miasto imprez oraz uczestniczyć w różnego rodzaju miejskich wydarzeniach kulturalnych, mając jednocześnie świadomość, że w Poznaniu funkcjonuje kontenerowe getto biedy, na życie w którym skazuje się ludzi, bez wyroku sądu, na mocy arbitralnej decyzji administracyjnej motywowanej błędną decyzją polityczną.

 

Apelujemy zatem o zamknięcie getta kontenerowego przy ul. Średzkiej oraz przydzielenie jego mieszkańcom pełnostandardowych mieszkań socjalnych. Będzie to nie tylko realna pomoc ludziom, którzy znaleźli się w sytuacji skrajnego napiętnowania, ale również znaczący gest symboliczny, kończący, w co ufamy, erę eksperymentalnych antyspołecznych „inwestycji” w Poznaniu. Będzie to – co więcej – manifestacja realnej zmiany, namacalnie wskazująca kierunek, w którym zmierza nowa władza, deklarująca bliskość z mieszkańcami oraz niosąca nadzieję na zmianę sposobu myślenia o mieście.

 

Oczekujemy również powołania, zapowiadanego przez Pana w kampanii wyborczej, lokatorskiego biura porad prawnych, interwencji kryzysowej. Wysiedlenia lokatorów, przemoc czyścicieli kamienic to cały czas doświadczenie wielu poznaniaków. W większości są oni pozostawieni sami sobie, bez żadnego wsparcia ze strony urzędu miasta, czy podlegających mu jednostek.

 

Podpisali:

Szymon Adamczak, dramaturg, Kolektyw 1A, Poznań

Thomas Anessi, tłumacz, krytyk, UAM, Poznań

dr Monika Bobako, filozofka, Pracownia Pytań Granicznych UAM, Poznań

Adam Borowski, aktor, Teatr Ósmego Dnia, Poznań

Anna Czaban, kuratorka, Galeria Miejska Arsenał, Poznań

Agata Drogowska, artystka, Poznań

dr Wojciech Duda, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie, UAP, Poznań, Wrocław

prof. Zbigniew Galor, socjolog, Kierownik Grupy Badawczej WSNHiD i OIMiR Margines Społeczny Poznania, Poznań

Dorota Grobelna, historyczka kultury, Poznań

dr Mikołaj Iwański, filozof, ekonomista, Akademia Sztuki w Szczecinie, Poznań

dr hab. Rafał Jakubowicz, artysta, UAP, KSA UAM, Poznań

Tadeusz Janiszewski, aktor Teatru Ósmego Dnia, Poznań

dr Piotr Juskowiak, kulturoznawca, członek redakcji „Praktyki Teoretycznej”, Poznań

Jakub Karczyński, historyk, Poznań

Marcin Kęszycki, aktor Teatru Ósmego Dnia, Poznań

Anna Kochnowicz, dziennikarka, UAP, Poznań

Agnieszka Kowalczyk, filozofka feministyczna, członkini „Praktyki Teoretycznej”, Poznań

dr hab. Izabela Kowalczyk, historyczka sztuki, krytyczka, UAP, Poznań

dr hab. Maciej Kurak, artysta, UAP, Poznań

Szczepan Kopyt, poeta, muzyk, Poznań

prof. Marek Krajewski, socjolog, IS UAM, Poznań

Leszek Kwiatkowski, muzyk, tłumacz literatury hebrajskiej, KSA UAM, Poznań

dr Paweł Leszkowicz, krytyk, kurator, historyk sztuki, IHS UAM Poznań

prof. Janusz Marciniak, artysta, UAP, Poznań

dr Lucyna Marzec, polonistka, Poznań

Andrzej Maszewski, animator kultury, Poznań

Wawrzyniec Mąkinia, organizator koncertów i wydawca płyt jazzowych, Poznań

Maciej Mikulewicz, polonista, członek redakcji „Praktyki Teoretycznej”, Poznań

dr Andrzej W. Nowak, filozof, WNS UAM, Poznań

Natalia Pakuła, artystka, Poznań

prof. Piotr Piotrowski, historyk sztuki, IHS UAM, Poznań

dr Przemysław Pluciński, socjolog, UAM, Poznań

prof. Krzysztof Podemski, socjolog, IS UAM, Poznań

Julia Popławska, artystka, studentka UAP, Poznań

Beata Anna Polak, Pracownia Pytań Granicznych UAM, Poznań

prof. Tomasz Polak, Pracownia Pytań Granicznych UAM, Poznań

dr Magdalena Radomska, historyczka sztuki, IHS UAM, Poznań

Zbigniew Remlein, Agencja Artystyczna AKRAT, konsultant Narodowego Centrum Kultury, Poznań

Karolina Sikorska, kulturoznawczyni, Poznań

Paulina Skorupska, krytyczka teatralna, Poznań

Franciszek Sterczewski, artysta, Poznań

dr Krystian Szadkowski, filozof, redaktor naczelny „Praktyki Teoretycznej”, Poznań

Wiktoria Szczupacka, historyczka sztuki, kuratorka, Poznań

Bartosz Ślosarski, członek redakcji „Praktyki Teoretycznej”, Poznań

Anna Wachowska-Kucharska, polonistka, aktywistka, Poznań

dr Judyta Wachowska, Zakład Literatury Hiszpańskiej i Iberoamerykańskiej, IFR UAM Poznań

dr Błażej Warkocki, polonista, krytyk literacki, IFP UAM, Poznań

dr Diana Wasilewska, historyczka i krytyczka sztuki, WF Uniwersytetu Szczecińskiego, Poznań

prof. Marek Wasilewski, artysta, krytyk sztuki, redaktor naczelny „Czasu Kultury”, UAP, Poznań

Ewa Wójciak, aktorka Teatru Ósmego Dnia, Poznań

Agnieszka Ziółkowska, działaczka społeczna i polityczna, "Krytyka Polityczna", Warszawa, Poznań

Paweł Zabel, filmowiec, Poznań

Jacek Zwierzyński, historyk sztuki, krytyk sztuki, kurator, Poznań

 

oraz a rtyści biorący udział w wystawie pt. „KontenerArt” w Galerii Siłownia w Poznaniu w 2012 r. (byli studenci Pracowni Wizytującej Joanny Rajkowskiej, Katedra Intermediów UAP Poznań w semestrze 2011/2012): Sylwia Czubała, Tomasz Koszewnik, Sebastian Kurdelski, Michalina Mistrzak, Anna Raczynski, Łukasz Wyrwas

 

Apel popierają również (spoza Poznania):

prof. Zygmunt Bauman, socjolog, Leeds

Paweł Brożyński, krytyk, prezes Fundacji SPLOT, Kraków

Joanna Erbel, socjolożka, kuratorka, Instytut Socjologii UW, Warszawa

Angelika Fojtuch, artystka, Gdańsk

Hanna Gill-Piątek, aktywistka, felietonistka „Krytyki Politycznej”, Świetlica Krytyki Politycznej, Łódź

dr Agnieszka Graff, amerykanistka, pisarka, UW Warszawa

Zuzanna Hadryś, Galeria Stereo, Warszawa

dr Tomasz Kitliński, filozof, WF i S UMCS, filozof, Lublin

dr hab. Jerzy Kochan, filozof, socjolog, antropolog kulturowy, WH, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Roman Kurkiewicz, dziennikarz, publicysta, Warszawa

dr Ewa Alicja Majewska, filozofka feministyczna, krytyczka sztuki, aktywistka, Institute for Cultural Inquiry, Berlin, Warszawa

dr Konrad Miciukiewicz, University College London

Daniel Muzyczuk, kurator, Muzeum Sztuki, Łódź

Jarosław Ogrodowski, dziennikarz, Łódź

Dawid Radziszewski, Galeria Dawid Radziszewski, Warszawa

Joanna Rajkowska, artystka, Londyn

Justyna Scheuring, artystka, Londyn

Janek Simon, artysta, Kraków

Waldemar Tatarczuk, artysta, dyrektor Galerii Labirynt, Lublin

Grażyna Tereszkiewicz, artystka, Kraków

prof. Andrzej Turowski, historyk sztuki, Paryż

dr Tomasz Załuski, historyk sztuki, filozof, WF UŁ, ASP, Łódź

 

-link do artykułu Piotra Żytnickiego w "Gazecie Wyborczej":

http://m.poznan.gazeta.pl/poznan/1,106517,17232047,Elity_pisza_do_prezydenta_Jacka_Jaskowiaka__Stop_kontenerom_.html

 

 


Dorota Grobelna, Rafał Jakubowicz    Skontaktuj się z autorem petycji