Do: Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ; Komendanta Głównego Straży Granicznej . Apelujemy o pobyt humanitarny dla rodziny z Ukrainy mieszkającej w Legnicy od 2015 roku.

Zdjęcie_petycja_1.jpg

         

AKTUALIZACJA:

Rodzina Kopyshchyk otrzymała zgodę na pobyt humanitarny w Polsce. Wszystkim zaangażowanym

w   sprawę z całego serca dziękujemy

polska-ukraina.jpg

 

 

 

 

  Pan RAFAŁ ROGALA

                                                          Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

                                                          ul. Taborowa 33

                                                          02-699 Warszawa

 

                                                                                                                                                                    Komendant Główny Straży Granicznej

                                                    Aleja Niepodległości 100

                                                    02-514 Warszawa

  

 

Apelujemy o pobyt humanitarny dla rodziny z Ukrainy mieszkającej w Legnicy od 2015 roku

 

Apelujemy o poparcie wniosku złożonego przez rodzinę Kopyshchyk o pobyt humanitarny i anulowanie decyzji o deportację rodziny  Kopyshchyk do Ukrainy z małymi dziećmi.

28.01.2019r. otrzymali decyzję o deportacji na Ukrainę.

W Polsce mieszkają od 2015 roku, gdzie za wlasne pieniądze kupili mieszkanie, które własnymi siłami wyremontowali. Marianna ma 17 lat, uczy się w 2 klasie I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy, przed tym skończyła gimnazjum  świadectwem z wyróżnieniem. Brała udziały w różnych międzyszkolnych olimpiadach. A także jest wolontariuszką i otrzymała na koniec roku nagrodę za swoją pracę.  W następnym roku będzie zdawała maturę.  Marianna razem z młodszym rodzeństwem: Elizą, Lubą i Wierą uczęszczają do Legnickiego Centrum Kultury, gdzie uczestniczą na zajęcia Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej i pod czujnym okiem Pana Kapelmistrza Piotra Budzianowskiego grają na saksofonie, trąbce i waltorni. Wraz z Orkiestrą występują na wszystkim wydarzeniach miasta, a także po całej Polsce. Są zapraszani w różne miasta na koncerty. Orkiestra często gra w celach charytatywnych, m.in. wspierają osoby niepełnosprawne, grają dla osób chorych w hospicjum, w szpitalach i w szkołach dla dzieci Niepełnosprawnych.  

Także razem z Kapelmistrzem Piotrem Budzianowskim uczestniczyli w wielkim sprzątaniu Legnicywraz z „Team Legnica”.  Oprócz tego uczestniczyli w maratonach, wspierających Niepełnosprawnych i chorych.    Marianna  również regularnie uczęszcza na Kółko plastyczne w Młodzieżowym Centrum Kultury. Młodsze siostry, Eliza (14 lat), Lubow (12 lat) i Wiera (10 lat) chodzą do Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy.

Wszystkie dzieci  mają dobre opinie ze szkoły. Także wszystkie dzieci  chodzą do Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy.  

Deportacja  zagraża rozwojowi psychicznemu dzieci, tak jak  przerwanie nauki w szkołach polskich i dzieci nie będą mogły kontynuować nauki.   Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Legnicy,  podkreśla  w swojej opinii, że deportacja może spowodować zaburzenia  w funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci, w postaci nasilonego lęku, braku wpływu i kontroli nad zdarzeniami, a w konsekwencji apatii i stanów depresyjnych.  Za każde popracie petycji serdecznie dziekujemy

 


Kapelmistrz Dziecięco-Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej Piotr Pawel Budzianowski    Skontaktuj się z autorem petycji