Autyzm. Nie możemy czekać! Petycja w sprawie dorosłych osób z autyzmem

Do Premiera, Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu, do wiadomości Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

Autyzm. Nie możemy czekać!  

Czekamy już wiele lat. My i nasze dzieci. Starzejemy się razem z nimi. Boimy się o ich przyszłość. System wsparcia, jaki mamy w Polsce nie gwarantuje, że będzie ona bezpieczna. System  wymaga pilnych zmian. W Porozumieniu Autyzm-Polska dobrze wiemy, jakie zmiany są konieczne, i apelujemy o nie od dawna. A dziś – w kwietniu, Miesiącu Świadomości Autyzmu, my się ich po prostu domagamy.

Żądamy miejsc do godnego życia dla dorosłych osób z autyzmem. Wielkie domy pomocy społecznej są dla nich koszmarem, który kończy się często fizycznym okaleczeniem i przedwczesną śmiercią. Konieczne są kameralne miejsca zamieszkania, Wspólnoty Domowe. Opracowaliśmy ich koncepcję, jest gotowa.

Żądamy także wsparcia pracy dla osób z autyzmem. U naszych zachodnich i północnych sąsiadów potrafią ją zapewnić. Dorosły człowiek, jeśli tylko może, powinien pracować. Jeśli nie jest w stanie, trzeba zapewnić mu wsparcie pozwalające na rehabilitację i aktywne, rozwijające go spędzanie czasu. 

Porozumienie Autyzm-Polska zrzesza 30 organizacji działających na rzecz osób z autyzmem. Większość z nich założyli rodzice osób ze spektrum. Dobrze wiemy, że osoby z autyzmem nie mogą dłużej czekać na odpowiednie wsparcie i bezpieczną przyszłość. Wiemy, co trzeba zmienić, znamy dobre przykłady z innych krajów europejskich.

Domagamy się:

 • zapewnienia stabilnego i adekwatnego do potrzeb, zapisanego ustawowo wsparcia mieszkalnictwa dla osób, które nie są w stanie żyć samodzielnie, w tym dla osób z autyzmem;
 • zapewnienia stabilnego i adekwatnego do potrzeb, zapisanego ustawowo wsparcia pracy i aktywności tych osób.  

Hasło tegorocznej kampanii Porozumienia w Miesiącu Świadomości Autyzmu brzmi: „Autyzm. Nie możemy czekać”.

My, rodzice, nie możemy dłużej czekać. Czas na decyzje rządzących.  

 

Poparcia udzielają:  

 • Michał Wroniszewski - Przewodniczący Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA  
 • Małgorzata Rybicka - Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Wiceprzewodnicząca Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA  
 • Edward Bolak - Wiceprzewodniczący Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA  
 • Sebastian Cycuła - Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze, Członek Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA      
 • Bogumiła Dudkowska-Bronecka - Wiceprezes Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Członek Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA   
 • Agnieszka Haremska - Członek Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA    
 • Karolina Bajer - Prezes Zarządu, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, Marcin Kruhlej - Wiceprezes Zarządu  
 • Grażyna Bałza vel Betuza - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL, Warszawa  
 • Izabela Broczkowska - Prezes Zarządu Fundacji SYNAPSIS, Warszawa  
 • Anna Chwałek - Prezes Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej  
 • Bożena Fryc - Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA, Nowy Sącz  
 • Barbara Górna-Bryzek - Prezes Zarządu, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej, Marek Hoffmann – Wiceprezes Zarządu, Rozetta Michnik – Członek Zarządu, Joanna Gil – Członek Zarządu, Katarzyna Gala – Członek Zarządu  
 • Małgorzata Jabłońska – Prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Autyzmu w Toruniu  
 • Monika Kłeczek - Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera i Zaburzeniami Pokrewnymi AS, Bielsko-Biała, Adam Wrzesiński - Wiceprezes  
 • Adam Kompowski - Prezes Zarządu Fundacji Dom Autysty w Poznaniu, Hanna Barełkowska, Wiceprezes Zarządu, Marlena Nowicka-Kompowska, Członek Zarządu 
 • Katarzyna Kowalska - Prezes Fundacji Być jak inni w Ciechanowie, Małgorzata Kowalska, Zastępca Prezesa, Joanna Sadowska, Członek Zarządu  
 • Krystyna Kobel Buys – Prezes Stowarzyszenia Świętego Celestyna, Mikoszów    Elżbieta Krysiewicz - Członek Zarządu Fundacji Oswoić Świat, Białystok  
 • Urszula Kubicka-Formela - Prezes Zarządu, Fundacja Niebieski Szlak, Gdynia  
 • Jan  Maciejowski - Prezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Krakowie, Beata Nowak, Wiceprezes Zarządu, Grażyna Dybał, Skarbnik Zarządu  
 • Jerzy Michno – Przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju, Olsztyn  
 • Iwona Mróz – Prezes, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
 • Romana Olkiewicz - Prezes Zarządu Oddziału, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie, Małgorzata Szczepańska - Skarbnik Zarządu
 • Małgorzata Paciejewska-Sokołowska - Wiceprezes Zarządu Oddziału, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie, Prezes Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu  
 • Paulina Papka - Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach, Przewodnicząca  
 • Alina Perzanowska - Prezes Zarządu Fundacji Wspólnota Nadziei, Kraków  
 • Agata Pieniążek - Prezes Stowarzyszenia Solis Radius, Rzeszów  
 • Anna Prokopiak – Prezes Zarządu Fundacji Alpha, Lublin  
 • Anna Rozetti - Prezes Zarządu, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi
 • Katarzyna Rybicka – Wiceprezes Fundacji Autyzm Up, Kraków  
 • Elżbieta Sobolewska - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu "Uczymy się żyć razem" w Opolu  
 • Gabriela Strąk - Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym SPONiA, Węgrów, Urszula Krasnodębska – Wiceprezes, Katarzyna Gierej - Członek Zarządu, Iwona Zarzycka - Członek Zarządu, Jolanta Osiadacz - Członek Zarządu, Małgorzata Krynicka - Pełnomocnik Zarządu  
 • Alicja Winiszewska - Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu, Wrocław  
 • Aneta Wojciechowska - Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO, Poznań

PA-P_Wspólnoty_domowe_Petycja_Event_FB_@BoysVer.png