PETYCJA W SPRAWIE UTRZYMANIA BEZPOŚREDNIEGO POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO WROCŁAW GŁÓWNY- ZIELONA GÓRA

Wrocław, dnia 22.11.2023r.

Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe

ul. Legnicka 6554-206 Wrocław

kontakt@wykluczenietransportowe.org.pl    

 

Szanowny Pan

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

 

 

PETYCJA 

W SPRAWIE

UTRZYMANIA BEZPOŚREDNIEGO POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO WROCŁAW GŁÓWNY- ZIELONA GÓRA  

 

Szanowny Panie Marszałku,  

W poniedziałek, tj. 20.11.2023r. podano do publicznej wiadomości informację o likwidacji bezpośrednich regionalnych połączeń kolejowych relacji Wrocław – Zielona Góra od nowego rocznego rozkładu jazdy, który zacznie obowiązywać od dnia 10 grudnia br.

W relacji Zielona Góra – Wrocław do dnia 9 grudnia br. realizowanych jest aż 12 bezpośrednich par połączeń dziennie, zapewniając tym samym komfortowe połączenia dla mieszkańców województw: dolnośląskiego i lubuskiego. W ramach prac nad rozkładem jazdy 2023/2024 województwo lubuskie wraz z przewoźnikiem POLREGIO S.A. zaproponowali dalsze utrzymanie bezpośrednich połączeń – 8 par realizowanych przez Koleje Dolnośląskie S.A. oraz 4 pary przez POLREGIO S.A.

Likwidacja bezpośrednich 12 par połączeń  w relacji Wrocław– Zielona Góra i zastąpienie ich połączeniami z obowiązkową przesiadką w Głogowie lub Nowej Soli (decyzją Województwa Dolnośląskiego) wpłynie negatywnie na komfort podróżowania i tym samym wydłuży czas przejazdu z powodu oczekiwania na przesiadkę. Należy pamiętać, że połączenie to ma charakter służby publicznej, która jest realizowana na rzecz pasażerów, a jego brak oznaczać będzie wykluczenie transportowe mieszkańców na styku województw: lubuskiego i dolnośląskiego.

Tym bardziej niezrozumiałą wydaje się być decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który to wielokrotnie podkreślał, że „Dolny Śląsk konsekwentnie realizuje strategię zmniejszania wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców regionu. Celem tego niespotykanego w skali kraju projektu jest udostępnienie mieszkańcom możliwości korzystania z transportu kolejowego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, m.in. w codziennych przejazdach do pracy czy szkoły.”[1]  

Bezpośrednie regionalne połączenie kolejowe Zielona Góra - Wrocław Główny przetrwało wszelkie restrukturyzacje, reformy i cięcia połączeń na kolei, ponadto stanowi o relacjach gospodarczych obu sąsiadujących ze sobą województw i jego skasowanie poprzez jednostronną decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego spowoduje ogromne utrudnienia dla bardzo dużej liczby mieszkańców.

Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe apeluje do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Przybylskiego, o podjęcie natychmiastowych rozmów z pozostałymi Stronami, a co za tym idzie wypracowanie porozumienia i utrzymanie od nowego rocznego rozkładu jazdy 2023/2024 bezpośrednich połączeń Wrocław– Zielona Góra, bowiem granica województwa dolnośląskiego i lubuskiego nie może być granicą niemożliwą do pokonania i stać się swoistą barierą mobilności dla tysięcy podróżnych.    

 

Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe

 

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

2. POLREGIO S.A.

 

Przypisy/Źródło:

[1] https://regiony.rp.pl/transport/art39161301-rewolucja-kolejowa-na-dolnym-slasku-nabiera-rozpedu


Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach: