Brońmy klina zieleni w Poznaniu!

Pan Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania

 

oraz

 

Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań

 

Szokujące plany dewelopera!

Spacerujący po Łęgach Dębińskich mieszkańcy ze zgrozą dowiedzieli się o planach wycinki setek drzew pod budowę nowego kompleksu hotelowego w samym środku południowego klina zieleni w Poznaniu. Teren, który ma być zabudowany sąsiaduje bezpośrednio ze strefą ochronną ujęcia wody i z użytkiem ekologicznym „Dębina”.

 

Zrzut_ekranu_2023-11-24_1044141.jpg

Planowana inwestycja zakłada wycinkę minimum 300 drzew oraz zniszczenie siedlisk wielu gatunków ptaków (w tym 19 gatunków objętych ochroną ścisłą). Budowa podziemnej hali garażowej i dwóch dużych budynków hotelowych (łącznie 600 łóżek) z pewnością zaburzy stosunki wodne, niszcząc tym samym historyczny krajobraz łęgowy tej przestrzeni. Dodatkowo, tak duża inwestycja zwiększy okoliczny ruch samochodowy, a tym samym natężenie hałasu i spalin. Ta inwestycja będzie miała druzgocący wpływ na otoczenie.

W związku z tym apelujemy do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania o wydanie decyzji odmownej w postępowaniu o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu zabudowy sportowo-rekreacyjnej z dwoma budynkami zamieszkania zbiorowego z apartamentami typu „aparthotel” oraz częścią gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 16/11 ark 21 obręb Wilda” na wniosek Resi Capital S.A. z siedzibą w Krakowie.

Planowane przedsięwzięcie w rażący sposób narusza południowy klin zieleni naszego miasta, który spełnia niezwykle istotną rolę napowietrzania śródmieścia, a także stanowi ważny element błękitno-zielonej infrastruktury Poznania oraz historycznego dziedzictwa Wildy i Dębca. Wykorzystując dopuszczenie zabudowy hotelowej na terenach usług sportu i rekreacji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestor planuje de facto uczynić ją dominującą, sprowadzając funkcję sportową do malutkiego boiska pomiędzy dużymi zabudowaniami.

Nie pozwólmy na eksterminację dzikiej przyrody w miejscu, które powinno być zielonymi płucami Wildy, Dębca i całego Poznania.

Rada Osiedla Wilda


Rada Osiedla Wilda    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rada Osiedla Wilda do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...