Najnowsze petycje

APEL DO MARSZAŁKA MIECZYSŁAWA STRUKA W SPRAWIE NOMUS / NOWEGO MUZEUM SZTUKI

Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk   Apel do Marszałka Mieczysława Struka w sprawie NOMUS / Nowego Muzeum Sztuki i wykorzystania środków finansowych zaoszczędzonych w wyniku zrzeczenia się przez Samorząd Województwa Pomorskiego organizacji Muzeum Narodowego w Gdańsku.   Szanowny Panie Marszałku, My niżej podpisane i podpisani, członkinie i członkowie szeroko pojętego środowiska związanego z polem sztu

185 Utworzone: 2022-10-26 Statystyki

PAKIET KOMUNIKACYJNY DLA TARGÓWKA: BUDOWA TRASY MOSTU KRASIŃSKIEGO ŁĄCZĄCEGO TARGÓWEK Z ŻOLIBORZEM ORAZ BUDOWA WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ OD RONDA ŻABA DO RONDA WIATRACZNA

                                                   Warszawa, 26 października 2022 r. Rada m. st. Warszawy ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa e-mail: Sekretariat.BR@um.warszawa.pl PETYCJA Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Mieszkańcy Warszawy udzielają poparcia dla „PAKIETU KOMUNIKACYJNEGO DLA TARGÓWKA” oraz zwracają się do Rady m.st. Warszawy w sprawie wznowienia prac w zakresie: - BUDOWY TRASY MOSTU KRASIŃSKIEGO ŁĄCZĄCEGO TARGÓWEK Z ŻOLIBORZEM - BU

28 Utworzone: 2022-10-26 Statystyki

"Lex Czarnek 2.0" - Petycja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie weta.

W związku z próbą przeforsowania ustawy "Lex Czarnek 2.0" - godzącej w otwartą szkołę, ograniczającą możliwości i umiejętności ucznia, nauczyciela, rodziców, organizacji pozarządowych i samorządowców zwracamy się do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy "Lex Czarnek 2.0". Krytyczne głosy ekspertów, środowisk edukacyjnych, uczniów, nauczycieli, rodziców, samorządowców stanowią podstawę demokratycznych społeczności, aby żądać weta tej ustawy przez Prezydenta RP.Zwracając uwagę

13887 Utworzone: 2022-10-26 Statystyki

Petycja w obronie Domu Literatury w Warszawie

Dom Literatury w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 87/89 został podniesiony z gruzów po II wojnie światowej z przeznaczeniem na siedzibę Związku Literatów Polskich, jedynej wówczas organizacji pisarskiej. Pisarze czuwali nad całym procesem odbudowy kamieniczek, uczestniczyli też w zbiórce funduszy. Wnętrze Domu zostało zaprojektowane ze względu na potrzeby ZLP. Nawet w stanie wojennym nie zlikwidowano Domu Literatury, choć próby nacisku władz na demokratycznie wybrany w 1980 roku Zarz

446 Utworzone: 2022-10-26 Statystyki

MDK Kołłątaja POD JEDNYM DACHEM

PETYCJA o przywrócenie organizacji wszystkich zajęć Młodzieżowego Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu do jednej lokalizacji. Przedmiot petycji Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, art. 2 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.), działając w interesie publicznym, my Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika składamy niniejszą petycję o przywrócenie organizacji wszystkich zajęć M

754 Utworzone: 2022-10-25 Statystyki

Petycja i wnioski o przywrócenie ładu konstytucyjnego w sądach powszechnych.

Do Prezydenta RP.Petycja i wnioski w interesie publicznym i dla dobra wspólnego.Szanowny Panie Andrzeju Duda — Prezydencie RP.Przedmiotowa petycja posiada konstytucyjne podstawy prawne (art. 63, art. 82, art. 126 ust 2, art. 130 i art. 142 ust 2 Konstytucji RP w zw. z art. 2, art. 7, art. 8, art. 37 ust 1 Konstytucji RP) do tego, by podjął Pan bardzo szybkie działania, wynikające z Pana obowiązku konstytucyjnego, w celu likwidacji ewidentnych naruszeń Konstytucji RP, których dokonują sądy.Zwraca

88 Utworzone: 2022-10-25 Statystyki

Autobus z Villa Campina do Metro Bemowo

Szanowni Państwo, Od niedawna jest już otwarta stacja Metro Bemowo. Niestety, obecnie kursujący autobus linii 743 nie dojeżdza do tej stacji metra. Chciałbym złożyć petycję do Zarządu ZTM w sprawie zmiany trasy autobusu lub uruchomienia dodatkowego połączenia do Metro Bemowo. Jeżeli popierają Państwo tą inicjatywę to zapraszam do jej poparcia.

223 Utworzone: 2022-10-25 Statystyki

Petycja w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania alkoholu przez osoby pobierające zasiłek lub zapomogę

Szanowna Pani Marszałek, szanowni Posłowie i Posłanki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zwracam się z uprzejmą prośbą w sprawie ustanowienia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej odpowiednich przepisów prawa które wprowadzałyby prawny zakaz kupowania oraz spożywania napojów alkoholowych przez osoby pobierające świadczenie socjalne w postaci zasiłku lub zapomogi, pod groźbą odebrania przyznanych świadczeń. Moją propozycja polega na wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących świadczeń pomocowych i so

5 Utworzone: 2022-10-25 Statystyki

Prośba o utrzymanie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zamość

Zwracamy się z prośbą o utrzymanie uchwały Nr XV/266/2019 Rady Miasta Zamośćz dnia 25 listopada 2019r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacjicelowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na teranie Miasta Zamośćoraz Uchwałę Nr XXXIX/592/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 zmieniającąUchwałę Nr XV/ 266/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 listopada 2019r. w sprawiewysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzącychż

365 Utworzone: 2022-10-25 Statystyki

Utworzenie parkingu przy Szkole Podstawowej numer 20 w Lublinie

​Zwracamy się jako rodzice uczniów szkoły Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie z prośbą o zaplanowanie przebudowy trawnika i chodnika przed ogrodzeniem szkoły od strony alei Piłsudskiego w celu wygospodarowania miejsc postojowych dla aut.         Prośbę swą motywujemy tym, że szkoła nie posiada miejsca na przywożenie czy odbieranie dzieci ze szkoły. Niewielki parking z tyłu budynku ma 14 miejsc parkingowych  i ze względu na swoją wielkość nie zaspokaja nawet potrzeb pracownikó

99 Utworzone: 2022-10-25 Statystyki

Stanowisko w sprawie ustawowego ograniczenia edukacji domowej

Stanowiskow sprawie praw dzieci i rodzicóww związku z planami ustawowego ograniczenia edukacji domowej    Zwracamy się z prośbą i apelem do Parlamentarzystów, członków Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, o niepoddawanie się presji dążących do przeprowadzenia nowelizacji prawa oświatowego (druk 2710) w sposób oderwany od zasad cywilizowanego społeczeństwa.   Projekt ustawy upubliczniony w czwartek 20 października 2022 roku, w ciągu kilkudziesięciu godzin został opublikowany jako druk sejmowy, ju

12335 Utworzone: 2022-10-24 Statystyki

Ratuj Miłosza i Malwę, zagrożone dęby ze Starej Miłosny!

Ratuj Miłosza i Malwę, zakochane dęby ze Starej Miłosny!  Stara Miłosna - zielone osiedle na obrzeżach Warszawy pełne drzew, ptaków, owadów, świeżego powietrza, przechodzi do historii. Dzielnica systematycznie zmienia się na niekorzyść, a inwestycje budowlane wchodzą na teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Coraz więcej tu bloków, zabetonowanych ulic, hałasu i smogu, coraz mniej zieleni drzew i krzewów. Osiedle otoczone jest przez  wielopasmowe WOW, S17 oraz Trakt Brzeski, z przykrością zauw

787 Utworzone: 2022-10-24 Statystyki

Apel do Prezydenta RP o uhonorowanie prof. Jana Majchrowskiego

                                                  Warszawa, dnia 1 października 2022 r.          Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                   Szanowny Panie Prezydencie,   My, niżej podpisani, zwracamy się do Pana Prezydenta, jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej, by - w uznaniu rozlicznych zasług cywilnych położonych dla Rzeczypospolitej Polskiej i długotrwałej pracy dla Jej dobra i nieskrępowanego rozwoju - na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospol

573 Utworzone: 2022-10-24 Statystyki

List poparcia środowiska akademickiego dla edukacji domowej

Szanowni Państwo,   Zwracamy się do Państwa w związku z powracającymi próbami reformowania polskiego systemu oświaty. Budzą one kontrowersje i są szeroko dyskutowane publicznie. My chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na ważny element aktualnie dyskutowanego w Sejmie projektu zmian w ustawie o systemie edukacji. Jest nim radykalne ograniczenie dostępu do edukacji domowej przez nałożenie na placówki specjalizujące się we wspieraniu tej formy kształcenia wymogów niemożliwych do spełnienia, a przy ty

310 Utworzone: 2022-10-23 Statystyki

Mieszkańcy Przeciwko Likwidacji Naszej Osiedlowej Filii Biblioteki nr 6 w “Blaszaku” w Chojnicach

* UWAGA!: PO ZŁOŻENIU PODPISU POD TĄ PETYCJĄ OTRZYMASZ EMAIL OD petycjeonline.com Z LINKIEM DO POTWIERDZENIA ŻE TO RZECZYWIŚCIE TY ZŁOŻYŁEŚ PODPIS. PROSIMY O POTWIERDZANIE W TEN SPOSÓB, INACZEJ TWÓJ PODPIS NIE POJAWI SIĘ POD PETYCJĄ. PRZESŁANY LINK JEST BEZPIECZNY. * *2) PROSIMY BY NADAL LICZNIE SKŁADAĆ PODPISY. LIKWIDACJA FILII NIE JEST PRZESĄDZONA mimo informacji medialnych i dzisiejszego głosowania rady miasta w sprawie narazie tylko projektu uchwały likwidacji filii. Komisje i radni miasta

129 Utworzone: 2022-10-23 Statystyki

Zablokuj niekorzystne zmiany w ustawie o edukacji

Szanowna Pani Poseł/Szanowny Panie Pośle! W związku z rozpoczęciem prac nad zmianą ustawy o edukacji z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2) pragniemy zgłosić sprzeciw wobec zmian, które mają dotyczyć sytuacji rodzin edukujących swoje dzieci samodzielnie, w domu. Skutki wprowadzenia w życie proponowanych zmian to: Rejonizacja.Zniesiona uprzednio przez obecny rząd na mocy ustawy z dnia 17 marca 2021, o zmianie ustawy-Prawo oświatowe. Wnioskodawca ar

1488 Utworzone: 2022-10-22 Statystyki

Petycja w obronie edukacji domowej.

Drodzy Państwo! 20 października br do Sejmu trafił szkodliwy projekt ustawy wymierzony w prawo oświatowe, który uderza w środowiska dzieci i młodzieży kształcące się w systemie edukacji domowej oraz nauczycieli i instytucje umożliwiających rodzicom i ich pociechom tę formę edukacji. Zawrotne tempo prowadzonych prac oraz proponowane przez projektodawców zmiany wprowadziły niepokój w wielu polskich domach, a możliwość zaniku kształcenia i wychowywania w duchu edukacji domowej spowodowały lęk o prz

14320 Utworzone: 2022-10-22 Statystyki

STOP hałasowi POW Ursynów Wilanów

POW to ważna infrastruktura drogowa ale dla nas mieszkańców związana ze “smrodem” u wylotów tuneli oraz całodobowym hałasem. Przestaliśmy spać, wiele osób jest ciągle zdenerwowanych i przemęczonych. Brak snu obniża u wielu z nas wydolność psychofizyczną i powoduje chroniczne rozdrażnienie. Prowadzimy rozmowy głośniej. Całe nasze życie się zmieniło na gorsze. Od wielu tygodni analizujemy przyczyny i szukamy rozwiązania.Dlatego żądamy zastosowania metod zmniejszenia hałasu poprzez łączne i niezwło

142 Utworzone: 2022-10-22 Statystyki

Chcemy wpisania do rejestru zabytków ul. Kruczej w celu zablokowania jej przebudowy.

My, niżej podpisani mieszkańcy Warszawy popieramy wniosek o wpisanie z urzędu do rejestru zabytków układu urbanistycznego ulicy Kruczej w Warszawie na odcinku: od al. Jerozolimskich do skrzyżowania ulic Pięknej i Mokotowskiej. Układ ten posiada w świetle art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wartość historyczną  i naukową jako jeden z kluczowych dokumentów powojennej koncepcji odbudowy stolicy (centralna arteria dzielnicy biurowej), a następnie  -

210 Utworzone: 2022-10-22 Statystyki

wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy Podkowy

Szanowny Panie Burmistrzu,My mieszkańcy, zwracamy się z ogromną prośbą o podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo na ulicy Podkowy. Prosimy o wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Tyszowieckiej do ulicy Wiązowskiej.Droga ta stanowi ważny trakt komunikacyjny mieszkańców, gdyż prowadzi do części dzielnicy, w której są sklepy, przychodnie, szkoła, przedszkole. Specyfika naszej okolicy powoduje, że znaczna część społeczeństwa przemieszcza się rowerem (lub podobnymi sprzę

554 Utworzone: 2022-10-22 Statystyki