Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Wykluczenie z opłat parkingowych rodziców dzieci z przedszkola nr7 w Bielsku-Białej

Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 10 43-300 Bielsko-Biała My rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 7 w Bielsku-Białej zwracamy się z uprzejmą prośba o zniesienie opłat za parkowanie w czasie gdy chcemy odebrać dziecko z przedszkola.  Zwracając uwagę na fakt zwiększenia oplat za postój a także czas zajęcia miejsc parkingowych w okolicach przedszkola (tj. Ulicy Chopina I ul. Stalmacha)  jest to ekonomicznie nie uzasadnione.  Czas odbior

Utworzone: 2021-12-05 Statystyki

Petycja w sprawie ulepszenia komunikacji z mieszkańcami dotyczącej wycinki drzew w Elblągu

Stan środowiska w społeczeństwie obywatelskim jest szczególnie ważny. Mieszkańcy Elbląga chcą być współodpowiedzialni za stan terenów zielonych. Wycinki drzew, choć czasem konieczne wywołują silne emocje wśród mieszkańców, tym większe, kiedy dowiadują się o nich nagle, w dniu wycinki. Aby poprawić tę sytuację proponuję:   1.       Zwrócenie szczególnej uwagi na komunikowanie mieszkańcom m.in. przez miejskie portale przyszłych wycinek uwzględniając zakres prac i przyczyny planowanych działań; 2. 

Utworzone: 2021-12-04 Statystyki

Sprzeciw wobec wprowadzenia opłaty za nadzór parkingowy na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej im.I.J.Paderewskiego w Katowicach

Katowice 30.11.2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiegoul. Paderewskiego 65 40-282 Katowice Dotyczy opłaty parkingowej W odniesieniu do informacji o wprowadzeniu nowej opłaty za nadzór parkingowy od marca 2022r pragniemy zauważyć, iż w dobrym tonie byłoby w pierwszej kolejności poinformowanie mieszkańców w jaki sposób ma być przeprowadzony taki nadzór nad parkowaniem i następnie/równolegle poinformowanie o koszcie.Taka informacja może się znaleźć w komunikatach jak ten wysłany mail

Utworzone: 2021-11-30 Statystyki

Petycja w sprawie odstąpienia od budowy obwodnicy Złocieńca wg. wariantu nr 4

                                                        Petycja do:                                                Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                                                Oddział w Szczecinie.                                                 al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin.                                                              PETYCJA "NIE" dla wariantu nr IV ( żółty)  obwodnicy  Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20 Szanowni Państwo! W imie

Utworzone: 2021-11-29 Statystyki

List otwarty w sprawie Ośrodka Terapii SPES

List otwarty w sprawie Ośrodka Terapii SPES adresowany do Arcybiskupa Archidiecezji Katowickiej Wiktora Skworca oraz Prowincjała Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach o. Antonina Brząkalika OFM   Wielebni Księże Arcybiskupie i Księże Prowincjale! Jako osoby wierzące, troszczące się o dobro Kościoła rozumianego jako wspólnoty nie tylko przechowującej, głoszącej, ale i żyjącej nowotestamentowym rozumieniem Miłości spajającej nas w jedno Ciało Chrystusa, pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojen

Utworzone: 2021-11-27 Statystyki

Petycja o ponowne zamknięcie szkół.

Jeżeli możesz przekaż petycję chociaż jednej osobie, dzięki twojej pomocy możesz przyłożyć się do szybszego przeniesienia nauki w tryb zdalny ❤️ Petycja o ponowne zamknięcie szkół w związku z rekordowymi liczbami zachorowań na koronawirusa. Zajęcia powinny odbywać się wyłącznie w formie zdalnej, włącznie ze sprawdzianami, aby ograniczyć konieczność spotykania się uczniów i nauczycieli w dużej grupie. Nie prosimy o zamknięcie szkół "bo nam się nie chce chodzić", tylko boimy się o zdrowie swoje i

Utworzone: 2021-11-25 Statystyki

LEKARZE NIE PO ZAWODÓWCE- LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI

Warszawa, 23.11.2021 Porozumienie RezydentówKomisja ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej ADRESAT: Sz.P. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda       Szanowny Panie Prezydencie,              Niniejszy list adresujemy do Pana w odpowiedzi na niedawne obrady Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, na których uchwalono ustawę dotyczącą zmian w procesie kształcenia kolejnych pokoleń lekarzy i lekarek, otwierając tym samym drogę do tworzenia kierunków lekarskich i lekarsko-dentystyczn

Utworzone: 2021-11-23 Statystyki

Podpisy przeciwko likwidacji dorożek z Rynku Głównego i Starego Miasta w Krakowie

My jako Krakowscy Dorożkarze , bardzo prosimy Państwa o poparcie petycji przeciwko Likwidacji Dorożek Konnych z Rynku Głównego i Starego Miasta w Krakowie . Dorożki w Krakowie istnieją od wielu lat i nieodłącznie wpisały się w historię Krakowa . Dbamy o Nasze konie aby miały jak najlepsze warunki w pracy jak i poza Nią , każdy z dorożkarzy jest miłośnikiem koni .  Chcemy i czujemy się zobowiązani kontynuować Naszą Krakowską tradycję , dlatego prosimy o popracie z Państwa strony :). 

Utworzone: 2021-11-23 Statystyki

w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla fragmentu obszaru miejscowości Borchówka.

Do Wójta Gminy Nowosolna oraz Rady Gminy Nowosolna,    Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sprzeciwiamy się zmianom „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla fragmentu obszaru miejscowości Borchówka, które mają umożliwić budowę infrastruktury restauracyjno - hotelowej  w Borchówce w obrębie działki nr 114. Działka ta jest położona na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łód

Utworzone: 2021-11-22 Statystyki

ODDAJMY JORDANÓWKĘ MIESZKAŃCOM!

25 lat czekaliśmy na to, aż w końcu pawilon Jordanówki wróci w ręce miasta. Radość z jej odzyskania była jednak przedwczesna. Najpierw okazało się, że budynek jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga generalnego remontu, a ostatnio Pan Prezydent Jacek Majchrowski poinformował nas, że w budynku tym ma powstać muzeum sportu. To rodzi pytania o to, czy jest to jedyny i najlepszy pomysł na zagospodarowanie tego miejsca?  Jesteśmy przekonani, że po to dr Henryk Jordan stworzył swój park, by org

Utworzone: 2021-11-22 Statystyki